czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka

Już 184 organizacje, firmy i instytucje podjęły wyzwanie i uczestniczą w Partnerstwie na rzecz Dostępności.

Koszt trwających inwestycji, które poprawią dostępność, to 7 mld zł. Te środki pozwolą usunąć bariery architektoniczne i zapewnić dostępność w szkołach, uczelniach, przychodniach, szpitalach, urzędach, budynkach wielorodzinnych, na dworcach kolejowych i w przestrzeni publicznej miast. Większość tej kwoty pochodzi z funduszy europejskich. Powstają innowacje produktowe i społeczne, które pomagają pokonać bariery. Fundusz Dostępności dofinansowuje poprawę dostępności budynków wielorodzinnych. Ustawa o zapewnieniu dostępności daje prawo i wprowadza obowiązek zapewnienia dostępności. Umożliwia włączenie do aktywnego życia osób o szczególnych potrzebach.

Można dużo (jak się chce)

Program Dostępność Plus to wiele kompleksowych działań, które wyrównują szanse osób o szczególnych potrzebach. To nie tylko osoby z niepełnosprawnością. Każdy z nas w swoim życiu może potrzebować odpowiednio czytelnego oznaczenia nazwy ulicy, gdy jest turystą. Może potrzebować dostępnego wjazdu czy wejścia, kiedy prowadzi wózek dziecięcy albo sam porusza się o kulach po kontuzji nogi.

Pamiętajmy – dostępność zaczyna się od drugiego człowieka. Działający od dwóch lat program Dostępność Plus to nie tylko pomoc związana z fizycznymi barierami. W ramach programu finansowane są usługi dla seniorów i osób wymagających opieki oraz organizowane szkolenia. Trzeba łamać stereotypy o ludziach ze szczególnymi potrzebami i łączyć to z praktycznym budowaniem dostępności. To pole do działania m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych.

Inwestycje w realizacji

Siedem miliardów złotych już pracujących w programie Dostępność Plus to środki na inwestycje w 150 szkołach podstawowych, ponad 100 uczelniach, 300 placówkach służby zdrowia, kilkuset urzędach i instytucjach samorządowych, na blisko 200 dworcach kolejowych, czy w przestrzeni publicznej kilkudziesięciu miast. Rząd uruchomił Fundusz Dostępności, z którego możliwe jest otrzymanie atrakcyjnych pożyczek na poprawę dostępności w budynkach wielorodzinnych.

Opracowywane są standardy dostępności w wielu obszarach. Szkoleni są architekci w zakresie projektowania uniwersalnego, urzędnicy w tematyce dostępności cyfrowej i planowania przestrzennego, pracownicy organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności, pracownicy transportu w kwestii obsługi osób z niepełnosprawnościami. Odbywają się konkursy dla przedsiębiorców, w których zachęcani są oni do uniwersalnego projektowania usług i produktów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Powstała Rada Dostępności, rozwijane jest Partnerstwo na rzecz Dostępności, do którego należą 184 podmioty. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca przedsiębiorców do tworzenia dostępnych usług i produktów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami.

Przedstawiciele resortu polityki regionalnej wiele zmian zaplanowali też na przyszłość i zagwarantowali w ustawie – jako prawny obowiązek – zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będzie to trwała podstawa do urzeczywistnienia idei dostępności w naszym kraju. Na wszystkie podmioty publiczne nałożyła ona obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Ustawa zobowiązuje do świadczenia usług publicznych bez barier, utrudniających korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy z innych względów potrzebujące doraźnej pomocy.

Dostępność Plus na przyszłość

Program jest bardzo kompleksowy i ambitny, dlatego na osoby go realizujące czeka jeszcze wiele wyzwań – w najbliższym czasie m.in. przegląd prawa w zakresie dostępności, przygotowanie systemu raportowania przez podmioty publiczne, czy stworzenie procedur dla certyfikowania dostępności podmiotów prywatnych, przedsiębiorców. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie mechanizmów i sprawne wdrożenie procesu skargowego.

Nie można też zapomnieć o budowaniu świadomości. Te z pozoru łatwe, bo niewymagające inwestycji działania są często najtrudniejsze do realizacji i najbardziej czasochłonne. Zbudowanie odpowiednich postaw, planowania, wprowadzenia idei dostępności do każdego zamówienia publicznego, do każdej inwestycji i do krwioobiegu obrotu gospodarczego – to zadanie na najbliższe lata.

(inpr)