piątek, 1 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Gmina Otmuchów: Priorytety zostały osiągnięte

Bez żadnej wątpliwości jest jedną z najlepiej zarządzanych i najdynamiczniej rozwijających się gmin w województwie opolskim. Tutaj zasada zrównoważonego rozwoju nie jest tylko pustosłowiem, a inwestycje proekologiczne, drogowe, w bazę oświatową i sportowo-rekreacyjną wyróżniają miejscowy samorząd. To również strefa ekonomiczna, wspaniałe zabytki i zbiorniki wodne – miejsca, do których corocznie ciągną tysiące ludzi spragnionych odpoczynku i miłych wrażeń. Wszystko to przesądza o tym, że Otmuchów jest jedną z najjaśniejszych pereł w turystyczno- gospodarczej koronie Opolszczyzny.

Dla otmuchowskiej Rady Miejskiej oraz władz gminy mijająca kadencja była okresem wytężonej pracy.

– Lata 2014-2018 obfitowały u nas przede wszystkim w inwestycje proekologiczne, czyli w ochronę środowiska i w bazę sportową, a priorytety przyjęte przez nas w wieloletniej prognozie finansowej w zasadzie zostały osiągnięte – podkreśla burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. – Największym priorytetem było skanalizowanie miasta, co udało nam się zrobić i dzisiaj kanalizacja funkcjonuje prawidłowo w całym Otmuchowie. W tej kadencji wiele finansowych środków unijnych skierowaliśmy na zadania ekologiczne na terenach wiejskich i np. dzięki temu tysięczna społeczność Wójcic – miejscowości stanowiącej już część miasta – także może korzystać z kanalizacji. Poza tym przed paroma laty zakończyliśmy budowę oczyszczalni ścieków w Kałkowie, a teraz przygotowujemy się do rozbudowy tej oczyszczalni. Budujemy też kolejną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Maciejowicach. Na te przedsięwzięcia pozyskaliśmy pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Warto jednak pokreślić, iż niemało środków finansowych przeznaczyliśmy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, bowiem ze względu na położenie geograficzne i konfigurację terenu nie wszystkie nasze miejscowości można było podłączyć do sieci kanalizacyjnej. Zatem na obrzeżach Jeziora Otmuchowskiego w pierwszej kolejności wybudowaliśmy w Lubiatowie i Ligocie sto przydomowych oczyszczalni, także w następnej dzielnicy miasta, Sarnowicach, w przyszłym roku rozpoczniemy budowę kanalizacji spławnej do kolektora wybudowanego przy ul. Warszawskiej. Została również opracowana dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji spławnej do Otmuchowa, do dzielnicy Nieradowice. A ponadto przygotowujemy dokumentację techniczną budowy kanalizacji dla dzielnicy Śliwice.

Gmina Otmuchów ma powierzchnię 180 km kwadratowych i 28 sołectw. W większości z nich opracowano już dokumentacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków. A w południowej części gminy, w rejonie Jeziora Nyskiego, w Kamiennej Górze i Nadziejowie, budowanych jest 50 przydomowych oczyszczalni ścieków i w tej części gminy każda wieś będzie zaopatrzona w przydomowe oczyszczalnie ścieków, poza Kijowem i Jarnołtowem, gdzie wybudowana zostanie stacjonarna oczyszczalnia ścieków.

– Przy Jeziorze Nyskim zlokalizowane są sołectwa Kwiatków, Wierzbno, Broniszowice i Jodłów, w których powstaną przydomowe oczyszczalnie, a w następnej kolejności zajmiemy się Łąką, Mesznem, Ratnowicami oraz Piotrowicami z Jasienicą – wylicza burmistrz Jan Woźniak. – Mam nadzieję, że te miejscowości w południowej części naszej gminy do następnego rozdania unijnych środków finansowych będą wszystkie zabezpieczone w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W gminie Otmuchów wybudowano dwie hale sportowe – w Kałkowie i Jarnołtowie. Ponadto rozpoczęto w mieście prace przy zespołach szkół, kończy się budowa krytego basenu z programu „Delfinek”, z którego będą mogły korzystać nie tylko dzieci, ale również osoby starsze. Obiekt – poza pływalnią – będzie dysponował gabinetami odnowy i rehabilitacyjnymi oraz sauną. Poza tym rozpoczęła się modernizacja basenu przy ul. Sportowej.

