piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Gmina Przyjazna Internautom

Błyskawiczne odpowiedzi na maile, aktualizowana strona www, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, szkolenia z obsługi komputera dla seniorów – niestety brzmi jak bajka w przypadku większości polskich gmin. Jednak już niedługo. Ruszyła właśnie ogólnopolska kampania Gmina Przyjazna Internautom, w ramach której w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego przeprowadzane zostaną „wirtualne metamorfozy”. Kampanię objęło honorowym patronatem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Chociaż instytucje publiczne mają ostateczny czas na dostosowanie swoich stron www m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych do maja 2015 roku, według Fundacji Widzialni, jedynie 8 proc. stron internetowych w obszarze administracji jest dostosowanych do minimalnych wymagań dostępności stawianych przez Unię Europejską. Tzw. standardy WCAG podzielone zostały na cztery grupy: Percepcja – informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w dostępny dla nich sposób; funkcjonalność – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być funkcjonalne (powinny pozwalać na interakcję); zrozumiałość – treść oraz obsługa interfejsu użytkownika musi być zrozumiała; rzetelność – treść musi być wystarczająco rzetelna, aby mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych klientów użytkownika, włączając technologie asystujące. Wprowadzenie tych zmian wymaga czasu i nie zawsze łatwej pracy, dlatego ciężko byłoby wprowadzić je na ostatnią chwilę.
Organizatorzy kampanii dysponują wieloma ekspertami z dziedziny informatyki, systemów komputerowych czy informatyzacji gmin – Nasi eksperci będą do dyspozycji samorządów biorących udział w kampanii nieodpłatnie, dzięki czemu mamy nadzieję, na duże zainteresowanie ze strony jednostek samorządu terytorialnego – zapewniają organizatorzy.
Certyfikat GPI
Jednak kampania Gmina Przyjazna Internautom, nie skupia się wyłącznie na stronie internetowej danej gminy.
– Będziemy sprawdzać również, w jakim czasie mieszkańcy dostają odpowiedź na pytania przesłane do urzędu mailowo, czy gmina organizuje darmowe szkolenia z obsługi komputera dla seniorów, czy mieszkańcy mają dostęp do komputerów w miejscach publicznych – mówi Maksymilian Bylicki z NetMaks, wieloregionalnego dostawcy Internetu, który jest głównym organizatorem kampanii. Bylicki dodaje jednocześnie, że gminy mogą liczyć na wsparcie organizatorów przy wprowadzaniu niezbędnych zmian.
– Dysponujemy wieloma urządzeniami i multimediami ułatwiającymi samorządom komunikację z mieszkańcami, takimi jak ekrany LCD, komputerowa aplikacja SuperSenior , komputery All in One czy specjalny program pocztowy umożliwiający wysyłanie elektronicznych listów poleconych z potwierdzeniem odbioru – mówi wiceprezes zarządu Milmex, którego grupą kapitałową jest NetMaks. W pierwszej kolejności, po przystąpieniu gminy do projektu, zostanie przeprowadzony audyt, który da rzeczywisty obraz sytuacji w danym samorządzie zarówno organizatorom jak i przedstawicielom gminy. Następnie zgodnie ze sporządzonym przez organizatorów raportem, rozpoczną się „wirtualne metamorfozy”. Po wprowadzeniu przez gminę zmian, zostanie przyznany jej specjalny certyfikat Gmina Przyjazna Internautom, którym samorząd będzie mógł posługiwać się przez kolejny rok.
(inf)