poniedziałek, 17 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Głubczyce: Nadzieje i obawy

Choć w budżecie na rok 2022 jest sporo środków finansowych, z czego 20 procent będzie przeznaczonych na zadania inwestycyjne, to miejscowy samorząd ma wiele obaw związanych z inflacją i ponadnormalnym wzrostem cen gazu i energii elektrycznej. Nie wiadomo jeszcze, co przyniesie kolejna fala pandemii, dzisiaj można tylko powiedzieć z absolutną pewnością, że nic dobrego. Z drugiej jednak strony w Głubczycach samorząd realizuje zaplanowane zadania, pod młotek idą nieruchomości i mimo wszystko władze gminy patrzą w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Nie jest to jednak nic dziwnego, gdy spogląda się na wielowiekową historię Głubczyc – wojny, pożary i zarazy nigdy nie złamały żyjących tutaj ludzi. Z dużą pewnością można zatem orzec, że tak będzie działo się nadal.

Budżet na rok 2022 Rada Miejska w Głubczycach uchwaliła znaczną większością głosów 29 grudnia roku 2021, czyli przysłowiowym rzutem na taśmę.

Ponad 100-milionowy budżet

– Po raz pierwszy – od czasu, gdy pracuję w samorządzie – nie byłem przy głosowaniu, ponieważ musiałem pojechać do Opola, do wojewody, aby podpisać aneks do umowy i bardzo mi na tym zależało – mówi burmistrz Adam Krupa. – Przebudowę ul. Karola Miarki wykonujemy dzięki środkom finansowym z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Jest to zadanie z listy rezerwowej, a wykonawca późno zaczął realizację tego przedsięwzięcia i nie wyrobił się w terminie. Półtora miliona złotych dotacji mogło przepaść, ale wojewoda poszedł nam na rękę, bowiem doszedł pewnie do wniosku, że zwłoka z wykonaniem przebudowy nastąpiła z przyczyn obiektywnych. Koszt tej inwestycji opiewa na 2,5 mln zł – i robiliśmy już większe – ale z drugiej strony ta okazała się jedną z najtrudniejszych jakie prowadziliśmy, bowiem przy jej realizacji napotkaliśmy pod ziemią wiele niezinwentaryzowanych obiektów, nawet sprzed II wojny światowej. Budżet naszej gminy na rok 2022 wynosi 115 mln zł, a część naszych wydatków sfinansowaliśmy po raz pierwszy dość dużym kredytem wynoszącym 3 mln zł. Warto jednak podkreślić, że – w porównaniu do innych samorządów – jesteśmy zadłużeni minimalnie. Przyznam, że pożyczać nie lubię i nie chcę długu powiększać, bowiem zobowiązania finansowe zawsze trzeba spłacać.

Zaniedbania wychodzą bokiem

Wprawdzie budżet gminy Głubczyce jest imponujący, ale na początku tego roku nie wiadomo, jak będzie z jego wykonaniem.

– Rządzący przestali panować nad cenami, a to, co się stało z energią elektryczną i gazem zakrawa na coś niebywałego – ocenia burmistrz Krupa. – Oczywiście na tę sytuację w Polsce ma wpływ także to, co się dzieje na arenie międzynarodowej, lecz obarczanie winą tylko Unii Europejskiej, Rosjan i Niemców jest po prostu nieuczciwe. Teraz właśnie wychodzą bokiem lata zaniedbań w energetyce i nietrafione kontrakty gazowe. Pamiętam euforię związaną z wybudowaniem Gazoportu. Skroplony gaz miał zapewnić dywersyfikację jego dostaw i właściwe ceny oraz niezależność od rosyjskich dostaw. Dzisiaj okazało się to fikcją, ale nikt nie artykułuje, że ten gaz nie jest tani. Nieuczciwe jest także to, co usłyszałem wczoraj w telewizji z ust jednego z posłów partii rządzącej, że samorząd jest winien podwyżkom cen gazu, ponieważ samorządowcy nie napisali jakichś pism. To nieprawda! Okazuje się, że część mieszkańców dostało 54-procentową podwyżkę cen gazu – zgodnie z zaleceniem Urzędu Regulacji Energetyki – a inni mieszkańcy obarczeni zostali podwyżką kilkusetprocentową, co jest ogromnym nadużyciem. Przykre jest także to, że rządzący nie potrafią się przyznać do błędu, który trzeba naprawić i można to zrobić szybko, przeprowadzając przez Sejm odpowiednią poprawkę w ustawie.