– Nie zapomnieliśmy o starszych mieszkańcach naszej gminy potrzebujących pomocy i całodobowej opieki – podkreśla burmistrz Woźniak. – Dzisiaj ponad 70 mieszkańców gminy Otmuchów przebywa w domach opieki poza granicami naszej gminy i w związku z tym postanowiliśmy zaadaptować były Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Skalnik” w Sarnowicach na dom pomocy społecznej na 50 miejsc, z całodobową opieką, gabinetami lekarskimi, stołówką i kaplicą, całym kompleksem kulturalno-socjalnym, który pozwoli naszym mieszkańcom na godny pobyt – wyjaśnia burmistrz Jan Woźniak. – Ponadto dzięki realizacji tego przedsięwzięcia powstaną nowe miejsca pracy i nie będziemy płacili corocznie prawie miliona złotych na rzecz innych ośrodków pomocy. Cały czas ważne dla nas były drogi, a mamy ich, bagatela, ponad 1500 km. Każdego roku wiele z nich remontujemy, modernizujemy i corocznie przeznaczamy na to ponad dwa miliony złotych. Chcę też podkreślić, że przy niektórych zadaniach drogowych współpracujemy z Powiatem Nyskim i m.in. wspólnie budujemy i przebudowujemy nasze chodniki. Kończymy także budowę 24-rodzinnego budynku socjalno-komunalnego w Maciejowicach, a przy ul. Jagiełły w Otmuchowie powstanie podobny budynek komunalny. Ważna dla nas jest modernizacja stadionu miejskiego, do której przystąpimy niezwłocznie, jeśli nasz wniosek o dofinansowanie tego zadania zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu. Rozpoczęliśmy także rewitalizację miasta. To kosztochłonne zadanie za 16 mln zł, w tym 5 mln zł unijnego dofinansowania, a w maju przyszłego roku ukończymy ten projekt. A ponadto dogadaliśmy się z wrocławskimi Wodami Polskimi, opracowaliśmy dokumentację i przeprowadzimy rewitalizacje i przebudowę „Sandacza”, kultowego obiektu, który od kilkunastu lat był niezagospodarowany i chcielibyśmy, aby mogli z niego w okresie jesienno-zimowym korzystać nasi podopieczni ze „Skalnika”, a latem mogłaby tam mieścić się szkoła pod żaglami i gastronomia. Będzie tam także plaża. Chcę wyraźnie zaznaczyć, iż jednym z priorytetów będzie dla nas opracowanie nad Jeziorem Otmuchowskim planu zagospodarowania przestrzennego – takiego, który pozwoli na przebudowę i rewitalizację „zabytkowych” ośrodków wybudowanych w latach 60., 70. i 80., wymagających całkowitej modernizacji.

Od kilku lat w Otmuchowie przeprowadzana jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – m.in. szkół, przedszkoli i żłobków i w zasadzie wszystkie kotłownie w miejskich szkołach i gminnych obiektach są już ekologiczne. W otmuchowskich przedszkolach miejsc nie brakuje, w żłobku są jeszcze miejsca, ale niebawem miejsc prawdopodobnie zabraknie, dlatego w południowej części gminy został zbudowany nowy żłobek na 20 miejsc, a otmuchowski żłobek jest rozbudowywany. Dla miejscowego samorządu ważna jest także strefa ekonomiczna i pozyskanie dla niej inwestorów.

– Wygląda na to, że jeśli zrealizujemy wszystkie nasze plany i projekty, to tegoroczny budżet gminy Otmuchów będzie historyczny i sięgnie około 100 mln zł – uśmiecha się burmistrz Jan Woźniak. – A co za tym idzie, na przyszłość naszej gminy patrzę optymistycznie, bowiem dobrze wiemy, w jakim kierunku rozwijać gminę i co robić, aby w najbliższym czasie polepszyć poziom życia jej mieszkańców.

HS