niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Fakty, mity, opowiastki

W Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego, przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Głównym Urzędem Statystycznym i dotyczącym gmin liczących sobie do 20 tys. mieszkańców, brano pod uwagę 16 wskaźników podzielonych na cztery sfery – gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną.

Sfera gospodarcza: średnioroczne dochody własne budżetów gmin na jednego mieszkańca w latach 2019-2021, średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na jednego mieszkańca w latach 2019-2021, średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019-2021, średnioroczne środki finansowe z Unii Europejskiej i innych źródeł, niepodlegające zwrotowi, na finansowanie programów i projektów unijnych, i stanowiące dochód budżetów gmin na jednego mieszkańca w latach 2019-2021, a także udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wydatkach ogółem budżetów gmin w roku 2021.

Sfera społeczna: przyrost naturalny na tysiąc osób w roku 2021, saldo migracji na tysiąc osób w roku 2021, udział długotrwale bezrobotnych w wieku produkcyjnym zarejestrowanych w roku 2021, średni wynik egzaminów ósmoklasistów w roku 2022, udział nakładów na szkolenia pracowników rad gmin i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w roku 2021, wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych) na jednego mieszkańca w roku 2021, udział środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowych i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w roku 2021 oraz wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech na jednego mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w roku 2021.

Sfera środowiskowa: wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na jednego mieszkańca w roku 2021, odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w roku 2021.

Sfera przestrzenna: udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w roku 2021.

Laureaci:  Gmina wiejska Jerzmanowa – miejsce 1. (na co dzień w tej gminie mieszka ok. 6 tys. osób).  Gmina miejsko-wiejska Ścinawa – miejsce 2. (na co dzień w tej gminie mieszka ok. 10 tys. osób).  Gmina wiejska Grębocice – miejsce 3. (na co dzień w tej gminie mieszka ok. 5,5 tys. osób).  Gmina wiejska Rudna – miejsce 4. (na co dzień w tej gminie mieszka ok. 8 tys. osób).  Gmina wiejska Legnickie Pole – miejsce 5. (na co dzień w tej gminie mieszka ok. 5,5 tys. osób).  Gmina wiejska Gromadka – miejsce 6. (na co dzień w tej gminie mieszka ok. 5,3 tys. osób).  Gmina wiejska Męcinka – miejsce 7. (na co dzień w tej gminie mieszka ok. 5 tys. osób).  Gmina wiejska Lubin – miejsce 8. (na co dzień w tej gminie mieszka ok. 17 tys. osób).  Gmina miejska Karpacz – miejsce 9. (na co dzień w tej gminie mieszka ok. 4 tys. osób).  Gmina wiejska Bolesławiec – miejsce 10. (na co dzień w tej gminie mieszka ok. 15 tys. osób).

• • •

Sąd Okręgowy w Świdnicy wydał wyrok w sprawie Teresy M., sołtyski jednej ze wsi w gminie Marcinowice, podwyższając jej karę za znęcanie się nad zwierzęciem. W roku 2021 kobieta przywiązała psa do haka holowniczego i ciągnęła zwierzaka za samochodem. Świadkowie poinformowali o tym policję, która zatrzymała sołtyskę. Sąd niższej instancji wymierzył kobiecie karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Natomiast świdnicki sąd okręgowy skazał ją na rok bezwzględnego więzienia i osiem lat zakazu posiadania zwierząt. Wyrok jest prawomocny. Teresa M. jest sołtysem w gminie Marcinowice (powiat świdnicki) i byłą wiceprzewodniczącą rady gminy. Rannym psem zaopiekowała się Fundacja Mam Pomysł, która zabrała czworonoga na leczenie. Pies miał poważną ranę na łapie i głębokie, silnie krwawiące otarcia.

• • •

Po ponad dziesięciu miesiącach zakończył się proces Dariusza T., wójta gminy Grodzisk, oskarżonego o przekroczenie uprawnień. Prokuratura stwierdziła, że włodarz gminy założył podsłuch w służbowym samochodzie, z którego korzystała trójka pracowników urzędu gminy. To właśnie oni powiadomili śledczych, stając się poszkodowanymi w tej kuriozalnej sprawie. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu wójt mówił w Radiu Białystok, że jest niewinny, a cała afera podsłuchowa jest wynikiem konfliktu z pracownikami urzędu, którzy zawiadomili prokuraturę. Dariusz T. stwierdził ponadto, iż podsłuch w samochodzie był prowokacją z ich strony. Prokuratura domagała się dla samorządowca kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk w samorządzie i administracji centralnej na dwa lata, a także 2000 zł grzywny oraz po 1000 zł zadośćuczynienia dla poszkodowanych. Obrona wnosiła o uniewinnienie. Ostatecznie skończyło się na dwuletnim zakazie sprawowania funkcji publicznych, karze grzywny w wysokości 6000 zł oraz po 1000 zł dla poszkodowanych. Wyrok nie jest prawomocny.

• • •

Po wyborach do Senatu będą wakaty w samorządach, bowiem 14 nowo wybranych senatorów pełni obecnie funkcje w samorządach. W dwóch miastach wakaty powstaną na stanowisku prezydenta, trzy powiaty czeka zmiana starosty, w kilku miejscach nastąpi zmiana radnych, a jedno miasto zmieni burmistrza. Senatorami zostali: Ryszard Brejza – prezydent Inowrocławia, Aleksander Kukucki – zastępca prezydenta Włocławka, Marcin Karpiński – radny Zgierza, Krzysztof Bieńkowski – starosta przasnyski, Piotr Woźniak – radny powiatu nyskiego, Józef Jodłowski – starosta rzeszowski, Anna Bogucka – burmistrz Czyżewa, Henryk Siedlaczek – sekretarz gminy Marklowice, Piotr Masłowski – zastępca prezydenta Rybnika, Andrzej Dziuba – prezydent Tychów, Andrzej Kalata – starosta żywiecki, Gustaw Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Ewa Kaliszuk – wiceprezydent Olsztyna, Jolanta Piotrowska – radna województwa warmińsko-mazurskiego.

Podglądacz samorządowy