Ceny energii także w górę

Podwyżki w znaczący sposób uderzają w polskie samorządy, także w głubczycki.

– Mówiłem o tym przez dwa lata – wspomina burmistrz Adam Krupa. – Nasze gminne budynki ogrzewane są gazem, a z ostatniej węglowej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Głubczycach zrezygnowaliśmy w ubiegłym roku. Koszty utrzymania rosną nam dramatycznie i jeśli chodzi o gaz, jest to dodatkowo kilkaset tysięcy złotych do wydania. A co do energii elektrycznej, to w październiku zgłosiła się jedna firma, która podniosła nam cenę – w porównaniu do poprzedniego roku – o 82 proc., lecz w grudniu wykonawca przesłał nam pismo, że odstępuje od umowy, bowiem nie jest w stanie dostarczyć nam energii w ramach ustalonego wzrostu cen. Wskutek tego przejdziemy na taryfę rezerwową i będziemy mieli 150-procentowy wzrost ceny energii. Na energię elektryczną wydajemy w roku około milion złotych, a przy tej zwyżce będziemy musieli znaleźć następne 1,5 mln zł. Nie mówiąc już o tym, że podwyżki cen gazu mogą zniechęcić mieszkańców do wymiany przestarzałych pieców. Będziemy musieli rozliczyć się z programu „Czyste powietrze”, ludzie zadeklarowali się w nim uczestniczyć, a już pod koniec ubiegłego roku niektórzy z nich rezygnowali z programu. Apeluję, aby to przemyśleli, biorąc pod uwagę swoje własne zdrowie, że węgiel także podrożał oraz to, że sytuacja z gazem kiedyś się uspokoi. Pewnie tanio nie będzie, lecz nie będzie również kosmicznych
podwyżek.

Omikron za progiem

W Europie Zachodniej Omikron już dominuje. W Polsce też już jest, ale jeszcze nie nabrał mocy.

– Przeszedłem już COVID-19 i zapewne jestem bardziej zabezpieczony, ale prognozy dotyczące liczby zachorowań nie są optymistyczne – ocenia burmistrz Adam Krupa. – Warto też podkreślić, że gmina Głubczyce otrzymała 500 tys. zł nagrody za poziom zaszczepienia mieszkańców – trochę więcej od średniej krajowej – ale konkurencja była na niskim poziomie.

Przede wszystkim inwestować

Warto podkreślić, że tegoroczny budżet gminy Głubczyce jest proinwestycyjny. Na inwestycje infrastrukturalne samorząd przeznaczy 20 mln zł.

– To bardzo dobry wynik, którego dotąd nie było – podkreśla burmistrz Krupa – a zadania, które realizujemy i będziemy realizować są prorozwojowe. Przykładem jest łącznik między ulicami Wrocławską, Lipową i Żeromskiego w Głubczycach. Droga ta stanie się kiedyś ulicą, przy której będzie 50 działek przeznaczonych pod budownictwo indywidualne. A w ubiegłym roku sprzedaliśmy za niezłą cenę trzy działki przy ul. Karola Miarki, co mnie niezmiernie cieszy. Mamy też pomysły co do innych bocznych ulic, w czym pomocny jest rządowy Program Inwestycji Strategicznych, z którego dostaliśmy 5 mln zł. A na nowy rok życzyłbym sobie przede wszystkim, aby uspokoiły się i wróciły do normalnego poziomu ceny nośników energii, które będą do zaakceptowania przez naszych mieszkańców i samorząd. Ponadto, aby udało nam się zrealizować zaplanowane zadania, w ramach uchwalonego budżetu gminy. A dziękując pracownikom naszej służby zdrowia za ofiarność i ciężką pracę, życzę wszystkim, żeby pandemia stała się tylko złym snem z jakiegoś horroru.

H.S.

UWAGA INWESTORZY!!!

Gmina Głubczyce dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi nieopodal obwodnicy miasta, które przeznaczone są pod działalność przemysłową i usługową – rzemiosło, usługi publiczne i techniczne, handel, gastronomię, sport i kulturę. Warto podkreślić, że dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i magazyny. Możliwa jest zabudowa produkcyjno-usługowa przy jednoczesnym zakazie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zakładów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składowisk odpadów, przeładunku i dystrybucji materiałów ropopochodnych.