czwartek, 21 październikaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Gospodarni i wyróżniani

Sporo się tutaj dzieje i nic dziwnego, że nagrody i wyróżnienia nie omijają tej jednostki samorządu terytorialnego. Ale co tam splendory – choć zapewne istotne dla wizerunku i dobrego samopoczucia – gdy najważniejsze jest dobro ogółu i całej społeczności. A tego dobra w Powiecie Wrocławskim jest całkiem sporo, bowiem działa on od wielu już lat jako sprawna maszyneria prowadzona przez sprawdzony i merytorycznie do tego przygotowany zespół ludzi.

Zatem wcale nie byłem zaskoczony, gdy podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie – gdzie wyróżniano najlepsze polskie gminy i powiaty pod względem zarządzania finansami – Powiat Wrocławski ulokował się na drugim miejscu w kraju. Spośród dolnośląskich samorządów wysokie pozycje zajęły jeszcze: Powiat Polkowicki (10. lokata) i Powiat Lubiński (18.). Warto podkreślić, że ten ogólnopolski ranking opatrzony jest wysoką jakością merytoryczną i obiektywizmem, a przygotowały go wielce szacowne instytucje – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

– Wprawdzie Kongres to historia sprzed kilku miesięcy, ale tak jak trzeba konsekwentnie naprawiać błędy, tak samo warto pamiętać o sukcesach i je przypominać – uśmiecha się starosta wrocławski Roman Potocki. – Cieszy nas tegoroczna druga lokata, tym bardziej, że ocenianych było wiele aspektów samorządowej działalności, w tym udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem i udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Widać zatem, że ranking ten zbudowany był na wszechstronnych i dobrze obranych kryteriach.

Wicestarosta Andrzej Szawan

Powiat Wrocławski nie osiadł jednak na rankingowych laurach, a podstawą jego dynamicznego rozwoju są przede wszystkim szybko rosnące przychody, które wynikają m.in. z jego niesłabnącej atrakcyjności dla inwestorów i nowych osadników.

– Przyczynia się to oczywiście do zwiększenie wpływów z podatków CIT i PIT – dodaje starosta Roman Potocki. – Warto także podkreślić, iż mimo kłopotów na rynku pracy wynikających z braku wysoko kwalifikowanych pracowników, my wcale tego nie odczuwamy. Ponadto Powiat Wrocławski jest dobrze skomunikowany, dysponuje nowoczesną infrastrukturą drogową i także dzięki temu bez przerwy nowi inwestorzy otwierają na naszym terenie swoje firmy. Natomiast bezrobocie wynosi trochę ponad jeden procent i w zasadzie jest na takim samym poziomie jak we Wrocławiu.

W tym roku realizowany jest m.in. coroczny udany program „Bezpieczna droga”, w ramach którego Powiat wspólnie z gminami współfinansują budowę chodników i ciągów pieszych przy drogach powiatowych.

– Obecnie program przewidziany jest na pięć lat, rocznie będziemy wydawać na ten cel około 4 mln zł – cztery gminy otrzymają od nas po 500 tys. zł, natomiast pięć pozostałych po 400 tys. zł. – wyjaśnia wicestarosta Andrzej Szawan. – Wszystkie gminy wyłożą takie same środki finansowe, jakie dostaną od nas, i jeszcze w tym roku w naszym powiecie powstanie kilka kilometrów chodników.

Starosta Roman Potocki

Ponadto Powiat Wrocławski niemało inwestuje w oświatę, doposażenie szkół i pomoc społeczną. W tym roku w Kątach Wrocławskich uroczyście oddano do użytku Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Klub Seniora oraz Mieszkanie Chronione, a budynek, w którym zlokalizowane są te placówki został gruntownie wyremontowany i pozbawiony barier architektonicznych.

– W naszym powiecie mamy już prawie 150 tys. mieszkańców, jeszcze kilka lat temu było nas 100 tysięcy – podkreśla starosta Roman Potocki. – Dlatego niezbędna będzie rozbudowa siedziby Powiatu, bowiem dzisiejsze warunki lokalowe w naszym starostwie odbiegają od odpowiednich standardów, co niewątpliwie rzutuje na dotychczasowy komfort obsługi tak szybko rosnącej liczby interesantów. Chcę też zaznaczyć, iż bardzo zależy nam na promocji naszego regionu i na dalszej integracji mieszkańców. W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy medyczną „Białą Niedzielę w Powiecie Wrocławskim”, dzięki czemu mieszkańcy powiatu mogli nieodpłatnie przebadać się pod kątem choroby niedokrwiennej serca, wykonać EKG, zbadać poziom glukozy
i cholesterolu, zmierzyć ciśnienie krwi i skonsultować swoje wyniki z lekarzem. Mogli również skorzystać z punktów konsultacyjnych przygotowanych przez partnerów akcji – w tym m.in. NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, DCO, DKMS, RCKiK i wielu innych. W tym roku „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” także cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego powiatu – 26 sierpnia gościła w Mietkowie, 9 września będzie w Żórawinie, a 16 września w Kamieńcu Wrocławskim. Ponadto udanym przedsięwzięciem jest cyklicznie przeprowadzany konkurs „Kulinarny Powiat Wrocławski”, którego celem jest propagowanie tradycji kulinarnych powiatu wrocławskiego.

S.G.