czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ekologiczna edukacja

Wymiana doświadczeń i współpraca przy realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej były tematami spotkania przedstawicieli Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ośrodku Edukacyjno – Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu.

Na zaproszenie WFOŚiGW w Katowicach w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich funduszy z Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Torunia, Wrocławia i Szczecina. Przedstawione zostały m.in. zasady udzielania dofinansowania na zadania pozainwestycyjne w poszczególnych wojewódzkich funduszach ochrony środowiska oraz „flagowe” projekty funduszy.

W drugim dniu spotkania przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu opowiedzieli zebranym o ochronie cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Uczestnicy Forum wzięli także udział w sesji terenowej, która była okazją do poznania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.