sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Głubczyce: Ziemia piękna i żyzna

Gmina Głubczyce leży w rozległym obniżeniu między Sudetami i Karpatami, zwanym Bramą Morawską, na skraju Niziny Śląskiej i Gór Opawskich, dzięki temu pochwalić się może krajobrazami pięknymi jak z baśni. Ale nie tylko uroda krajobrazu jest zaletą tej ziemi — to bowiem ziemia nie tylko bardzo piękna, ale i bardzo żyzna. Oczywiście, gdzie ziemia żyzna, tam kwitnie rolnictwo.

Gmina Głubczyce to gmina typowo rolnicza, a przesądziły o tym bardzo dobre warunki agroklimatyczne i agroekologiczne oraz wysoka bonitacja gruntów, dzięki którym ten obszar zaliczyć można do regionów słynących z warunków korzystnych dla rozwoju rolnictwa, takich jak Nizina Śląska, okolice Krakowa, Rzeszowa, Kalisza, Lubelszczyzny czy też Żuław. Urodzajne gleby, które powstały na utworach lessowych, zaliczane są do gleb pszennych dobrych i bardzo dobrych. Sprzyjały osadnictwu, co spowodowało stopniowe wylesianie terenu i rozwój produkcji rolnej. Blisko 80 proc. obszaru gminy stanowią użytki rolne. Obszar ten odznacza się także korzystnymi warunkami agroklimatycznymi: średnia temperatura roczna wynosi około 8 st. C, okres gospodarczy trwa 260 dni, a okres wegetacyjny 220 dni, przy 600-650 mm opadów rocznych, gwarantujących prawidłowy wzrost roślin. Warunki te predysponują gminę do uprawy roślin o wysokich wymaganiach glebowych ze szczególną preferencją pszenicy, buraków cukrowych, rzepaku ozimego, jęczmienia i kukurydzy na ziarno, z uwzględnieniem osiągania wysokiej wydajności w porównaniu z innymi regionami kraju. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa roślin przy znacznym ograniczaniu stanu zwierząt gospodarskich jako działu produkcji zwierzęcej. Obszarowo największą jednostkę stanowi firma TOP FARMS Spółka z o.o. w Głubczycach, użytkująca 6500 ha gruntów. Działalność rolniczą prowadzi siedem rolniczych spółdzielni produkcyjnych gospodarujących na 2800 ha i nieliczne gospodarstwa rodzinne, które – poprzez zakup i dzierżawę ziemi – zwiększają swoje powierzchnie. Tak jak w całym kraju, tu także obserwuje się tendencję do zanikania małych gospodarstw i do rezygnowania z gruntów rolnych przez osoby niezwiązane z rolnictwem.

Mimo świetnych warunków dla rolnictwa, na terenie Głubczyc przetwórstwo rolno-spożywcze ogranicza się do dwóch zakładów zajmujących się przerobem skupowanego mleka. To wynik dawnego niedoinwestowaniu obszaru gminy w zakresie potencjału przetwórczego, co dziś ma negatywny wpływ na liczbę miejsc pracy, a gminę plasuje w gronie baz surowcowych, z których płody rolne wywozi się w inne regiony kraju. Ale sytuacja się zmienia, bowiem władze samorządowe usilnie zabiegają o pozyskanie terenów inwestycyjnych oraz inwestorów strategicznych z preferencją dla przetwórstwa rolno-spożywczego, oferując posiadane zasoby pod rozwój inwestycji w tym zakresie. To wielka szansa gminy Głubczyce, ale i wielka szansa dla tych, którzy tutaj zainwestują!

 

Zapraszamy na dożynki!

Tegoroczne święto plonów w gminie Głubczyce odbędzie się w Bogdanowicach, 4 km na południowy wschód od Głubczyc i 6 km od drogi wojewódzkiej nr 416 Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz – Racibórz. To nie tylko okazja dla rolników do podziękowania za plony, ale także okazja do wspólnej zabawy i poznania się mieszkańców gminy i jej władz, a także mieszkańców gmin ościennych i ich władz. Bądźmy razem!

Dożynki w tym roku odbędą się wyjątkowo w sobotę, 27 sierpnia 2016 roku. A to z tego powodu, że uświetni je koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W pełnym składzie. Wstęp wolny i bezpłatny dla każdego. Towarzyszyć dożynkom będzie wystawa, pokazy oraz punkty informacyjne związane z prezentacją osiągnięć i ofert jednostek i podmiotów prowadzących działalność na rzecz rolnictwa.

Z pewnością warto wyrwać się z codzienności, zrelaksować i przede wszystkim przeżyć niezwykłą przygodę i ucztę emocjonalną. Wydarzenie to z pewnością ucieszy wielopokoleniową publiczność. Nie sposób nie wspomnieć również o wyśmienitej polskiej kuchni, którą zapewniają organizatorzy. Tak atrakcyjny ostatni wakacyjny weekend można spędzić tylko w gminie Głubczyce.

Serdecznie zapraszamy!