niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Głubczyce: Przeszliśmy trudna drogę

Rozmowa z burmistrzem Głubczyc ADAMEM KRUPĄ

Niebawem wybory samorządowe. Jaka była ta kadencja dla samorządu Głubczyc?

– Była kadencją długą i trudną, której początek wyglądał źle, i to nie zależało w zasadzie od nikogo – nie tylko od samorządu. Przeszliśmy trudną drogę – pandemia, a także wojna w Ukrainie, które dotknęły także polskie samorządy i nasze społeczności. Pomagaliśmy uchodźcom wojennym, a na dokładkę pojawiła się inflacja wywołana polityką naszego byłego rządu, ale także globalną sytuacją gospodarczą na świecie. Inflacja zdemolowała nam system racjonalnego przewidywania – przede wszystkim w sferze wydatkowej. Pomimo górnolotnych haseł były rząd – według mnie – nie cenił sobie zbytnio współpracy z samorządem, dążąc do ograniczenia jego roli. Szczególnie odbiło się to na naszych dochodach, co – w wyniku tych tzw. reform – spowodowało utratę sporej części dochodów. W tym czasie dramatycznie wzrosły ceny i koszty – i zaczęło być trudno.

Adam Krupa

Mimo wszystko te pięć lat były dla Głubczyc okresem realizacji wielu inwestycji.

– Rzeczywiście, dla nas ta kadencja nie była zła, bowiem rozwijaliśmy się prężnie, zmniejszając z roku na rok zadłużenie gminy – przed kilkoma laty wynosiło 17 mln zł, a teraz spadło poniżej 10 mln zł. Było to dobre posunięcie, ponieważ przy tej inflacji, która jest przez ostatnie dwa lata, i przy wzroście oprocentowania kredytów nasza gmina nie odczuła tego specjalnie, bowiem kredyt jest mały. Nie musieliśmy pieniędzy przeznaczać na odsetki, zatem wydaliśmy je na inwestycje. Ponadto w tej kadencji nigdy nie mieliśmy problemów, aby nie mieć funduszy na wkład własny. A projekty nauczyliśmy się pisać wcześniej, mając dobrą ekipę w naszym urzędzie do pisania wniosków konkursowych dotyczących dofinansowań inwestycji. Dlatego nawet nierozpieszczający nas decydenci przyznawali nam dofinansowania, bowiem te projekty były świetnie opracowane, i pozyskaliśmy sporo funduszy rządowych oraz unijnych z perspektywy 2014-2020. W tej kadencji razem z naszym wkładem własnym oraz pieniędzmi rządowymi i unijnymi zainwestowaliśmy łącznie 100 mln zł, co – jak na naszą gminę – jest całkiem sporo.

Co panu najbardziej podoba się w samorządzie?

– Realizacja zamierzeń bezpośrednio służącym ludziom. Będąc blisko mieszkańców, widzimy ich problemy, a te wszystkie zadania i pomysły, którymi się zajmujemy, w zasadzie są pomysłami naszych mieszkańców. To właśnie oni inspirują nas do konkretnych działań – także poprzez radnych.

Będzie pan się ubiegał o ponowne burmistrzowanie w Głubczycach. Jak pan będzie chciał przekonać ludzi, aby na pana zagłosowali?

– Moja kampania wyborcza trwała ponad pięć lat. Głównym argumentem przemawiającym za tym, abym kandydował, jest dla mnie konieczność zakończenia renowacji Zamku w Grobnikach i odbudowy zabytkowego dworca kolejowego w Głubczycach. Te obiekty trzeba później również zagospodarować, by dobrze służyły mieszkańcom, i dobrze wiem, jak to zrobić. Poza tym dobrze by było, byśmy dokończyli budowę obwodnicy Głubczyc i zrealizowali obwodnicę Grobnik. A gdy dobrze się zorganizujemy, wtedy – nie patrząc na GDDKiA – wybudujemy to sobie sami, ale to w ostateczności. Generalnie – w sferze inwestycyjnej – zrobiliśmy naprawdę dużo, dlatego w następnej kadencji nasz budżet nie będzie już tak bardzo obciążony infrastrukturalnymi zadaniami. Dzięki temu będziemy mogli bardziej zająć się zadaniami społecznymi – wspomagając dzieci i młodzież oraz seniorów.

