środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

GOPS pomaga podopiecznym

Karty do Banku Żywności, pomoc w zakresie dożywiania, paczki żywnościowe dla rodzin oraz dzieci z centrów profilaktyczno- sportowych, zakup opału – to tylko jedne z wielu form świątecznego wsparcia podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Świdnica. Tylko w tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie około 30 tys. zł.

– Przez cały rok proponujemy naszym podopiecznym różnorodne formy pomocy. Staramy się wspierać działania samopomocowe, w które chętnie włączają się sołtysi. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, komu najbardziej potrzebna jest pomoc i mogą nas o tym poinformować. Wzorem lat ubiegłych nasz ośrodek pomocy przeznacza dla najbardziej potrzebujących produkty żywnościowe. W tym roku przygotowaliśmy paczki dla 60 rodzin, będących w najtrudniejszej sytuacji oraz dla 345 dzieci korzystających z zajęć w centrach profilaktyczno-sportowych – mów Ewa Burek, kierownik GOPS.

Ponadto od grudnia tego roku rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). – Tylko w dwóch pierwszych tygodniach tego miesiąca wydanych zostało 95 wniosków do Banku Żywności dodaje Ewa Burek. Program polega na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Najuboższym mieszkańcom gminy oferowany jest opał, by mogli ciepło spędzić nadchodzące święta. Taką formą wsparcia w okresie przedświątecznym objętych zostało 35 rodzin na łączną kwotę ponad 13 tys. zł.

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi do końca grudnia wypłacone zostaną zasiłki celowe dla rodzin i dzieci w ramach rządowej pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc przyznawana jest w oparciu o kryteria dochodowe – do 150 proc. kryterium dochodowego określonego w uchwale Rady Gminy ze stycznia 2014 r. Aby otrzymać środki z budżetu na realizację programu, gmina musi wyłożyć przynajmniej 40 proc. przewidywanych kosztów. Pozostałe 60 proc. przyznawane jest w ramach rządowej pomocy. Przewidujemy, że na ten cel wydamy łącznie 12,6 tys. zł – informuje szefowa GOPS-u.