niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dziesiątki imprez. Europejskie Dni Dziedzictwa

Przed nami XXIV edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Po raz kolejny mieszkańcy Dolnego Śląska uczestniczyć będą w tym największym w Europie projekcie społeczno – edukacyjnym, a także najważniejszym święcie zabytków kultury naszego kontynentu.

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. W kilkudziesięciu miejscowościach na Dolnym Śląsku udostępnione będą do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także zorganizowane zostaną wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców.

Jak co roku głównym celem przedsięwzięcia jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Europejskie Dni Dziedzictwa aktywizują lokalne społeczności do zwrócenia większej uwagi na historię najbliższej okolicy oraz do opieki nad zabytkami, miejscami o znaczeniu historycznym, a także do poznania ważnych wydarzeń z nimi związanych, losów poprzednich mieszkańców tych terenów oraz osób, które zapisały się na kartach historii.

Warto aktywnie uczestniczyć w tym projekcie. Warto odkrywać tajemnice z przeszłości, poznawać nasze dziedzictwo kulturowe i dorobek minionych pokoleń.

Imprez jest naprawdę bardzo dużo. 10-11 oraz 17-18 września to czas, którego nie wolno zmarnować. W załączniku zamieszczamy bogaty, całościowy program Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku.

W imieniu własnym, Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce serdecznie zapraszamy na wydarzenia otwierające dolnośląskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Etnograficznym oraz na niezwykle interesujące działania TSKŻ w niedzielę, 11 września, na pl. Solnym we Wrocławiu (szczegóły w załaczniku)

W Muzeum Etnograficznym od kilku dni pokazywana jest wystawa „Skarby europejskiej kultury tradycyjnej”. To wystawa prezentująca 91 zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, pochodzących z 28 krajów europejskich i wpisanych na Listy światowego dziedzictwa niematerialnego UNESCO (Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony). W październiku 2003 roku podczas trzydziestej drugiej sesji Zgromadzenia Ogólnego UNESCO przyjęto Konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konwencja odnosi się do współcześnie praktykowanych zjawisk kulturowych, w tym do tradycji i przekazów ustnych, sztuk widowiskowych, zwyczajów, rytuałów i obrzędów, wiedzy i praktyk dotyczących przyrody i wszechświata, umiejętności związanych z tradycyjnym rzemiosłem.

Imprezom w ramach Europejskich Dni dziedzictwa na Dolnym Śląsku patronuje „Gmina Polska”.

(mmm)