piątek, 3 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Głubczyce: Do przodu, chociaż trudniej

Miasto to ma wspaniałą i bogatą historię, a zabytkami mogłoby obdzielić kilka innych miejskich ośrodków. Jest piękne i estetyczne i stanowi świetny przykład zgodnego współistnienia z terenami rustykalnymi. Położone przy międzynarodowym szlaku komunikacyjnym, transgraniczne Głubczyce dysponują także atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, które o dziwo nie znalazły jeszcze swoich amatorów. Warto odwiedzić głubczycką krainę i dobrze ją zwiedzić. Tu warto żyć, tutaj warto rozwijać swoje biznesy.

Biorąc pod uwagę ogólnopolską sytuację w samorządach, także dla Głubczyc rok 2020 nie będzie okresem łatwym.

Adam Krupa

Zagrożenia dalsze i bliższe

– Jestem świadomy tego, że czeka nas ciężki rok, a w dalszej perspektywie jeszcze trudniejszy rok 2021 – ocenia burmistrz Adam Krupa. – Uważam, że dopóki nie zmieni się sposób finansowania szkolnictwa i dopóki nie będziemy mieli wzrostu w naszym udziale w podatku dochodowym, to używając kolokwializmu, będziemy się zwijać, jeśli chodzi o inwestycje. W jakimś momencie może dojść do sytuacji, w której nie będzie środków finansowych na rozwój gminy, tylko zajmować się będziemy rozdzielaniem pieniędzy i staraniami o utrzymanie kosztów stałych – m.in. płacami i obsługą działania urzędu i samorządu.

A przecież mieszkańcy wszystkich polskich gmin oceniają samorządy właśnie po poziomie inwestowania, wzbogacaniu infrastruktury miast i wsi. Pod uwagę brana jest także baza oświatowa, innowacyjność, przedsięwzięcia proekologiczne, wspieranie instytucji pozarządowych, a także wszelkie imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne.

W roku 2020 inwestycji mniej

– Smutne jest właśnie to, że samorządy, nie mając wpływu na przykład na wzrost najniższych płac, ponoszą tego konsekwencje. Mamy coraz to mniej pieniędzy na inwestycje, a mieszkańcy oczekują, abyśmy na przykład poprawiali stan naszych dróg, budowali nowe obiekty i remontowali te starsze – mówi Adam Krupa. – Tym bardziej, że ostatnie pięć lat były dla Głubczyc dobre i mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że dalej będziemy inwestować na tym wysokim poziomie. W roku 2020 będziemy w Głubczycach inwestować mniej, lecz znam gminy, w których samorządy nie będą w zasadzie robić nic pod względem infrastrukturalnym. Rok 2021 zapowiada się – pod względem inwestycyjnym – zupełnie nieciekawie. Natomiast w tym roku nasz samorząd ma nieco ponad milion złotych przeznaczone na remonty kilku ulic w mieście. Działamy konsekwentnie, aby w tej kadencji ukończyć remontowanie ulic w Głubczycach. Nie powinno być nawet jednej ulicy, która nie odpowiadałaby dzisiejszym standardom i wymaganiom mieszkańcom. Jesteśmy bardzo blisko realizacji tego celu, bowiem – jeśli sytuacja finansowa nam na to pozwoli – po tegorocznym wyremontowaniu wspomnianych kilku ulic, w ciągu następnych dwóch lat tę sprawę załatwimy.

Potrzebny fundusz sołecki

W gminie Głubczyce uchwalony jest fundusz sołecki na poziomie prawie 700 tys. zł, którym dysponują mieszkańcy wsi i są to kwoty wynoszące mniej więcej od kilkunastu do 20 tys. zł na każdą wioskę – a sołectw jest 45.

