wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dwie adoracje z Barda

Dwie adoracje z Barda

5-30 listopada 2014

 

Na pierwszy po przeprowadzonej konserwacji pokaz dwóch obrazów z pracowni Michaela Willmanna: „Święta Jadwiga” i „Pokłon Trzech Króli” pochodzących z bardzkiej bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie zapraszają Muzeum Narodowe we Wrocławiu oraz miasto i gmina Bardo i Sanktuarium Matki Bożej w Bardzie. Miesięczna prezentacja we wrocławskim muzeum to okazja, by z bliska przyjrzeć się dziełom na co dzień zdobiącym ołtarze bardzkiej świątyni i trudno dostępnym dla zwiedzających.


 

Okazją do pokazu we Wrocławiu stała się konserwacja obrazów, która wymagała zdemontowania ich i przewiezienia do Krakowa, do pracowni konserwatorskiej Marcina Ciby. Pochodzące z Barda płótna nie są sygnowane, nie istnieją też przekazy historyczne określające czas ich powstania. Przypuszcza się, że namalowane zostały pomiędzy 1678 a 1698 rokiem.

– Pokaz obrazów z pracowni Michaela Willmanna pt. „Dwie Adoracje z Barda” to przykład dobrej woli i swoistej synergii – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. – Kilka osób uznało, że to, co skrywa bardzka świątynia, co jest cierpliwie i profesjonalnie konserwowane, co za moment ma powrócić na swoje pierwotne miejsce do dwóch bocznych ołtarzy, można jeszcze na moment „zatrzymać” w przestrzeni muzealnej. Dać gościom Muzeum Narodowego we Wrocławiu możliwość podziwiania i rozpamiętywania niezwykłych dzieł sztuki, które powstały w warsztacie „śląskiego Apellesa” i odzyskały swój pierwotny blask dzięki wytężonej, pełnej oddania oraz profesjonalizmu pracy konserwatorów. Zasługą mgr. inż. Krzysztofa Żegańskiego – burmistrza miasta i gminy Bardo, o. Mirosława Grakowicza CSsR – proboszcza parafii i kustosza Sanktuarium Matki Bożej w Bardzie, konserwatora Marcina Ciby i jego krakowskiej pracowni konserwatorskiej oraz Tomasza Karamona – twórcy portalu internetowego „Bardo – na tropie tajemnic historii” jest to, iż mamy okazję tak bardzo zbliżyć się do piękna i istoty sztuki znakomitego malarza śląskiego baroku, podziwiać jego kunszt, tajniki warsztatu oraz emanującą z tych dzieł niezwykłą duchowość.