sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Głubczyce: Staram się być konsekwentnym

Rozmowa z burmistrzem Głubczyc ADAMEM KRUPĄ

Dawno już po połowie roku i sesji absolutoryjnej…

Adam Krupa
Adam Krupa

– …na której nawet część opozycyjnych wobec mnie radnych wstrzymała się od głosu, ale najważniejsze, iż zdecydowaną większością głosów otrzymałem absolutorium. Także Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie oceniła naszą politykę finansową. Uważam, iż rok 2020 – mimo że był rokiem pandemii – był też dla nas dobrym okresem pod względem inwestycyjnym. W tym czasie nie zrezygnowaliśmy z żadnego zadania, a wręcz przeciwnie – wprowadziliśmy jedną nieplanowaną inwestycję, a wszystko dzięki temu, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. Oczywiście, w roku ubiegłym nie zrealizowaliśmy działań dotyczących sfery społecznej…

– …ale tak działo się w całej Polsce. Jaka jest sytuacja finansowa Głubczyc w tym roku? Jak realizowany jest tegoroczny budżet?

– Mamy bardzo dobrą sytuację finansową i nawet się nie spodziewałem, że tak będzie. Dostaliśmy trochę dofinansowań do różnych zadań, a wykonanie dochodów w czasie sześciu pierwszych miesięcy tego roku sięga w zasadzie stu procent.

Jest łyżka dziegciu w tej beczce miodu?

– Martwi nas trochę widoczny wzrost kosztów, bowiem wykonawcy są drożsi niż wcześniej, choć nie widać tego przy inwestycjach drogowych stanowiących nasz główny wydatek inwestycyjny. Staram się być konsekwentnym, zapowiedziałem mieszkańcom, iż chciałbym do końca kadencji zrobić porządek na ulicach w mieście i na drogach w całej naszej gminie. Jesteśmy już tego całkiem blisko i właśnie przedsięwzięcia drogowe są przez cały czas naszym priorytetem.

Jak blisko w procentach jesteście całkowitego uporządkowania spraw drogowych?

– Oceniam, że w tej sferze zrobiliśmy już ponad 80 proc., a jeśli w ramach rządowego programu Polski Ład otrzymamy jakieś środki finansowe, to ta kadencja samorządowa będzie pod względem inwestycyjnym wyglądała lepiej niż to, co planowaliśmy.

Premier Mateusz Morawiecki dość często mówi o Polskim Ładzie, m.in. podkreślając wiele razy, że będzie on programem uczciwym, i że środki finansowe otrzymają wszystkie gminy.

– Wszystko okaże się niebawem w praniu. Dzisiaj czekamy na ustawę, bowiem z informacji medialnych wynika, że będzie też Polski Ład Samorządowy, w którym za pomocą odpowiednich algorytmów będą rekompensowane straty samorządów w podatkach, przede wszystkim dochodowym, które wynikają z Polskiego Ładu. Zostanie przecież podwyższona kwota wolna od podatku, i to aż do 30 tys. zł. Związek Miast Polskich przeprowadził symulację dla każdej gminy, z której wynika, że wszyscy finansowo stracą. Oczywiście najwięcej wielkie aglomeracje, a Głubczyce mogą ponieść w podatku dochodowym stratę wynoszącą 4,7 mln zł, co dla nas jest naprawdę bardzo dużo.

Czym to grozi?

– Tym, że mielibyśmy problem z dopięciem budżetu w sferze wydatków bieżących.

Ale jak stracicie te 4,7 mln zł, a dostaniecie 6 mln zł?

– To będzie dobrze. Sądzę, że wszystko powinno być szybko uchwalone przez Sejm, aby samorządy wiedziały, na czym stoją. Przecież w październiku będą już konstruowane gminne budżety. My zaczynamy robić to już we wrześniu i dobrze by było wiedzieć, jakie fundusze będziemy mieli do swojej dyspozycji. Mam dzisiaj nadzieję, że straty zostaną nam zrekompensowane.

Lata mijają, a pan dalej jest optymistą…

– W ubiegłym roku też baliśmy się o podatek dochodowy i dobrze pamiętam panikę, gdy od ministra finansów zazwyczaj dostawaliśmy 1,7 mln zł, a w kwietniu otrzymaliśmy jedynie 700 tys. zł. Baliśmy się wtedy o następne miesiące, w których jednak w miarę utrzymaliśmy dochody z lat uprzednich i na koniec roku w podatku dochodowym straciliśmy jedynie 500 tys. zł.

Jak pan ocenia szanse Głubczyc na skorzystanie z Polskiego Ładu? Na czym najbardziej wam zależy?

– Dzisiaj jedynie możemy mówić o Programie Inwestycji Strategicznych, na który w tym roku przewidzianych jest 20 mld zł. Nam zależy najbardziej na trzech projektach.

Jakich?

– Budowie drugiego etapu obwodnicy Głubczyc, co wprawdzie powinna wykonać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale ponieważ nie znaleźliśmy się na rządowej liście stu obwodnic, to uważam, że jeśli będzie możliwość pozyskania środków finansowych z budżetu państwa i wykonania tego zadania, to trzeba z tego skorzystać. Oszacowaliśmy to przedsięwzięcie na 50 mln zł, musiałoby to być wykonane na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” najprawdopodobniej w cyklu trzyletnim. Warto też zaznaczyć, że Czesi budują obwodnicę Krnova, a wcześniej nas ostrzegali, iż w roku 2023, gdy skończą to zadanie, przejście w Piotrowicach stanie się przejściem pełnotowarowym i ruch ciężarowy z Republiki Czeskiej będzie przechodził przez Głubczyce, przez ul. Raciborską i Żołnierzy Wojska Polskiego. Drugie zadanie dotyczy skanalizowania jeszcze jednej dużej wioski – Równe będzie naszą 26. wsią, którą skanalizujemy, inwestycja ta pochłonie około 15 mln zł. A trzecie zadanie to wybudowanie łącznika między ul. Wrocławską, Aleją Lipową i ul. Żeromskiego w Głubczycach, co rozwiąże nie tylko problem komunikacyjny – znajduje się tam projektowany przez nas teren pod działki budowlane.

Rozmawiał Sławomir Grymin

UWAGA INWESTORZY!!!

Gmina Głubczyce dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi nieopodal obwodnicy miasta, które przeznaczone są pod działalność przemysłową i usługową – rzemiosło, usługi publiczne i techniczne, handel, gastronomię, sport i kulturę. Warto podkreślić, że dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i magazyny. Możliwa jest zabudowa produkcyjno-usługowa, przy jednoczesnym zakazie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zakładów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składowisk odpadów, przeładunku i dystrybucji materiałów ropopochodnych.