czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dolnośląski budżet uchwalony

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął budżet regionu na rok 2024. Za jego przyjęciem głosowało 17 radnych województwa, przeciw było 11, a 6 wstrzymało się od głosu. Przyjęty budżet Dolnego Śląska będzie rekordowy. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na transport i ochronę zdrowia.

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji ponad niemal 3 mld zł. Oznacza to, że planowane wpływy województwa zwiększą się w porównaniu do tegorocznych o 707 mln zł. Zwiększą się również wydatki majątkowe – czyli te przeznaczone na inwestycje. Wzrosną one o 391 mln zł i sięgną kwoty 1,33 mld zł, ustanawiając rekordowy poziom wydatków majątkowych w historii województwa od 1999 roku.

Wsparcie z programów rządowych

Ze względu na to, że województwo dolnośląskie wkroczyło w nową perspektywę unijną, wzrósł wkład własny do projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Wynosi on aktualnie 1,4 mld zł. Jest to kwota wyższa o 1,06 mld zł w porównaniu z perspektywą finansową na lata 2014-2020. Dzięki staraniom Zarządu Województwa Dolnośląskiego region pozyskał ponad 1,2 mld zł z funduszy i programów rządowych na realizacje inwestycji w latach 2021-2028. Wchodzą w to: 800 mln zł z Programu Kolej+, 202 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 181 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji oraz 21 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Najwięcej na transport

Największe wydatki w przyszłorocznym budżecie zapisano na transport – ponad 1 mld 414 mln zł. To o 297 mln zł więcej niż w tegorocznym budżecie. Najważniejsze zadania to przede wszystkim rewitalizacja linii kolejowych – ambitny i niespotykany w skali kraju, wieloletni projekt – a także modernizacja dróg wojewódzkich. Przeznaczone na ten cel pieniądze pozwolą m.in. na: kontynuację budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, przebudowanie drogi wojewódzkiej nr 323 pomiędzy drogami S5 i S3 wraz z obwodnicą Góry, budowę kolejnego etapu obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382, rewitalizację linii kolejowej nr 310 na odcinku Kobierzyce – Łagiewniki Dzierżoniowskie – Piława Górna, rewitalizację linii kolejowej nr 340 i 308 na odcinku Jelenia Góra – Karpacz, czy rewitalizację linii kolejowej nr 372 na odcinku Bojanowo – Góra Śląska wraz z elektryfikacją.

Ważne zdrowie i region

Na ochronę zdrowia Zarząd Województwa w przyszłym roku chce przeznaczyć niemal 376 mln zł. Pozwoli to na przeprowadzenie wielu projektów poprawiających m.in. jakość usług świadczonych w zakresie ginekologii, położnictwa, leczenia psychiatrycznego oraz rekordową liczbę programów profilaktycznych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną ważne inwestycje infrastrukturalne w obszarze zdrowia, takie jak m.in. budowa szpitala onkologicznego we Wrocławiu (72 mln zł), inwestycje w Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka (6,5 mln zł), w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej (6,2 mln zł) i Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu (4,4 mln zł).

Na wsparcie rozwoju regionalnego w przyszłym roku przeznaczono ponad 152 mln zł. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, a także zarządzanie rozwojem regionalnym. Samorząd województwa planuje także kontynuować projekt Going Global, czyli dolnośląską dyplomację gospodarczą, dzięki której przy wsparciu samorządu województwa przedsiębiorcy z naszego regionu będą mieli okazję uczestniczyć w wielu międzynarodowych wydarzeniach targowych.

Bezpieczeństwo i kultura

W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 5 mln zł umożliwi realizację projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa w mniejszych miejscowościach. Powstaną dzięki niemu m.in. chodniki, zatoczki autobusowe czy oświetlenie przy drogach.

Wydatki związane z kulturą w regionie sięgną 195 mln zł. Na tę kwotę złożą się m.in. bieżąca działalność instytucji kultury (115,5 mln zł), konkursy dla NGO (3,8 mln zł), wkłady własne (1,3 mln zł), stypendia artystyczne dla twórców (500 tys. zł), Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziecinie kultury (150 tys. zł). Na ochronę dolnośląskich zabytków przeznaczone zostanie 10 mln zł, na turystykę w regionie 5,8 mln zł, co zostanie przeznaczone m.in. na: upowszechnianie i promocję walorów turystycznych (2,1 mln zł), Dolnośląski Fundusz Odrzański (2 mln zł), składkę przekazywaną Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (1,3 mln zł) oraz pieniądze na zadania związane ze zwiększeniem konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej (400 tys. zł).

(umwd)