niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Egzamin z pomocy

Sekretarz stanu STANISŁAW SZWED wziął udział w panelu dyskusyjnym „Ukraińcy w Polsce”, który odbył się drugiego dnia XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– Zdajemy egzamin z pomocy – ocenił wiceminister nasze zaangażowanie we wspieranie obywateli Ukrainy, którzy uciekają do Polski przed wojną.

Powszechne zaangażowanie

– Od początku wojny w Ukrainie granicę z Polską przekroczyło ponad 3,8 mln uchodźców. Bez mocnego zaangażowania instytucji rządowych, samorządowych, osób fizycznych, wolontariatu, NGO nie bylibyśmy w stanie pomóc w takim zakresie, jak pomagamy – mówił wiceminister Szwed. Przypomniał zaangażowanie nie tylko rządu, który szybko wprowadził specustawę, ale także Straży Granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej, Polskich Kolei Państwowych czy licznych organizacji pozarządowych.

W ostatnią niedzielę maja ulicami Warszawy przeszedł Marsz Wdzięczności dla Polaków

Kobiety zastąpiły mężczyzn

– Dzięki przyjętej specustawie umożliwiliśmy obywatelom Ukrainy dostęp do rynku pracy. Jedyny wymóg formalny leży po stronie pracodawcy, który jest zobowiązany powiadomić w ciągu 14 dni powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu danej osoby – mówił wiceminister. Dodał, że wyzwaniem dla rynku pracy jest zmieniająca się struktura osób: – Przed 24 lutego w Polsce legalnie pracowało 2 mln Ukraińców. Dziś w ZUS jest ich zarejestrowanych 700 tysięcy.

Wcześniej większość pracowników stanowili mężczyźni. Obecnie wśród przybywających dominują kobiety z dziećmi.

Jednorazowe świadczenie i pomoc w znalezieniu pracy

W znalezieniu pracy pomaga im prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program „Razem Możemy Więcej”. Jest on skierowany do samorządów, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. Pomaga m.in. w nauce języka polskiego, koniecznego do podjęcia zatrudnienia. W jego ramach wpłynęło już ponad 900 wniosków na projekty aktywizujące cudzoziemców. Przeznaczono na niego 100 mln zł.

Wiceminister Stanisław Szwed podkreślił także, że z wprowadzonego specustawą jednorazowego świadczenia skorzystało już blisko 600 tys. obywateli Ukrainy.

(mrps)

Razem Możemy Więcej

Już w lutym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, który był pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na lata 2022-2025. W ramach konkursu samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogły ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. W pierwszej edycji programu pomoc skupiona jest na obywatelach Ukrainy i Afganistanu.

Bez mocnego zaangażowania instytucji rządowych, samorządowych, osób fizycznych, wolontariatu, NGO nie bylibyśmy w stanie pomóc w takim zakresie, jak pomagamy uchodźcom z Ukrainy.