środa, 21 lutegoKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Gmina Otmuchów: Turystyka i gospodarka naszymi atutami

Położoną w południowo-zachodniej części województwa opolskiego gminę Otmuchów z jednej strony charakteryzuje dynamiczny i zrównoważony rozwój, z drugiej – świetnie uporządkowana gospodarka finansowa. Warto też podkreślić, iż gmina Otmuchów pod względem krajobrazowo-przyrodniczym jest jedną z najpiękniejszych na Śląsku Opolskim.

Rozmowa z Janem Woźniakiem, burmistrzem Otmuchowa

Czy położenie geograficzne gminy Otmuchów sprzyja rozwojowi, czy go utrudnia?

– Jak wiele podobnych gmin położonych z dala od głównych magistral, lotnisk, dróg szybkiego ruchu itd., tak i gmina Otmuchów ma swoje problemy, które wyhamowują jej rozwój. Przejawia się to głównie w trudnościach w zakresie pozyskiwania inwestorów, chociaż dysponujemy terenami, które w naszej ocenie stanowią atrakcyjne miejsca na lokalizację inwestycji oraz jesteśmy podstrefą Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „INVEST- PARK”.

Co było i co jest dla pana, jako burmistrza, największym wyzwaniem?

– Realizacja oczekiwań społeczności lokalnej. Oczywiście determinują je środki budżetowe jakimi się dysponuje. Stąd też podejmuje się te wyzwania, które w ocenie mojej i Rady Miejskiej są realne do wykonania i najważniejsze. Do nich zaliczamy remonty dróg i chodników, kanalizowanie gminy, budowę i remont świetlic wiejskich, budowę i remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, budowę mieszkań. W minionych latach największym wyzwaniem było zwodociągowanie naszych miejscowości. Proces ten zakończyliśmy. Każda wieś ma swój wodociąg i czystą, zdrową wodę.

W jaki sposób ściąga pan pieniądze do gminy?

– Wszelkimi możliwymi sposobami i z wszelkich możliwych źródeł. Mam tu na myśli Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, INTERREG V-A Polska – Republika Czeska, budżet państwa, województwa, powiatu. W większości przypadków jesteśmy skuteczni.

Co jest największym atutem gminy Otmuchów?

– Gmina Otmuchów postrzegana jest jako jedna z największych i najładniejszych gmin Opolszczyzny. Położenie przy granicy polsko-czeskiej dobrze służy rozwojowi turystyki przygranicznej. Atutem jest jej bogactwo w zabytki architektury.

Co jest największą atrakcją turystyczną gminy Otmuchów?

– Nie ma wątpliwości, że nasza gmina jest znana z bogactwa zabytków, Jeziora Otmuchowskiego i słynnego w całej Polsce „Lata Kwiatów”. Nie narzekamy na brak turystów. Wizytówką gminy jest górujący nad miastem zamek biskupi, będący siedzibą obronną i pełniący w przeszłości jednocześnie funkcję skarbca. Na uwagę zasługuje także kościół parafialny z 1691 roku, z obrazami mistrza baroku Michała Willmanna. Nad zabytkowymi kamieniczkami góruje renesansowo-barokowy ratusz z 1511 roku, z unikatowym zegarem słonecznym. Jezioro Otmuchowskie to zaporowo-retencyjny zbiornik położony w zachodniej części gminy. Poza funkcjami retencyjnymi Jezioro Otmuchowskie pełni też ważną rolę turystyczno-rekreacyjną.

Jakie pan widzi największe zagrożenie dla rozwoju gminy, a co jest jej największą nadzieją?

– Emigracja młodych wykształconych mieszkańców to chyba największa bolączka takich gmin jak nasza. Społeczeństwo się starzeje. Pomimo wysiłków nie da się odwrócić pewnych niekorzystnych tendencji, które powodują, że młodzi ludzie poszukują zajęcia w dużych miastach, a często i poza naszym krajem. Nadzieję zaś wiążę z powstaniem nowego układu komunikacyjnego, wybudowaną obwodnicą Nysy i przyszłą budową obwodnicy Niemodlina, jak też przywróceniem funkcji magistrali kolejowej ze Śląska do Kudowy.

Jakie są plany pana, jako burmistrza Otmuchowa, na najbliższe lata?

– Wiążę je oczywiście z planami dalszego kierowania gminą. Przed nami za rok wybory samorządowe. Od ich wyników będzie zależało, czy dane będzie mi je realizować.