sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Głubczyce: Tutaj żyć, tutaj inwestować

Największa obszarowo gmina na Opolszczyźnie, Głubczyce, ma wiele niezaprzeczalnych walorów, w tym jedne z najlepszych gleb w kraju – a co za tym idzie działające na jej terenie największe w Polsce kombinaty rolnicze – oraz transgraniczne położenie, bliskość dwóch autostrad i ciekawe ponad dwunastohektarowe tereny inwestycyjne z nieograniczonym dostępem do infrastruktury technicznej.

Z położonej na południu Polski – będącej częścią województwa opolskiego – gminy Głubczyce jest tylko 15 km do granicy z Czechami, a przysłowiowym głubczyckim oknem na świat są dwie autostrady: A4 od północy (40 km) i A1 od wschodu (45 km).

– Rozwijając naszą gminę, stawiamy w pierwszej kolejności na komunikację, rozbudowując konsekwentnie infrastrukturę drogową, aby stworzyć nowe możliwości tranzytu na południe Europy – podkreśla burmistrz Adam Krupa.

Głubczyce są gminą ze wszech miar nowoczesną i otwartą na innowacyjne rozwiązania i współpracę w wielu sferach, także międzynarodową. Gmina wchodzi w skład subregionu południowego województwa opolskiego, a także Euroregionu Silesia, którego podstawowym celem jest rozwój i wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, ukierunkowanej na rozwój kultury, gospodarki i relacji społecznych poprzez skuteczne pozyskiwanie finansowych środków unijnych na międzynarodowe projekty.

Kolejnym walorem Głubczyc jest to, że w promieniu 40 km od nich znajdują się inne prężne ośrodki miejskie: Prudnik, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice i Racibórz, czeskie Krnov i Opava oraz prestiżowe firmy: Galmet, Elektromet, Azoty Kędzierzyn-Koźle, Eko-Okna, Kolofa i Bosch. A dogodne położenie pomiędzy aglomeracją opawsko-ostrawską a górnośląskim Raciborzem i opolskim Kędzierzynem-Koźlem stanowi możliwość pozyskania milionowej kadry pracowniczej.

W nowej kadencji samorządowej zapewne zarówno dla władz gminy, jak i nowej rady miejskiej, jednym z priorytetów będzie wypromowanie i zagospodarowanie głubczyckich terenów inwestycyjnych, które powinny być jednym z czynników dynamizujących rozwój gospodarczy gminy. Obszar ten znajduje się na obrzeżach miasta, nieopodal obwodnicy Głubczyc, a w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano przeznaczenie tych terenów przede wszystkim pod działalność przemysłową i usługi – handel, gastronomię, rzemiosło, usługi techniczne, usługi publiczne, sport i kulturę. Ponadto dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i magazyny. Możliwa jest również zabudowa produkcyjna, składy magazynowe, w tym zabudowa produkcyjno-usługowa, przy jednoczesnym zakazie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zakładów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składowisk odpadów, przeładunku i dystrybucji materiałów ropopochodnych.

HS

Rada Miejska w Głubczycach 2018-2023

Kazimierz Naumczyk (przewodniczący), Edward Wołoszyn (wiceprzewodniczący), Rafał Zwarycz (wiceprzewodniczący), Adam Buchaniec, Paweł Buczek, Mariusz Gawłowski, Czesław Głogowski, Adam Kocoń, Bartosz Kowalczyk, Katarzyna Lenartowicz, Paweł Majewski, Marek Monasterski, Jan Ogar, Barbara Piechaczek, Ryszard Piwowar, Agnieszka Podstawka, Wiesław Robak, Zbigniew Serwetnicki, Elżbieta Słodkowska, Ryszard Tkacz, Jan Wysoczański.

Niechaj Święta Bożego Narodzenia przyniosą nadzieję, szczęście
i serca otwarte dla ludzi,
niech świąteczny uśmiech trwa cały Nowy Rok 2019,
rok pełen zdrowia, spełnionych marzeń, sukcesów i radości
Mieszkańcom gminy Głubczyce i Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzy

burmistrz Adam Krupa