sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Głubczyce: Rok trudny, lecz owocny

Jest tajemnicą poliszynela, że gdzie władze samorządowe zarządzające gminami traktują finanse publiczne tak samo jak fundusze związane z prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego, tam zazwyczaj dzieje się dobrze. Zasady są zupełnie proste – jeśli mamy pieniądze, to kupujemy i inwestujemy, lecz jeśli ich nie ma za wiele, to działamy oszczędniej, czekając na lepszą porę. Ponadto nie warto specjalnie ryzykować, zadłużając się nadmiernie. Tak właśnie jest w Głubczycach, w których zgodne i mądre współdziałanie samorządu daje od lat dobre efekty dla całej miejscowej społeczności.

Z różnych względów – przede wszystkim ekonomicznych – rok 2023 jest trudny dla samorządów. W takim niełatwym czasie zgoda i dobre współdziałanie władz gminnych z radnymi są tym bardziej cenne.

Plan wykonany, a zadłużenie niewielkie

– Uważam, że całkiem sensownie wykonaliśmy ubiegłoroczny budżet, realizując z powodzeniem plan inwestycyjny – mówi burmistrz Głubczyc Adam Krupa. – A zadłużenie naszej gminy nie tylko nie wzrosło, lecz nawet spadło o kilkaset tysięcy złotych, i w porównaniu do budżetu jest na niskim poziomie oscylującym między dziesięć a dwanaście procent, co jest pozytywne, zważywszy na to, jak podrożały kredyty i, generalnie, obsługa zobowiązań finansowych. Na szczęście nie mieliśmy w roku 2022 – a także teraz – takich obciążeń finansowych, chociaż jeśli spłata odsetek wzrasta czterokrotnie, to nawet przy niewielkich kwotach jest to odczuwalne. Poza tym bez przerwy musimy uważać na wydatki bieżące, których niestety nie jesteśmy w stanie zrównoważyć dochodami własnymi gminy. Chcę też podkreślić, że za rok 2022 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wydała dla nas opinię bez żadnych uwag. Wcześniej, nawet w lepszych latach, zdarzało się, że RIO dawała nam pozytywne opinie, zalecając jednak, abyśmy uważali na to czy tamto. W tym roku opinia była bez żadnych uwag. Ponadto znakomita większość radnych zagłosowała za udzieleniem absolutorium – i za to wdzięczny jestem radzie, która pozytywnie podsumowała ten okres. Przecież jest to także zasługa radnych, którzy przez cały rok współpracowali z władzami gminy i generalnie rzecz biorąc, dobrze rozumieją wszelkie ograniczenia i przeszkody, które napotykamy w samorządowej pracy. To jest też ich zasługa, że nasz budżet został tak sprawnie wykonany i że my w zasadzie od dziesięciu lat nie zwiększamy zadłużenia. Zatem w pewnych sprawach potrafimy się ograniczyć, a pandemia i inflacja pokazały, że nadmierne zadłużanie gmin – nawet z tego powodu, że na horyzoncie pojawią się inwestycje, np. teraz z Polskiego Ładu – jest ryzykowne dla stabilności gminy. Życie pokazało, że tak cudownie wcale nie jest i mogą się zdarzyć bardzo trudne sytuacje. Co do parabanków, to jak jestem związany z samorządem od dwudziestu lat, od samego początku prowadziliśmy taką politykę, że wszystko się może zdarzyć, lecz na pewno nie zadłużane się w parabankach.

Burmistrz Adam Krupa

Nie tylko Zamek

Na początku tego roku wydać by się mogło, że w tym roku głubczycki samorząd będzie realizował tylko jedną dużą inwestycję – rekonstrukcję Zamku w Grobnikach.

– Korzystając z programu wsparcia obszarów popegeerowskich, zrealizowaliśmy inwestycję w Pomorzowicach – renowację przypałacowego parku – zaznacza burmistrz Adam Krupa. – Przy tym pałacu była rotunda, którą zobaczyłem przed dwudziestu laty, i postanowiłem wtedy, że albo ją zburzymy, albo spróbujmy ją wyremontować. Przez wiele lat zawsze coś było ważniejsze od remontu tejże rotundy, ale otrzymaliśmy 500 tys. zł z Polskiego Ładu i choć było to za mało, to w ubiegłym roku znalazły się jeszcze inne środki finansowe i w tym roku kończymy remont tej rotundy. Ponadto zmodyfikowaliśmy nasz tegoroczny budżet inwestycyjny i ponad milion złotych wydamy na mniejsze remonty dróg gminnych. W zasadzie nie ma żadnych szans, abyśmy na te drogi otrzymali jakiekolwiek dofinansowanie, ponieważ – używając kolokwializmu – nie łapią się na żadne programy i są to roboty kosztujące od 200 do 400 tys. zł. Poza tym wygospodarowaliśmy 2 mln zł i jeśli skończymy dokumentację remontu dworca w Głubczycach – a jest to całkiem realne – to te fundusze przeznaczymy na zrobienie górnego stropu i związanie murów, aby nie namakały podczas zimy. Liczyłem, że otrzymamy dotację finansową z pierwszego rozdania programu wspierającego odbudowę zabytków z Polskiego Ładu, lecz dofinansowania nie dostaliśmy. Zresztą w gminie Głubczyce nikt – także żadna z naszych parafii – nie dostał pieniędzy z tego programu, nad czym ogromnie ubolewam. Swoją drogą, osobiście uważam, że te rządowe środki finansowe powinny być dzielone bardziej transparentnie, choć mam świadomość tego, że w budżecie państwa nigdy nie będzie tyle pieniędzy, by obdarować nimi wszystkich potrzebujących. Z drugiej strony powinny funkcjonować jakieś podstawowe zasady sprawiedliwości, a przy tym programie wspierającym zabytki nie było podanych żadnych kryteriów. W mediach podano, że na rozpatrzenie jednego wniosku o dotację było tylko 17 sekund. Jest drugie rozdanie tego programu i oczywiście złożymy wniosek o dofinansowanie remontu naszego głubczyckiego dworca. Dostaliśmy też środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do którego złożyliśmy pięć wniosków. Jeden jest już na pewno zaakceptowany i jest już na liście głównej, dwa są na liście rezerwowej, ale na pierwszym i drugim miejscu. Mamy ponad milion złotych na remont ul. Chrobrego w Głubczycach oraz na drogę Gołuszowice – Gadzowice. Na liście rezerwowej jest także remont części ul. Niepodległości przy naszym urzędzie miejskim. Do RFRD zgłosiliśmy przebudowy dwóch dróg – ulice Dzierżonia i Staszica w Głubczycach i jeśli dostaniemy na to dofinansowania, to w zasadzie mamy załatwiony problem dróg w mieście, a właściwie w całej w gminie, ponieważ na wioskach zostaną nam tylko małe odcinki, które możemy zrealizować własnym sumptem.

Sławomir Grymin (TS)

UWAGA INWESTORZY!!!

Gmina Głubczyce dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi nieopodal obwodnicy miasta, które przeznaczone są pod działalność przemysłową i usługową – rzemiosło, usługi publiczne i techniczne, handel, gastronomię, sport i kulturę. Warto podkreślić, że dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i magazyny. Możliwa jest zabudowa produkcyjno-usługowa przy jednoczesnym zakazie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zakładów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składowisk odpadów, przeładunku i dystrybucji materiałów ropopochodnych.