czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Fakty, mity, opowiastki

Rząd zaproponował, by od 1 stycznia 2024 roku status miasta uzyskały 34 miejscowości: trzy w woj. kujawsko-pomorskim, trzy w lubelskim, jedna w lubuskim, osiem w łódzkim, jedenaście w mazowieckim, jedna w opolskim, dwie w podkarpackim, jedna w śląskim, dwie w świętokrzyskim i dwie w wielkopolskim. We wnioskach o nadanie miejscowościom statusu miasta lokalne władze podnosiły argumenty dotyczące istniejących już miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych. Większość miejscowości aspirujących do statusu miasta posiadała wcześniej prawa miejskie utracone najczęściej w wyniku represji po powstaniu styczniowym. Status miasta uzyskają w przyszłym roku: Bobrowniki (gmina Bobrowniki, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie), Kikół (gmina Kikół, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie), Gąsawa (gmina Gąsawa, powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie), Piszczac (gmina Piszczac, powiat bialski, woj. lubelskie), Turobin (gmina Turobin, powiat biłgorajski, woj. lubelskie), Czemierniki (gmina Czemierniki, powiat radzyński, woj. lubelskie), Brody (gmina Brody, powiat żarski, woj. lubuskie), Grabów (gmina Grabów, powiat łęczycki, woj. łódzkie), Kiernozia (gmina Kiernozia, powiat łowicki, woj. łódzkie), Białaczów (gmina Białaczów, powiat opoczyński, woj. łódzkie), Żarnów (gmina Żarnów, powiat opoczyński, woj. łódzkie), Inowłódz (gmina Inowłódz, powiat tomaszowski, woj. łódzkie), Osjaków (gmina Osjaków, powiat wieluński, woj. łódzkie), Bolesławiec (gmina Bolesławiec, powiat wieruszowski, woj. łódzkie), Parzęczew (gmina Parzęczew, powiat zgierski, woj. łódzkie), Maciejowice (gmina Maciejowice, powiat garwoliński, woj. mazowieckie), Głowaczów (gmina Głowaczów, powiat kozienicki, woj. mazowieckie), Magnuszew (gmina Magnuszew, powiat kozienicki, woj. mazowieckie), Ciepielów (gmina Ciepielów, powiat lipski, woj. mazowieckie), Sienno (gmina Sienno, powiat lipski, woj. mazowieckie), Dobre (gmina Dobre, powiat miński, woj. mazowieckie), Siennica (gmina Siennica, powiat miński, woj. mazowieckie), Osieck (gmina Osieck, powiat otwocki, woj. mazowieckie), Gielniów (gmina Gielniów, powiat przysuski, woj. mazowieckie), Odrzywół (gmina Odrzywół, powiat przysuski, woj. mazowieckie), Przytyk (gmina Przytyk, powiat radomski woj. mazowieckie), Strzeleczki (gmina Strzeleczki, powiat krapkowicki, woj. opolskie), Bircza (gmina Bircza, powiat przemyski, woj. podkarpackie), Jawornik Polski (gmina Jawornik Polski, powiat przeworski, woj. podkarpackie), Przyrów (gmina Przyrów, powiat częstochowski, woj. śląskie), Gowarczów (gmina Gowarczów, powiat konecki, woj. świętokrzyskie), Bogoria (gmina Bogoria, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie), Rychtal (gmina Rychtal, powiat kępiński, woj. wielkopolskie) i Mieścisko (gmina Mieścisko. powiat wągrowicki, woj. wielkopolskie).

Burmistrza Jarocina Adama P. skazano za składanie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Celowo miał nie wykazać zobowiązania wynoszącego 1,2 mln zł, aby nie przykuwać uwagi organów ścigania do źródła pochodzenia i obrotu tymi środkami. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zarzuciła mu złożenie fałszywych oświadczeń majątkowych w okresie od 2018 do 2020 roku. Zdaniem śledczych burmistrz zataił zobowiązanie będące wynikiem ugody sądowej. Pieniądze na ten cel pożyczył od prywatnej osoby, dokonując później jednorazowego przelewu w wysokości 500 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym nie wspomniał ani o pożyczce, ani o racie. W sądzie Adam P. nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku. Sąd wymierzył mu karę grzywny wynoszącą 36 tys. zł, ponadto wymierzono środek karny w postaci wywieszenia treści wyroku w urzędzie miejskim w Jarocinie. Będzie tam wisiał przez sześć miesięcy. Obrońcy burmistrza zapowiedzieli apelację, a sam skazany twierdzi, że stał się ofiarą nagonki.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe cztery osoby, w tym wiceburmistrza dzielnicy Adama C. oraz naczelnika wydziału architektury i budownictwa. Prokurator zarzuca wiceburmistrzowi, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przyjął i zewidencjował w księgach spółki – oraz użył w składanych deklaracjach, poświadczając nieprawdę – fakturę na kwotę 492 tys. zł, przez co naraził Skarb Państwa na straty z tytułu należności VAT. Poza tym ustalono, że Adam C. prowadził działalność gospodarczą wbrew ustawowemu zakazowi. Okazał się, iż zarządzał spółką deweloperską, zarejestrowaną formalnie na jego ojca, a z prowadzonej działalności czerpał korzyści. W oświadczeniu majątkowym zataił ten fakt. Ponadto, działając z innym deweloperem, udzielił korzyści osobistej, zatrudniając na stanowisku naczelnika wydziału architektury i budownictwa Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, urzędnika dzielnicy Rembertów Jana G., w zamian za wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego z naruszeniem przepisów prawa procesowego, tj. bez powiadomienia osób, będących stronami postępowania, o wydaniu tych decyzji. Wiceburmistrz i inny deweloper byli zainteresowani uzyskaniem pozwolenia na budowę na korzystnych dla siebie warunkach, co pozwalało na osiągnięcie większego zysku z planowanych inwestycji. W obawie, że właściciele sąsiednich działek mogliby zablokować taki proces, podejrzani postanowili wpłynąć na urzędnika, składając mu propozycję korupcyjną, aby wydał decyzję bez powiadamiania stron. Poza tym Adam C. przekazał zaprzyjaźnionemu przedsiębiorcy informacje, które miał z racji wykonywanych czynności służbowych, na temat nieruchomości znajdujących się we władaniu miasta, do czego nie było podstaw faktycznych i prawnych. W ten sposób przekroczył uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny. Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. korupcji czynnej i biernej, podania nieprawdy w oświadczeniu majątkowym, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz wystawienia i użycia nierzetelnej faktury.

Podglądacz samorządowy