poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Domaszowice: Priorytety i dofinansowania

W średniowieczu – od połowy X wieku – tereny te były częścią dzielnicy śląskiej, później panowali tu m.in. Czesi, Habsburgowie i Prusacy. W marcu 1921 roku odbył się plebiscyt, dotyczący przyłączenia części powiatu namysłowskiego do Polski, a siedzibą władz komisji plebiscytowej był dzisiejszy budynek Urzędu Gminy Domaszowice. Później – II wojna i heroiczne karty, które zapisali partyzanci AK. Zatem działo się ciekawie i często dramatycznie, a żyjący na tych terenach ludzie zawsze z oddaniem pracowali dla tej urodzajnej i pięknej ziemi i dzisiaj też z powodzeniem tak się dzieje.

Rozwój położonej w północnej części Opolszczyzny gminy Domaszowice determinuje przede wszystkim rolnictwo. – Jesteśmy gminą typowo rolniczą, głównym użytkownikiem gruntów w gminie są dzisiaj przede wszystkim rolnicy indywidualni – mówi wójt gminy Domaszowice Zenon Kotarski. – Mamy ziemie dobre, nawet bardzo dobre, a działania naszego samorządu poza rozwojem infrastruktury, rolnictwa i drobnej wytwórczości skierowane są na rozwój agroturystyki.

W okresie nowego unijnego programowania 2014-2020 także gmina Domaszowice zamierza sięgnąć po unijne środki finansowe. – Niestety, nie jesteśmy w stanie zrealizować kosztochłonnych zadań z własnych pieniędzy budżetowych i jak inne polskie gminy postaramy się o uzyskanie unijnych grantów – podkreśla wójt Kotarski. – Mamy trochę kłopotów ze środkami na wkład własny, ale z pieniędzy unijnych skorzystamy przy budowie sieci kanalizacyjnej. Wcześniej wybudowaliśmy kanalizację w Gręboszowie i Strzelcach, a w roku 2016 złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie zadania i opracowaliśmy dokumentację dotyczącą skanalizowania stolicy gminy – Domaszowic. Inwestycja ta to prawie 6 kilometrów tranzytu i 171 przyłączy i mam nadzieję, że w tym roku podpiszemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę dotyczącą jej realizacji. Ogłosimy natomiast przetarg na wyłonienie wykonawcy i na wiosnę w przyszłym roku zakończymy to przedsięwzięcie opiewające na 3,6 mln zł, z czego ponad 1,8 mln zł stanowi dofinansowanie. To będzie nasz priorytet inwestycyjny na lata 2017-2018.

Poza tym dużym zadaniem kanalizacyjnym, samorząd w Domaszowicach zajmie się również projektem „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”, którego liderem i koordynatorem jest Powiat Namysłowski, a dotyczy renowacji kilku zabytkowych kapliczek i dzwonnicy w Polkowskiem. Projekt ten opiewa na prawie 600 tys. zł, a wniosek o jego dofinansowanie został złożony w ubiegłym roku.

Budżet gminy Domaszowice, jak w wielu gminach rolniczych, jest skromny i wynosi 13,2 mln zł. – A 36 procent tego budżetu przeznaczamy na oświatę – wyjaśnia wójt Zenon Kotarski. – Ponadto będziemy wprowadzać zmiany w naszej oświacie, ale tak czy siak, to do oświaty dalej będziemy dokładać. Postanowiliśmy, że w naszej gminie będą funkcjonować dwie szkoły podstawowe. Już wcześniej przygotowaliśmy wniosek z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, który obejmuje zasięgiem szkoły powiatu namysłowskiego oraz projekt „Razem dla lepszej edukacji w powiecie namysłowskim”. Poza tym chcemy skorzystać z projektu nauczania obsługi komputerów – „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Wprawdzie gmina Domaszowice jest jedną z mniej zamożnych gmin na Opolszczyźnie, to jest jednak zarządzana nowocześnie, a świadczy o tym choćby wprowadzenie w Urzędzie Gminy Domaszowice innowacyjnego zadania e-Urząd. – Wszystko po to, aby praca przebiegała sprawniej i z szacunkiem dla naszych mieszkańców, którym należy się dobra obsługa – dodaje wójt Kotarski.

S.G.