piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Gmina Kobierzyce: Planowo i konsekwentnie

Rozmowa z wójtem gminy Kobierzyce Ryszardem Pacholikiem

 

Rok 2015 przeszedł już do historii…

– …ale przyszedł nowy, 2016. Rok ubiegły był dla naszego samorządu jak zwykle dobry. Zrealizowaliśmy wszystko to, co zaplanowaliśmy w budżecie i zapisaliśmy w strategii gminy. Krótko mówiąc, działamy konsekwentnie, co przynosi wymierne efekty i to widać.

W ilu procentach zrealizowaliście swoje ubiegłoroczne zamierzenia?

– Praktycznie w całości, czyli w stu procentach.

W roku 2015 budżet gminy Kobierzyce przekroczył 100 mln zł. A w tym roku?

– Jest jeszcze większy, ale co za tym idzie, przed nami jeszcze więcej zadań do zrealizowania. Chcemy w roku 2016 rozpocząć budowę nowej oczyszczalni ścieków i zająć się kanalizacją kolejnych miejscowości naszej gminy. To ogromne zadanie pod względem logistycznym i przede wszystkim finansowym. A ponadto w co najmniej trzech miejscowościach zamierzamy rozpocząć budowy kolejnych świetlic i oczywiście zakończyć to, co zostało już rozpoczęte – budowę świetlicy w Tyńcu nad Ślęzą i świetlicę w Jaszowicach. Ponadto przed nami dalszy etap rewitalizacji Kobierzyc, kontynuacja budowy parkingu przy cmentarzu, a później drogi, chodników i ścieżki rowerowej od torów kolejowych do nekropolii. Będziemy również budować wiele nowych dróg osiedlowych i śródpolnych, a wszystko zgodnie z planem.

Za chwilę ruszą nabory do konkursów z nowego unijnego programowania. Na jakie granty macie chrapkę?

– Na wszystko, co będzie możliwe do pozyskania. Będziemy to realizować w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, ale również sami, indywidualnie. Mamy przygotowane projekty i oczywiście będziemy składać wnioski na poszczególne nabory. Z ZIT-u chcemy budować głównie oczyszczalnię ścieków, bowiem to bardzo kosztochłonna inwestycja, ale dla nas niezbędna i jesteśmy zdeterminowani, aby ją zrealizować. Likwidujemy oczyszczalnię ścieków w Wysokiej, a ścieki będą przesyłane do Wrocławia. Ponadto, po wybudowaniu oczyszczalni w Kobierzycach zlikwidujemy oczyszczalnię w Pustkowie. Zdaję sobie sprawę z tego, że jesteśmy gminą zamożną, więc przy pozyskiwaniu środków unijnych nie będziemy mieli problemów z merytoryczną oceną naszych wniosków, lecz ze wskaźnikami ekonomicznymi. W gminie Kobierzyce jest niewielkie bezrobocie i pokaźne dochody w przeliczeniu na mieszkańca i jest to problem – ale i przeszkoda! – w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Wasze sukcesy i ubiegłoroczna stuprocentowa realizacja budżetu gminy są także zasługą dobrej współpracy władz Kobierzyc z radnymi.

– Nie ma sukcesów i dobrej pracy, gdy w samorządzie trwa wojna. Warto podkreślić, że u nas nawet radni nie z mojego klubu także popierają przedstawiane przeze mnie projekty, a jedyną miarą jest ich merytoryka. Zgoda buduje, jest absolutnie konieczna i jest gwarantem sukcesu w każdej polskiej gminie.

Mówi się o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie rewidować swoje plany, ograniczając budowę niektórych dróg. Nie wiadomo na sto procent, co będzie z budową trasy S8.

– Uważam, że dyskusja nad koniecznością budowy tej trasy jest zupełnie niepotrzebna, bowiem ta inwestycja jest niezbędna dla rozwoju całego regionu. Nieważne jest – moim zdaniem – jak ta trasa zostanie wytyczona, lecz istotne jest, aby była drożna. Ta droga po prostu musi być zbudowana.

Jak pan ocenia pomysły dwukadencyjności w samorządach?

– Zawsze twierdziłem, że to mieszkańcy, głosując w demokratycznych wyborach, ustalają kadencyjność włodarzy gmin. Ludzie wiedzą najlepiej, kto dobrze i skutecznie pracuje na ich rzecz. A jeśli ktoś się nie sprawdza, to także mieszkańcy przy urnach, przy najbliższych wyborach samorządowych, temu komuś grzecznie podziękują. Ludzie są mądrzy i żadna polityka i to, co ktoś na górze sobie wymyśli, tego nie zmienią.

A dla pana co jest najważniejsze?

– Jak najlepiej działać dla dobra mieszkańców gminy Kobierzyce.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Zdrowego, pogodnego, pełnego miłości, spokoju,

satysfakcji z podejmowanych zadań

i radości ze spełnionych marzeń Nowego Roku 2016

Czytelnikom „Gminy Polskiej.

Krajowego Przeglądu Samorządowego”

życzy wójt Ryszard Pacholik