piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

GPW – nowy prezes

26 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie powołało Pawła Tamborskiego na stanowisko prezesa zarządu GPW. Na wniosek akcjonariusza Walne Zgromadzenie zostało przerwane do 15 lipca 2014 r.

W związku z upływem kadencji aktualnego zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, 26 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie powołania prezesa zarządu Giełdy nowej kadencji. Na stanowisko prezesa został powołany Paweł Tamborski. Uchwałę podjęto większością głosów na wniosek Skarbu Państwa – akcjonariusza reprezentującego 35,00 proc. kapitału zakładowego. Decyzja wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie zarządu GPW oraz pod warunkiem uzyskania przez Pawła Tamborskiego zgody powołanej przez premiera komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zZatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne.

Na wniosek Skarbu Państwa zarządzono przerwę w obradach WZ do 15 lipca 2014 r. Do czasu uformowania nowego zarządu spółką kieruje zarząd Giełdy w aktualnym składzie.

*   *   *

Paweł Tamborski. Od roku 2012, jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, nadzorował prowadzone procesy prywatyzacyjne w tym projekty realizowane na publicznym rynku kapitałowym. Koordynował współpracę z firmami doradczymi, bankami inwestycyjnymi i inwestorami. Odpowiadał za działania mające na celu promocję polskich rynków finansowych i kapitałowych wśród inwestorów międzynarodowych. Nadzorował od strony właścicielskiej grupę spółek i instytucje finansowe, w których Skarb Państwa posiada istotne udziały. Koordynował tworzenie i realizację polityki dywidendowej Skarbu Państwa.

W latach 2010-2012 w Wood & Co, niezależnym banku inwestycyjnym specjalizującym się w realizacji transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Paweł Tamborski pełnił funkcję Szefa Bankowości Inwestycyjnej. Poprzednio, począwszy od roku 1994 – w Unicredit Group (w tym czasie CAIB, część Creditanstalt Bankverein AG). Wcześniej Bank Staropolski SA gdzie rozpoczął swoją karierę związaną z rynkiem kapitałowym jako makler papierów wartościowych i współorganizator jednego z pierwszych biur maklerskich, następnie Biuro Maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. (obecnie BZ WBK SA). W Unicredit CAIB zarządzał zespołem bankowości inwestycyjnej w Warszawie (Szef Bankowości Inwestycyjnej i członek zarządu UniCredit CAIB Poland). Od roku 2008 był współodpowiedzialny za prowadzenie londyńskiego zespołu rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej (ECM CEE).

W trakcie swojej kariery w Grupie Unicredit Paweł Tamborski był odpowiedzialny za doradztwo dla wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, przedsiębiorców i inwestorów przy przygotowaniu i realizacji różnorodnych transakcji na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym. Obejmowały one pozyskiwanie kapitału poprzez emisje akcji, obligacji, obligacji zamiennych, transakcje w zakresie fuzji i przejęć a także transakcje prywatyzacyjne.