czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dobry czas na inwestycje

Rozmowa z Waldemarem Szczykutowiczem, wicestarostą powiatu wrocławskiego

Początek wiosny sprzyja realizacji projektów inwestycyjnych. W starostwie wrocławskim dopinane są ostatnie szczegóły związane z planami drogowymi na ten rok. Na horyzoncie rysuje się także wiele ciekawych pomysłów na skuteczną promocję inwestycyjną powiatu wrocławskiego, czas więc już zapytać o szczegóły dotyczące najbliższych planów samorządowych. Za oknami widać pierwsze symptomy wiosny. Co prawda zima była w tym roku bardzo wyrozumiała dla drogowców, ale zapewne potrzeb związanych z poprawą infrastruktury drogowej w powiecie jest co niemiara?

– Zdecydowanie tak, i mając tego świadomość, w ciągu ostatnich kilku miesięcy prowadziliśmy bardzo intensywne rozmowy z wójtami i burmistrzami gmin na temat naszej współpracy przy realizacji priorytetowych zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w powiecie. Na mocy stosownych porozumień przystąpimy już wkrótce w gminach powiatu do wdrażania konkretnych projektów, związanych m.in. z budową chodników i nakładek drogowych. Pozostałe plany będziemy starali się realizować na bieżąco, w miarę dostępnych środków finansowych.

Realizacja inwestycji drogowych bez wątpienia podniesie jakość oferty inwestycyjnej powiatu wrocławskiego. W ostatnich tygodniach położyliście duży nacisk na skuteczną promocję inwestycyjną powiatu.

– Dzięki współpracy z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem i marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarym Przybylskim nasza oferta inwestycyjna była prezentowana na targach w Cannes we Francji. W najbliższych dniach planujemy sformalizować współpracę również z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w zakresie promocji naszej oferty inwestycyjnej. W ostatnim czasie spotkaliśmy się także z wieloma innymi podmiotami aktywnie uczestniczącymi w promocji i rozwoju inwestycji na Dolnym Śląsku. Efektem naszych działań będzie wydarzenie pn. Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego, które planujemy zorganizować 5 czerwca w Zamku Topacz. Formuła tego przedsięwzięcia zakłada organizację konferencji z aktywnym udziałem przedstawicieli regionalnych i lokalnych władz samorządowych, najważniejszych instytucji kształtujących rynek inwestycyjny w Polsce, a także samych inwestorów. W ramach Forum przewiduje się również prezentację oferty uczestniczących w nim podmiotów w formie stoisk wystawienniczych.

Powiat wrocławski stawia na współpracę, czego dowodem jest również inny projekt – „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”…

– Projekt jest realizowany we współpracy z województwem dolnośląskim, miastem Wrocław, gminami Wołów, Kąty Wrocławskie i Siechnice ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Wartość projektu szacowana jest na około 1 mln 100 tys. zł, w tym wartość dotacji wynosi około 1 mln 64 tys. zł. W ramach projektu wyznaczone zostaną priorytetowe, wspólne kierunki rozwoju naszego obszaru, między innymi w zakresie lokalizacji funkcji mieszkaniowych i centrów usługowych, planu transportowego, ochrony środowiska i rozwoju rekreacji, lokalizacji usług publicznych oraz kierunkowych inwestycji we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli wytyczyć nową jakość w dotychczasowym podejściu do planowania strategicznego rozwoju naszego obszaru.

Dziękuję za rozmowę.