Rozmawiał Sławomir Grymin

ADAM KRUPA (69 lat). Żona Wanda prowadzi gospodarstwo domowe. Dorosły syn Jarosław, dwie wspaniałe synowe i czworo wnuków. Bezpartyjny. Wykształcenie wyższe techniczne – magister inżynier (ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu). Pierwsza praca po studiach – Zakłady Piwowarskie w Głubczycach (szybko został głównym energetykiem). Potem przez prawie 20 lat prowadził z powodzeniem prywatną działalność gospodarczą. W roku 2002 został zastępca burmistrza Głubczyc Kazimierza Jurkowskiego. W roku 2006 został burmistrzem Głubczyc, a rok później posłem na Sejm RP szóstej kadencji. Zasiadał w komisjach rolnictwa i sprawiedliwości. Od roku 2011 zastępca dyrektora oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. W roku 2014 wrócił do samorządowej pracy – ponownie został burmistrzem Głubczyc, którym jest do dzisiaj. Ceni szczerość i lubi ludzi trzymających się swoich poglądów – niezależnie od koniunktury i ewentualnych zysków. Ceni pracowitość ludzi i ich otwartość. Nie znosi obłudy. Lubi ludzi, bez względu na ich poglądy. Motto życiowe: Iść do przodu, nie oglądając się za siebie.

Inwestycje przeprowadzone z rządowych projektów w kadencji 2018-2024 (za łączną kwotę 48 566 000 zł)

• Przebudowa ul. Kozielskiej w Głubczycach (2 550 000 zł). • Przebudowa ul. Raciborskiej w Głubczycach (2 600 000 zł). • Przebudowa ul. Powstańców w Głubczycach (2 900 000 zł). • Budowa żłobka w Głubczycach (1 000 000 zł). • Przebudowa dróg osiedlowych w Zopowy-Osiedle (700 000 zł). • Budowa ciągu kilku ulic – ul. Jesionowa w Głubczycach (5 000 000 zł). • Przebudowa ul. Wiejskiej w Głubczycach (450 000 zł). • Przebudowa ul. Ogrodowej w Głubczycach (181 000 zł). • Przebudowa drogi przy placu Armii Krajowej w Głubczycach – etap II – (215 000 zł). • Przebudowa ul. Karola Miarki w Głubczycach (2 250 000 zł). • Rozbudowa przejść dla pieszych na ul. Plebiscytowej (220 000 zł). • Rewitalizacja parku oraz terenu przyległego do pałacu w Pomorzowicach (500 000 zł). • Przebudowa basenu miejskiego w Głubczycach (3 900 000 zł). • Przebudowa ul. Świętego Jana w Grobnikach (3 500 000 zł). • Przebudowa ul. Stromej w Głubczycach (2 000 000 zł). • Remont ul. Chrobrego w Głubczycach (1 350 000 zł). • Remont ul. Niepodległości w Głubczycach (1 000 000 zł). • Remont drogi gminnej Gołuszowice – Gadzowice (750 000 zł). • Zabezpieczenie budynku dworca w Głubczycach (3 500 000 zł). • Wykonanie elewacji budynku dworca w Głubczycach (2 000 000 zł). • Przebudowa i rozbudowa komendy Joannitów w Grobnikach (11 500 000 zł). • Fundusze na programy romskie (500 000 zł).

Projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – łączna kwota 20 755 000 zł.

UWAGA INWESTORZY!!!

Gmina Głubczyce dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi nieopodal obwodnicy miasta, które przeznaczone są pod działalność przemysłową i usługową – rzemiosło, usługi publiczne i techniczne, handel, gastronomię, sport i kulturę. Warto podkreślić, że dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i magazyny. Możliwa jest zabudowa produkcyjno-usługowa przy jednoczesnym zakazie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zakładów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składowisk odpadów, przeładunku i dystrybucji materiałów ropopochodnych.