sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Gmina Kobierzyce: Wcale nie zwalniamy

Są gminą, będącą archetypem gminy nowoczesnej, dynamicznie się rozwijającej, gdzie wysoki budżet – rekordowy w roku 2017 – idzie w parze z działaniami prospołecznymi i troską o wszystkich mieszkańców gminy. Wójt gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, spytany, czy po tylu latach samorząd kobierzycki będzie trochę zwalniał, dziwi się i mówi: wręcz przeciwnie, my przyspieszamy.

– Rok 2016 był dla nas okresem pracowitym, a ten rok będzie również pełen wyzwań – podkreśla wójt Ryszard Pacholik. – Na naszych terenach inwestycyjnych ostatnio lokowały się nowe prestiżowe firmy, co nie tylko ma wpływ na budżet gminy, ale również generuje nowe miejsca pracy i ma istotne znaczenie dla naszych mieszkańców. Jeśli zaś chodzi o inwestycje gminne, to największą było wybudowanie nowoczesnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze Żłobkiem w Wysokiej. Ponadto wybudowaliśmy kilka świetlic wiejskich – w Jaszowicach, Tyńcu nad Ślęzą i Wysokiej. Chcę też podkreślić, że w przyszłym roku rozpoczniemy budowę kolejnych trzech świetlic – w Księginicach, Kuklicach i Ślęzie.

Ponadto w gminie Kobierzyce, jak corocznie, będą budowane lokalne drogi, także śródpolne, i realizowany będzie drugi etap rewitalizacji Kobierzyc. – Utrzymujemy na niezłym poziomie naszą gminną komunikację i do niej niemało dopłacamy, a poza tym nieustannie wzbogacamy infrastrukturę wielu naszych miejscowości, instalujemy i wymieniamy oświetlenie, planujemy zakończyć rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Kobierzycach, a w Tyńcu Małym już przebudowaliśmy ośrodek zdrowia – wylicza wójt Ryszard Pacholik. – Krótko mówiąc, my nie zwalniamy z rozwojem gminy, a wręcz przeciwnie – w tym roku bardzo mocno postawiliśmy na rozwój i inwestycje. Budżet naszej gminy będzie większy od ubiegłorocznego, ale żeby nie było nam tak dobrze, to zapłacimy większe „janosikowe”. Teraz płacimy 15 mln zł, tyle, ile wynosi budżet niektórych mniej zamożnych gmin. To nie jest dla nas korzystne, ponieważ rozstrzygnięty jest już przetarg na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i potrzebujemy niemałych środków finansowych, aby zrealizować to zadanie, które ma być ukończone w roku 2018. Jesteśmy też w trakcie przetargu na budowę kanalizacji jedenastu miejscowości naszej gminy i najbliższe dwa lata będą okresem wielkich budów w tych sołectwach. Potem zostaną nam jeszcze tylko cztery wioski do skanalizowania i rysuje się realna szansa, że do roku 2020 skanalizujemy całą gminę. Także w tym czasie zakończymy nasz program budowy świetlic.

Jak zawsze, w gminie Kobierzyce wielki nacisk kładziemy na infrastrukturę drogową. Powstanie wiele nowych dróg, na przykład droga z Kobierzyc do Królikowic, ze ścieżką rowerową i chodnikiem. – Chcemy również rozwiązać problem skrzyżowania z drogą krajową nr 8 w Kobierzycach – dodaje Ryszard Pacholik. – Zabezpieczyliśmy w budżecie pieniądze na przebudowę tego niebezpiecznego skrzyżowania, co zagwarantuje większe bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.

Rok 2017 będzie zatem dla kobierzyckiego samorządu bardzo pracowity, a dochody budżetu to, bagatela, 167,5 mln zł, wydatki 185 mln zł, a 90 mln zł pochłoną inwestycje. Wielu włodarzy, nie tylko wiejskich gmin, może tylko pomarzyć o takich budżetach, ale z drugiej strony nic nie przychodzi za darmo – szczęściu, położeniu też trzeba umieć pomóc i tak właśnie działo się i dzieje dzisiaj w dolnośląskiej gminie Kobierzyce. – Takiego budżetu jeszcze w naszej historii nie było, ale też i mnóstwo zadań przed nami – podsumowuje wójt Ryszard Pacholik.

S.G.