poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Fundacja wspiera młodych

Fundacja im. prof. Kazimierza Bartla powstała w roku 2008 z inicjatywy córki profesora, p. Cecylii Bartel.

Za najważniejszy cel Fundacja stawia w swoim działaniu edukacyjne wsparcie polskich dzieci i młodzieży. Odbywa się to poprzez fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych (w tym dla młodzieży z rejonów zaniedbanych kulturowo), wyposażanie szkół w przedmioty niezbędne w nauce, jak również pogłębianie rozwoju intelektualno-artystycznego.

Dodatkowo Fundacja im. prof. Kazimierza Bartla propaguje wiedzę historyczną przybliżając postaci wielkich Polaków. Pielęgnuje także pamięć o prof. Kazimierzu Bartlu – wybitnym matematyku i wielokrotnym premierze z czasów II RP.

W swej działalności Fundacja chce promować szczytne idee, do których zalicza filantropię i aktywny udział młodzieży w interesujących projektach, mających na celu rozwój edukacyjny, ale przede wszystkim pogłębienie wrażliwości empatycznej.

Do tej pory Fundacja współuczestniczyła w takich wydarzeniach jak np.: „Myśl w ruchu. Historie poszukiwaczy marzeń”, który to projekt miał na celu zaprezentować młodzieży profesjonalną sztukę tańca, jak również popularyzować kształcenie taneczne wśród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, dzięki współpracy z młodzieżą licealną.

Aktualnie Fundacja propaguje działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Diverbium” w myśl idei wskrzeszania w młodych osobach zainteresowań związanych z tradycją dysput prowadzonych z uznanymi w danej dziedzinie autorytetami.

Cel tych wszystkich akcji jest wspólny: wspieranie rozwoju polskiej nauki poprzez pomoc młodzieży uczącej się, bo lepsza edukacja to lepszy start w dorosłą przyszłość!.

Więcej informacji o Fundacji na stronie: www.kbartel.org oraz w załączniku