niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dobrzeń Wielki: Najważniejsza jest zgoda

Rozmowa z Henrykiem Wróblem, wójtem gminy Dobrzeń Wielki

Co w mijającej kadencji 2010-2014 było najważniejsze dla samorządu Dobrzenia Wielkiego i całej waszej społeczności? Z czego jest pan najbardziej dumny?

– Ze zgody będącej podstawą sukcesu. Bardzo dobrze współpracowało mi się z radą gminy i wspólnie potrafiliśmy rozwiązywać wszelkie problemy, bez jakichś większych emocji.

A pan na co przede wszystkim stawiał w tej kadencji?

– Na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie, zarówno komunikacyjnego, jak i przeciwpowodziowego.

Udało się to osiągnąć?

– Połowicznie. Jeśli chodzi o komunikację, to mieliśmy do przebudowania dwa podstawowe skrzyżowania – w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim – oraz budowę chodnika w miejscowości Kup. Te dwa skrzyżowania są przebudowane – jedno przebudowaliśmy w stu procentach z własnych środków, do drugiego dołożył się urząd marszałkowski, natomiast nie wybudowaliśmy chodnika, ale jest szansa na to, że zbudowany zostanie w roku przyszłym.

W tej kadencji dobrze pozyskiwaliście środki zewnętrzne.

– Na rozbudowę szkoły we wsi Kup pozyskaliśmy prawie 1 mln zł, zamknęliśmy jedną kwaterę wysypiska w Chróścicach, sięgając po kolejny milion, oraz wybudowaliśmy betonową drogę do terenów inwestycyjnych i pozyskaliśmy 3 mln zł. Corocznie startowaliśmy po pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i zawsze te środki dostawaliśmy.

A baza oświatowa…

– …jest u nas na bardzo dobrym poziomie. Dokończyliśmy termomodernizację Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim i podobnie jest w Chróścicach, a ponadto zmodernizowaliśmy dach w przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim.

Ważne jest także bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

– Powstawały projekty kolejnych odcinków wałów, a pierwsze odcinki zaczęto modernizować. W Dobrzeniu mamy zmodernizowany cały odcinek wałów, który podniesiony jest do pierwszej klasy przeciwpowodziowej. To samo jest w Borkach i ogłoszone są trzy kolejne przetargi na następne odcinki. Na pewno na bezpieczeństwie oszczędzać nie będziemy i najprawdopodobniej do końca 2016 roku nasza gmina powinna być zabezpieczona przed powodzią.

Co, pańskim zdaniem, będzie najważniejsze dla przyszłości waszej gminy?

– Budowa elektrowni, a poza tym gminne drogi, dokończenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz rozwój małych i średnich zakładów i przedsiębiorstw [dywersyfikacja bazy podatkowej – przyp. autora].

Jak będzie pan przekonywał wyborców, aby na pana zagłosowali w wyborach na wójta gminy Dobrzeń Wielki?

– Na pewno nie będę nic obiecywał na wyrost. Ale jeśli mieszkańcy mi zaufają, będę dalej pracował na ich rzecz tak jak tylko najlepiej potrafię i starał się rozwiązywać ich problemy.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w gminie Dobrzeń Wielki w latach 2011-2014

2011 • Budowa sygnalizacji świetlnej i korekta skrzyżowania w Dobrzeniu Wlk. • Budowa ul. Nowe Osiedle Czarnowąsy, drogi Brzezie – Dobrzeń Mały i placu zabaw przy Radosnej SP w Czarnowąsach. • Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chróścicach i ZS w Dobrzeniu Wlk. • Włączenie systemu kanalizacji sanitarnej zlewni w Czarnowąsach do systemu kanalizacji Opola i budowa zbiornika retencyjnego. • Sieć cieplna, ul. Jagiełły i Leśna w Czarnowąsach i północ Dobrzenia Wielkiego. • Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Chróścicach. • Budowa kompleksu boisk („orlik”) w Dobrzeniu Wlk.

2012 • Przebudowa ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wlk., ul. Chopina w Dobrzeniu Małym, ul. Brzozowej – Zamoyskiego w Czarnowąsach i ul. Dąbrowa – Powstańców w Chróścicach. • Modernizacja przedszkola w Dobrzeniu Wlk. • Przebudowa budynku starej szkoły w Borkach, budynku GOPS i sali wiejskiej w Chróścicach.

2013 • Przebudowa chodnika i byłej szkoły na przedszkole w Chróścicach, dróg gminnych w Chróścicach, miejscowości Kup i Czarnowąsach, ul. Łąkowej i budynku starej szkoły w Borkach. • Budowa nowych przyłączy wod.-kan., sieci cieplnej w Czarnowąsach i termomodernizacja sali wiejskiej w miejscowości Kup.

2014 • Przebudowa ulic w Czarnowąsach, miejscowości Kup i budowa drogi w Krzanowicach. • Przebudowa budynku ZS Czarnowąsy i budowa nowych przyłączy wod.-kan. • Przebudowa GOK.