niedziela, 26 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Gmina Czernica – inwestycje

Okres wakacyjny jest czasem realizacji wielu inwestycji prowadzonych przez Gminę Czernica. Atrakcyjność inwestycyjną gminy potwierdza wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców, który na koniec 2015 roku uplasował ja na trzecim miejscu w Polsce i pierwszym w województwie dolnośląskim. Magnesem jest jej położenie (bliskość Wrocławia i wschodniej obwodnicy Wrocławia) oraz istniejąca i rozbudowywana baza edukacyjna.

Inwestujemy w oświatę

Gmina, wychodząc naprzeciw wyzwaniom, które niesie za sobą reforma oświaty, podjęła kroki w celu zapewnienia optymalnych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym na jej terenie. Rozpoczęło się adaptowanie na cele przedszkolne pomieszczeń w budynku po dawnej szkole w Ratowicach. Trwa przystosowywanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzykowie dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach. Adaptacja świetlicy w Krzykowie pozwoli natomiast na tymczasowe zabezpieczenie pomieszczeń do realizacji nauki dzieciom młodszym z SP w Dobrzykowicach do czasu oddania do użytku nowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach.

Budowa szkoły w Dobrzykowicach jest największą inwestycją prowadzoną przez gminę od lat. Łączny koszt inwestycji wynosi 25 700 850 zł. Oprócz wkładu własnego, na budowę nowej szkoły aktywnie pozyskujemy dodatkowe środki na finansowanie tej bardzo ważnej inwestycji. W dniu 28 lipca br. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w trakcie wizyty na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach poinformował o przyznaniu z budżetu państwa dotacji w wysokości dwóch milionów złotych na jego budowę.

Wojewoda pogratulował nam decyzji o rozpoczęciu budowy zespołu oczekiwanego od kilku lat w gminie o najwyższym wskaźniku migracji w województwie dolnośląskim.

Pozyskana dotacja to efekt osobistych zabiegów podejmowanych od ubiegłego roku przez Wójta Gminy Czernica Włodzimierza Chlebosza.

W dniu 16 sierpnia 2017 r. dokonano odbioru remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem sanitariatów w budynku Przedszkola w Czernicy. Wartość umowna zadania wynosi około 147 600 zł i w całości zostanie ono sfinansowane z budżetu gminy.

Inwestujemy w infrastrukturę

Organy Gminy podejmują szereg działań zmierzających do rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury.

I tak, 4 lipca 2017 r. przekazano firmie budowlanej teren budowy przy nowo budowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach. Powstanie tam droga wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Wartość umowna zadania wynosi 1 034 326,41 zł.

Dokonano odbioru zadania pn. „Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim na odcinku 180 m”, polegającego na wykonaniu jezdni asfaltowej na nowej konstrukcji, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz elementów odwodnienia. Wartość robót wyniosła 249 000 zł i w całości została sfinansowana z budżetu gminy.

Gmina realizuje zadanie remontu ul. Odrzańskiej w Łanach. Termin umowny wykonania zadania ustalono na 11 września 2017 roku. Wartość umowna inwestycji wynosi 748 879,74 zł.

W czerwcu br. dokonano odbioru przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Wiśniowej i Morelowej w Czernicy. Wartość zadania wyniosła 128 tys. zł.

W lipcu br. nastąpiło przekazanie terenu dla budowy oświetlenia drogowego przy ul. Wesołej w Gajkowie. Wykonanie przedmiotu umowy ma nastąpić 10 października 2017 roku. Wartość umowna zadania wynosi ok. 49 tys. zł i w całości zostanie sfinansowana z budżetu gminy.

Planowane inwestycje po przetargach

Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ulic Widawskiej i Cichej w Dobrzykowicach” z planowanym terminem wykonania 10 listopada 2017 roku. Całość prac zostanie sfinansowana z budżetu za kwotę 259 700 zł.

25 sierpnia 2017 r. rozstrzygnięto postępowania na budowę oświetlenia przy ulicach Wiosennej oraz Wojska Polskiego w Czernicy. Zgodnie z ofertą wykonawcy koszt budowy oświetlenia przy ulicy Wiosennej wyniesie 35 055 zł. Termin realizacji to koniec października 2017 roku. Koszt budowy oświetlenia przy ulicy Wojska Polskiego to 77 976,83 zł. Termin realizacji – koniec listopada 2017 roku.