środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ekologia i ludzkie marzenia

Międzynarodowe Targi Poznańskie zwróciły się do nas po raz kolejny o objęcie patronatem medialnym targów POL-ECO-SYSTEM (27-30 października 2015). Ponadto zostaliśmy patronem prasowym Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia w Gdańsku (22-23 października 2015).

 

 

„Gmina Polska” w Poznaniu i Gdańsku

Nie musimy być wszędzie ze swoim miesięcznikiem, ale są miejsca, gdzie chcemy bywać, gdzie warto bywać i gdzie być powinniśmy. Dlatego już od wielu lat jesteśmy patronem medialnym Opery Wrocławskiej, Narodowego Forum Muzyki (czyli dawnej Filharmonii Wrocławskiej i Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans), Muzeum Narodowego i Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Ponadto wysyłamy „Gminę Polską” do wielu ośrodków polonijnych, m.in. do: Zjednoczenia Polaków w Chile im. Ignacego Domeyki, Związku Polaków Zgoda (Niemcy), Domu Polskiego w Bochum (Niemcy), Towarzystwa Kulturalnego w Abranches (Brazylia), Polonijnego Instytutu Kulturalnego w Kurytybie (Brazylia), Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej w USA, Stowarzyszenia Polskiego w Natalu (RPA), Rady Polonii Afryka Południe w Kapsztadzie, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Związku Polaków na Litwie, Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Polonia” w Norwegii, Polsko-Włoskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Toskanii i Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

 

Dodatkowo w tym roku staliśmy się patronem medialnym dwóch szacownych imprez w Poznaniu, gdzie Międzynarodowym Targom Poznańskim patronujemy po raz drugi, i w Gdańsku. Najbliższe poznańskie targi POL-ECO-SYSTEM są świetną okazją, aby zobaczyć, jak ekonomia łączy się z ekologią i skąd brać środki finansowe na inwestycje środowiskowe, z czym często borykają się przedsiębiorcy i samorządy. Zaplanowane na targach panele dotyczyć będą m.in.: krajowych środków na finansowanie inwestycji prośrodowiskowych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona atmosfery i ochrona różnorodności biologicznej), dotacji na ochronę środowiska (planowane w latach 2015-2016 programy i konkursy), środków regionalnych i programów ogólnopolskich na finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Omówione zostaną także programy Horyzont 2020 i Life. O finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych dyskutować będą także uczestnicy Forum Czystej Energii, na którym dowiemy się m.in., jakie są systemy wsparcia dla mikroinstalacji, czy wybrać wsparcie FiT, czy też dotacje z projektów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Formą finansowania inwestycji może być także leasing zwrotny nieruchomości JST. Na seminarium na ten temat prelegenci omówią konstrukcję leasingu zwrotnego nieruchomości, wytypowanie nieruchomości i ocenę możliwości zawarcia transakcji oraz prawa i obowiązki samorządu, jako leasingobiorcy nieruchomości, a także przedstawią podatkowe aspekty leasingu zwrotnego.

 

Natomiast Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia w Gdańsku jest forum wymiany myśli, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z wyzwaniami, przed jakimi stawia nas rozwój wielkich metropolii oraz z tworzeniem możliwości biznesowych na rynku innowacyjnych programów miejskich. Główną ideą kongresu jest budowa potencjału gospodarczego miast i podnoszenie poziomu życia ich mieszkańców. Kongres Smart Metropolia jest odpowiedzią na wyzwania zmieniającej się przestrzeni publicznej XXI wieku i nawiązaniem do jednego z kluczowych projektów Unii Europejskiej – Smart Cities. Dzisiaj 72 procent ludności UE to mieszkańcy miast, a do roku 2050 odsetek ten ma wzrosnąć do 80 procent.

Anita Tyszkowska