czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Fundusz dla samorządów

Prawie 150 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Zebrani w sali Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego wzięli udział w konsultacjach „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok”.

Podczas spotkania, które otworzyli: Andrzej Pilot – prezes śląskiego WFOŚiGW oraz Ferdynand Morski – dyrektor ŚZGiP, przedstawione zostały zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Konsultacje były także okazją do indywidualnych rozmów z pracownikami zespołów merytorycznych WFOŚiGW. Poruszano między innymi takie zagadnienia jak gospodarka odpadami, ochrona atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Była też szansa na zapoznanie się z ofertą doradców energetycznych oraz na zapoznanie się z założeniami i możliwościami zawierającymi się w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

(ipp)