piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Fundamenty to podstawa

Kolejna, 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, odbędzie się w dniach 7-8 i 14-15 września 2019 r. pod hasłem przewodnim „Polski splot”. Temat nawiązuje do procesu kształtowania granic i budowy państwowości po 1918 roku.

Europ. Dni Dziedzictwa

W tym roku – zresztą nie po raz pierwszy – zadanie koordynacji dolnośląskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zostało powierzone Muzeum Etnograficznemu, oddziałowi Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Musimy pamiętać

Przypomnę tylko, że Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny promujący wartość dziedzictwa kulturowego. Każdego roku w drugi i trzeci weekend września w całej Polsce w ramach tej inicjatywy organizowane są tysiące wydarzeń kulturalnych związanych z lokalną historią i zabytkami.

Europejskie Dni Dziedzictwa to jedna z największych ogólnoeuropejskich inicjatyw, której celem jest ukazanie i promocja dziedzictwa kulturowego, a także zwiększenie społecznego zaangażowania w działania ochronne i popularyzatorskie. Corocznie we wrześniu w całej Polsce w ramach inicjatywy organizowane są tysiące wydarzeń kulturalnych związanych z lokalną historią i zabytkami. Zresztą niektóre z wydarzeń już trwają, są w organizacji, a wrzesień będzie ich zwieńczeniem.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków, dziedzictwa niematerialnego, podkreślanie wspólnoty kulturowej Europy. To także szeroki projekt edukacyjny, który pokazuje, jak ważna w budowaniu przyszłości jest przeszłość, wiedza o tym, co było, sięganie do doświadczeń. Próba wyrugowania historii z przestrzeni publicznej, umniejszanie jej roli, ograniczanie nauczania na szczęście ma ogromną rzeszę przeciwników. Zdrowy rozsądek jest w Europie górą, przynajmniej jeżeli chodzi o ochronę dziedzictwa, poszanowanie przeszłości.

Małe ojczyzny

W projekcie EDD uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

Kluczem do skutecznego zachowania dziedzictwa jest zaangażowanie w opiekę nad nim miejscowych społeczności, co z kolei wymaga dostarczenia im rzetelnych informacji na temat jego wartości. Dostrzeżenie wartości dziedzictwa – czy to w sensie społecznym, czy ekonomicznym – wiąże się przede wszystkim z koniecznością poznania historii danego miejsca, bez względu na to, jak trudna może to być opowieść. Mierzenie się z problemem zakłada w pierwszej kolejności jego zdefiniowanie, a zatem nie można mówić o rozwiązywaniu problemów z przeszłości bez mówienia o historii, oczywiście opierając się na rzetelnej analizie źródeł. Zabytki, ich dzieje, a nawet stan zachowania są takim właśnie źródłem. Organizatorzy mają nadzieję, że poprzez swoje działania edukacyjne przyczyniają się do zwiększenia stopnia znajomości naszej wspólnej historii, a tym samym wpływają na wzmocnienie poczucia wspólnoty.

Polska mozaika

W Polsce hasło przewodnie tegorocznych EDD to „Polski splot”. Wydarzenia w ramach EDD mają przybliżać proces kształtowania się granic Polski po 1918 roku. Temat, przywołujący pojęcie „splotu”, nawiązuje do wspólnego wysiłku Polaków związanego z połączeniem kraju z trzech części funkcjonujących wcześniej w ramach oddzielnych organizmów państwowych zaborców. Jest okazją do pokazania, jak powstawało państwo i nowe instytucje po okresie niewoli. Jednocześnie to również „splot” polskiej historii po 1945 roku. Mozaika utkana ze splotów wielu tradycji.

Więcej na stronach:

www.edd.nid.pl

www.niepodlegla.gov.pl

www.mnwr.pl

• • •

Przedstawicieli instytucji, samorządów, organizacji regionalnych z całej Polski prosimy o nadsyłanie informacji o organizowanych w ramach EDD imprezach, wystawach, prelekcjach itp. Na informacje czekamy pod adresem redakcja@gminapolska.com (w tytule maila prosimy o wpisanie trzech literek: EDD).

(tomo)

Załączniki do pobrania