poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dzień Ziemi z Zielonym Budownictwem

Budynek zielony, zrównoważony, ekologiczny… Co to znaczy? Jak będą wyglądały miasta przyszłości w kontekście zrównoważonego budownictwa? To tylko podstawowe pytania, na które odpowiedzi szukać będziemy w Gdańsku.

Kiedy ten numer „Gminy Polskiej” trafia na rynek, przygotowania do konferencji pod hasłem „Green Buildings = Smart Cities” są już na ukończeniu. 21 kwietnia w budynku Alchemia, który jako pierwszy w Trójmieście i jeden z pierwszych w kraju uzyskał certyfikat LEED Platinum, spotkają się osoby, które dyskutować będą o tożsamości inteligentnych miast w kontekście zrównoważonego budownictwa. Miejsce wydarzenia zostało zaadaptowane tak, aby pośród surowych ścian budynku dokładniej zapoznać się ze specyfiką obiektu – przed jego wykończeniem.

Perspektywa miast przyszłości z efektywną, energooszczędną i środowiskowo odpowiedzialną strefą zabudowy będzie tematem dyskusji architektów, konstruktorów, deweloperów oraz profesjonalistów związanych z branżą budowlaną. Tegoroczna konferencja jest ważnym elementem kolejnej edycji Dnia Ziemi z Zielonym Budownictwem.

Podczas trzech bloków tematycznych konferencji jej organizatorzy postarają się odpowiedzieć między innymi na pytania: Dlaczego zielone budownictwo? Czy warto? Czy potrzeba? Fachowcy opowiedzą, jakie są wzajemne oddziaływania indywidualnych zielonych budynków oraz całych założeń urbanistycznych. Pokażą innowacyjne rozwiązania w zielonym budownictwie, w tym między innymi zapoznają uczestników z poprawnym projektowaniem i realizacją dachu zielonego w oparciu o Wytyczne FLL.

Ważnym (i bez wątpienia ciekawym elementem spotkania) będą panele i rozmowy o zielonych budynkach, które stać się mają elementem miast przyszłości. Jednym z tematów będzie pokazanie, jakie korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne ma coś, co nazywamy Smart City System. Na podstawie case study: big data program w Rio de Janeiro, omówiony zostanie temat związany z tym, jak zielone budynki rozwiązują kluczowe problemy dzisiejszych miast. Zapewne ciekawym problemem do dyskusji będzie również sprawa zielonych dachów w mieście, jako miejsca retencjonowania wody opadowej.

Podczas spotkania nie zabraknie też aspektów finansowych przedsięwzięć związanych z zielonym budownictwem. W ramach cyklu dyskusyjnego „Jak i za ile? Zielony budynek w mieście” poruszone zostaną sprawy związane z finansowaniem zielonego budownictwa w inteligentnym mieście. Pokazany zostanie modelowy budynek użyteczności publicznej na przykładzie siedziby WFOŚiGW w Gdańsku. Case study dyskusji, to zrównoważony budynek biurowy Alchemia w Gdańsku.

Przed konferencją odbędzie się dwugodzinne szkolenie z certyfikacji wielokryterialnej dla zielonych budynków. Zakres tematyczny to podstawowe zagadnienia dotyczące standardów międzynarodowych systemów LEED i BREEAM. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które mają niewielkie doświadczenie w zakresie certyfikacji BREEAM oraz LEED i oczekują uzyskania podstawowych informacji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, na czym polega certyfikacja, według jakich zasad i schematów się ją przeprowadza, jakie są poszczególne etapy procesu certyfikacji, jak określić koszty certyfikacji, jakimi narzędziami się posługuje podczas oceny oraz jak rozwija się rynek certyfikacji w Polsce. W drugiej części szkolenia zostaną omówione poszczególne kategorie systemu BREEAM, ich podział, szczegółowe wymagania i przykłady realizacji.

Szczegółowy program konferencji znaleźć można na stronie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, które jest organizatorem gdańskiego spotkania (plgbc.org.pl).

 

Opublikowane w USA dane mówią o obniżeniu kosztów eksploatacyjnych ponoszonych w green buildings o średnio 8-9 proc. w stosunku do budynków konwencjonalnych, o 7,5-proc. wzroście wartości nieruchomości oraz o zwiększeniu wskaźnika rentowności inwestycji o 6,6 proc. Źródło: „Construction Marketplace SmartMarket Report”