– Z tego funduszu spore kwoty przeznaczone są właśnie na remonty wiejskich dróg i przez ostatnie kilka lat w tej materii zrobiono całkiem sporo – wyjaśnia burmistrz Adam Krupa. – Dzięki temu w wioskach są zrobione mało widoczne drogi, które dla lokalnych społeczności są nie mniej ważne niż główne ciągi komunikacyjne. Dlatego z pespektywy czasu oceniam, że ustanowienie funduszu sołeckiego było dobrym pomysłem. Wtedy mieliśmy odpowiednie środki finansowe i umówiliśmy się z mieszkańcami wsi, że jeśli przeznaczą fundusze sołeckie na podbudowę dróg, to my je przykryjemy asfaltem – były na to pieniądze i gmina to robiła. Ale w tym roku mamy na te zadania mniej środków finansowych i tak dużo w tej materii nie zrobimy.

Termomodernizacja i remonty

Najprawdopodobniej w tym roku Głubczyce rozpoczną – w ramach Subregionu Południowego – projekt termomodernizacyjny, który dotyczy miejskiego Przedszkola nr 2 w Głubczycach, co będzie kosztować około 800 tys. zł.

– Termomodernizacja przedszkola to ostatnie z większych zadań, jakie przeprowadzimy w tym roku – zaznacza burmistrz Adam Krupa. – Kiedyś, w dawnym systemie politycznym, też wykonywało się tylko główne zadania, natomiast boczne ulice i stare budynki często stały nieremontowane i zaszłości infrastrukturalne mamy jeszcze z tego poprzedniego, niewydolnego systemu. Z dużym prawdopodobieństwem oceniam, że substancja mieszkaniowa w większości polskich gmin wymaga kapitalnego remontu. W ubiegłej kadencji zakładałem, że w naszej gminie będziemy corocznie przeprowadzać całkowity remont jednego stuprocentowo gminnego budynku, i to realizowaliśmy, ale w tym roku nie mamy na to pieniędzy i tego nie zaplanowaliśmy. Budynków wymagających remontów mamy 38, a do tej pory zrobiliśmy tylko kilka. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że gdybyśmy zakończyli remonty dróg i ulic, to wtedy zwolniłyby się środki finansowe właśnie na remonty budynków komunalnych.

Rozliczani do jednej złotówki

Ostatnio w niektórych mediach słychać, że samorządy odpowiadają za podwyżki cen za wywóz śmieci, co nie jest zgodne z prawdą.

– To całkowity absurd, bowiem żaden samorząd na tym nie zarabia i każdy włodarz polskiej gminy zdaje sobie sprawę z tego, że taka sytuacja byłaby źle odbierana przez mieszkańców – zżyma się burmistrz Krupa. – Tego się po prostu nie robi. W ostatnich latach wzrosła opłata środowiskowa za odpady, która jest ustalana przez ministra. Opłata ta w ciągu niecałych kilku lat wzrosła o 115 proc. – ze 120 zł w roku 2014 do 270 zł w roku 2020, co jest wzrostem znaczącym, a sama opłata jest dzisiaj jednym z największych elementów kosztów odbioru odpadów komunalnych. Poza tym mit mówiący o tym, że samorządy usiłują poprawić swoje budżety, podnosząc ceny śmieci, rozpowszechniają ludzie złej woli albo ci, którzy nie mają pojęcia o tym, co się w samorządzie dzieje. Ustawowo jest unormowane, że pieniądze zbierane przez samorząd od mieszkańców w formie opłat za śmieci muszą być wydane na zagospodarowanie odpadów i jest nawet oddzielne konto, z którego musimy się co do złotówki rozliczyć. Generalnie, w tym roku będziemy szukać oszczędności we wszystkich sferach samorządowego życia i pewnie będą one oscylować w granicach najwyżej kilkudziesięciu, góra kilkuset tysięcy złotych, natomiast ostatnie posunięcia rządowe spowodowały zubożenie wszystkich polskich samorządów na poziomie milionów złotych, co stawia pod znakiem zapytania odpowiedni rozwój gmin.

S.G.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Głubczycach zlokalizowane są nieopodal obwodnicy miasta i przeznaczone są pod działalność przemysłową i usługową – rzemiosło, usługi publiczne i techniczne, handel, gastronomię, sport i kulturę. Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i magazyny. Możliwa jest zabudowa produkcyjno-usługowa, przy jednoczesnym zakazie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zakładów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składowisk odpadów, przeładunku i dystrybucji materiałów ropopochodnych.