piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Finansowanie przeszłości

Są wizytówką wielu miejscowości i mogą pochwalić się długoletnią historią. Mazowieckie zabytki, bo nich mowa, czekają wielkie zmiany.

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 5 mln zł, w 67 zabytkowych obiektach regionu przeprowadzone zostaną remonty oraz prace konserwatorskie i restauratorskie. Dofinansowanie otrzyma również 11 projektów z subregionu radomskiego.

– To bardzo ważne wsparcie, które daje możliwość uratowania wielu cennych perełek architektury. W przypadku obiektów zabytkowych jest to o tyle istotne, że wszelkie prace związane z ich odnową wymagają nie tylko wiele pracy, ale przede wszystkim dużych nakładów finansowych – mówi Rafał Rajkowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

W sumie do urzędu marszałkowskiego wpłynęły 144 projekty, na łączną kwotę 21 mln zł. Każdy z nich zakładał przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich. Podczas oceny komisja brała pod uwagę m.in. stan zachowania zabytku, jego wartość historyczną, artystyczną, kulturową i naukową, dostępność dla turystów oraz kosztorys prac.

O dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku. Ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł.

Dotacje z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Za te pieniądze będzie można m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich.

Ponadto pieniędzmi z budżetu Mazowsza będzie można zapłacić za wykonanie projektu budowlanego czy projektu odtworzenia kompozycji wnętrz. Wnioskujący mogą się również ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków. To również szansa na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

(umwm)