wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Głubczyce: Priorytetów jest kilka

Rozmowa z Adamem Krupą, burmistrzem Głubczyc

Samorządowcy różnie oceniają tempo wdrażania nowego unijnego programowania…

– A u nas roboty całkiem sporo, choć jest faktem bezspornym, że unijne programy są opóźnione. Z drugiej strony powoli zaczyna się to wszystko ruszać, ale jak na razie w tej kadencji inwestowaliśmy z własnych środków budżetowych lub z pieniędzy pomocowych, lecz pozaunijnych, czyli z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych („schetynówki”) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dla nas pocieszające w tym roku jest, że udało się nam w gminie Głubczyce zaoszczędzić z roku ubiegłego – mimo że inwestowaliśmy niemało! – aż dwa miliony złotych, które na ostatniej sesji wprowadziliśmy do tegorocznego budżetu.

Na co przeznaczycie te środki finansowe?

– Na remonty i inwestycje, przede wszystkim na drogi. Poza tym w końcu zdecydowaliśmy się na remont budynku naszego urzędu miejskiego, którego elewacja zewnętrzna nie była remontowana w zasadzie od wojny. Budynek jest piękny, ale niestety podniszczony. Ponadto 500 tys. zł przeznaczamy na wyremontowanie naszych dwóch gminnych budynków, 100 tys. zł damy na okna w naszych nieruchomościach, a reszta pójdzie na remonty chodników i jezdni. Dobrze, że pojawił się ten dodatkowy zastrzyk, obawiam się jedynie, czy zdołamy zdążyć wydać te pieniądze.

Skąd te obawy?

– Pojawia się coraz więcej formalnych obostrzeń, które dotyczą inwestycji i remontów. Chcę też podkreślić, że w tym roku pojawił się jeszcze inny przyjemny epizod finansowy. Marszałek województwa opolskiego podniósł poziom dofinansowania rewitalizacji z poprzedniego unijnego rozdania 2007-2013 – z 48 proc. do 85 proc. W gminie Głubczyce w poprzedniej kadencji rewitalizowaliśmy centrum naszego miasta i teraz dostajemy dodatkowo ponad milion złotych, który w najbliższym czasie rozdysponujemy.

Co będzie waszym priorytetem w nowym programowaniu?

– Priorytetów mamy kilka, ale – używając kolokwializmu – niestety „nie łapiemy się” na dofinansowanie naszych terenów inwestycyjnych. Zatem będziemy je dozbrajać i wyposażać w media z własnych pieniędzy. Skupimy się też na pozyskaniu maksymalnych środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby zrealizować zadania we wsiach. Planujemy wyremontowanie kilku świetlic wiejskich oraz dróg. Ponadto chcemy zakończyć termomodernizację szkoły i przedszkola oraz wzbogacić bazę sportową.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

Nieruchomości, które zamierza zbyć gmina Głubczyce

Byłe gimnazjum przy ul. Raciborskiej 23 w Głubczycach. Nieruchomość zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem wraz z jednokondygnacyjną salą gimnastyczną o łącznej powierzchni 1771,70 mkw., garażem (142,70 mkw.), portiernią (11,90 mkw.) i piwnicą-ziemianką (33 mkw.). Położona jest na czterech działkach ewidencyjnych o łącznej powierzchni 1,4919 ha. Obiekt wymaga sporo nakładów na doprowadzenie go do obowiązujących standardów. Teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest w części symbolem 4UP (usługi publiczne), a w części symbolem 16 UP (z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową). Cena wywoławcza nieruchomości: 968 950 zł. Pierwszy przetarg 19 kwietnia 2016 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Część zabytkowego pałacu w Pomorzowicach wpisanego do rejestru zabytków, położona na działce o powierzchni 0,2679 ha. Powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi 430,39 mkw., powierzchnia pomieszczeń przynależnych (piwnica i korytarz) 24,82 mkw., a udział gminy w nieruchomości wspólnej to 398/1000 części. Położona jest na parterze i piętrze i składa się z szeregu pokoi, w.c., korytarzy, pomieszczeń gospodarczych, łazienki i spiżarki. Lokal obejmuje wieżę widokową bez kopuły, wokół nieruchomości jest park i plac zabaw dla dzieci. Dojazd drogą asfaltową przez wieś. Teren zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość wymaga modernizacji i remontu kapitalnego. Istnieje możliwość wyodrębnienia kilku samodzielnych lokali mieszkalnych. Cena wywoławcza: 93 350 zł. W tym roku odbyły się już trzy przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się negatywnie.

Nieruchomość przy ul. Klasztornej 7 w Głubczycach zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 195 mkw. i dobudówką o powierzchni 10 mkw., położona na działce o powierzchni 0,1258 ha. Położona jest w obszarze oznaczonym w planie miejscowym symbolem 9U (zabudowa usługowa – handel gastronomia, rzemiosłu nieuciążliwe). Cena wywoławcza: 113 783 zł.

Tereny przeznaczone w planie na działalność inwestycyjną: • działka przy placu Stawowym, • działki przy ul. Emilii Plater – Ratuszowej – Warszawskiej (zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna z usługami), • działka przy ul. Rynek – Plebiscytowej, • działka pomiędzy ul. Bałuckiego i Zakonną (tereny mieszkaniowe z usługami), • działka między ul. Moniuszki i Bałuckiego (tereny mieszkaniowe z usługami), • działka przy ul. Żeromskiego (zabudowa usługowa), • działka przy ul. Sosnowieckiej (tereny usługowe), • działka przy placu Stawowym, • część działki przy ul. Klasztornej, w sąsiedztwie obwodnicy, • teren obejmujący działki 700/13, 700/14 i 699/1 o powierzchni 3,9828 ha, niezabudowany, nieuzbrojony, przeznaczony pod przemysł, handel, składy i magazyny, położony w południowo-zachodniej części Głubczyc (dojazd drogą gruntową długości około 400 m), • część działki nr 89/9 (stara cegielnia, tereny usługowe), • teren obejmujący trzy działki o łącznej powierzchni 3,0289 ha, częściowo uzbrojony (woda, energia elektryczna), przeznaczony pod działalność inwestycyjną w miejscowości Pietrowice, położony w sąsiedztwie przejścia granicznego Pietrowice – Krnov, w południowej części wsi Pietrowice, przy drodze krajowej nr 38.