poniedziałek, 4 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Domaszowice: Po pierwsze zabytki, po drugie kanalizacja

Rozmowa z Zenonem Kotarskim, wójtem gminy Domaszowice

Początek roku sprzyja rozmowie o roku ubiegłym…

– …który był rokiem trudnym dla naszej gminy, przede wszystkim jeśli chodzi o finanse, które corocznie są uszczuplane. Niestety, często bywa tak, że narzucane nam są z góry różne zadania, za którymi – używając kolokwializmu – nie idą odpowiednie środki finansowe i gmina musi sobie w zasadzie radzić sama z tymi obciążeniami. Nawet duże samorządy mają problemy z realizacją tych wszystkich wymysłów, a co dopiero tak niewielkie gminy jak np. Domaszowice. Chcę też podkreślić, że zasoby mienia komunalnego, jakimi dysponowaliśmy, zostały już wyprzedane i dlatego też z tego tytułu nasze dochody są coraz mniejsze.

Sztandarowym przykładem jest oświata, której nie pokrywają subwencje oświatowe.

– Zgadza się, praktycznie wszystkie polskie samorządy dokładają dzisiaj do oświaty i nie ma znaczenia, czy są to duże, czy też małe gminy. Właśnie utrzymanie placówek oświatowych pochłania najwięcej pieniędzy.

Jakie najważniejsze inwestycje realizowaliście w roku 2017?

– W minionym roku zajmowaliśmy się głównie przygotowaniem dwóch projektów, które będą realizowane w roku 2018. Pierwszy, „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”, którego liderem jest Powiat Namysłowski, dotyczy renowacji, rewitalizacji i zabezpieczenia zabytków i promocji dziedzictwa kulturowego. Na początku tego roku został ogłoszony przetarg, a w gminie Domaszowice chcemy m.in. wyremontować kapliczki w Domaszowicach, Włochach, Wielołęce, Dziedzicach, Siemysłowie i Strzelcach oraz dzwonnicę w Polkowskiem. W projekcie tym uczestniczą także parafie rzymskokatolickie z terenu naszej gminy: pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach, gdzie w kościele będą renowowane organy, pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach – tutaj zostanie przeprowadzona renowacja wnętrza kościoła oraz naprawy wraz z impregnacją więźby dachowej, a w kościele filialnym pw. św. Katarzyny w Gręboszowie będzie przeprowadzony ostatni etap renowacji dachu kościoła. Renowacji zostaną poddane również kapliczki Matki Bożej z Lourdes, Dobrego Pasterza i św. Idziego w otoczeniu kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach. Natomiast drugi projekt dotyczy kanalizacji Domaszowic.

Czyli inwestycja bardzo kosztochłonna i pracochłonna…

– Oczywiście, ale jest to również bardzo ważne zadanie, ze względów cywilizacyjnych. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na kanalizowanie Domaszowic, a inwestycja ta opiewa na 3,6 mln zł i otrzymamy na jej realizację dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa opolskiego na lata 2014-2020.

Rok 2018 jest ważny dla polskich samorządów także z powodu wyborów…

– …i cieszę się, że w takich gminach jak nasza – nieprzekraczających 20 tys. mieszkańców – będą zachowane jednomandatowe okręgi wyborcze. Jestem zwolennikiem JOW-ów, bowiem ludzie mogą wybierać w nich do rad gmin swoich przedstawicieli, których znają i którym ufają.

Czy pan już zdecydował się na udział w wyborach i czy będzie pan ubiegał się o ponowne wójtowanie w gminie Domaszowice?

– Wójtem jestem już w Domaszowicach sporo lat…

– …ale to nie jest karalne.

– (śmiech) Chcę jednak powiedzieć, że biorę pod uwagę kandydowanie, ale z drugiej strony zapowiedziałem też, że będę szykował się do odejścia na emeryturę. Jednak sporo mieszkańców chce i namawia mnie do tego, abym jeszcze raz ubiegał się o stanowisko wójta gminy Domaszowice. Dzisiaj jestem w przysłowiowej kropce, zastanawiam się nad tym, co mam zrobić i jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji.

Rozmawiał Sławomir Grymin