sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dolina Baryczy odetchnie

Dzięki przebudowie oczyszczalni ścieków w Twardogórze lepiej będzie chronione środowisko w Dolinie Baryczy.

Samorządowcy otrzymali unijną dotację w kwocie 2,3 mln zł i niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 1,8 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Umowę w sprawie europejskiej pomocy podpisali: prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Marek Mielczarek i burmistrz Twardogóry Jan Dżugaj.

Wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko umożliwiło modernizację zakładu, z którego ścieki trafiają do potoku Skorynia. Jego wody wpływają na czystość Stawów Milickich, które są położone w Dolinie Baryczy. Stawy są rezerwatem ptactwa wodnego i błotnego. Ornitolodzy szacują, że występuje tu aż 276 gatunków ptaków. Ponad połowa z nich ma tutaj swoje tereny lęgowe, m.in. żuraw, łabędź niemy, gęś gęgawa, orlik krzykliwy, bielik i kania ruda.

Dolina Baryczy jest terenem cennym przyrodniczo w skali europejskiej. Wyznaczono tutaj obszary sieci NATURA 2000 oraz park krajobrazowy i rezerwaty przyrody. Obecnie trwa rozruch zmodernizowanej oczyszczalni, który zostanie zakończony do końca czerwca. Unijna pomoc jest refundacją – prace nad przebudową oczyszczalni zostały już zakończone. Modernizacja zakładu była konieczna, aby aglomeracja Twardogóra mogła spełnić unijną dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych i uniknąć płacenia kar finansowych. Zgodnie z unijnymi przepisami 100 proc. mieszkańców aglomeracji musi do 2015 r. korzystać z sieci kanalizacyjnych. Obecne w Twardogórze do sieci jest przyłączonych 82 proc. mieszkańców. Z projektu skorzysta 12 tysięcy osób.

(IP)