wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dobroszyce: Inwestować w przyszłość

Są na mapie administracyjnej Polski gminy, które muszą nieźle napracować się na sukces. Nie leżą oneprzy autostradach, nie ulokowały się na ich terenie wielkie centra logistyczne i firmy, nie przyciągają też tysięcy turystów dzięki znanym na całym świecie zabytkom klasy zerowej. Gminy te dają sobie jednak świetnie radę i nieźle się rozwijają, a wszystko dzięki panującej w nich zgodzie, mądrości, pracowitości i konsekwencji żyjących tutaj ludzi. Takie są właśnie Dobroszyce, będące częścią powiatu oleśnickiego.

– Priorytetem inwestycyjnym samorządu w gminie Dobroszyce jest dzisiaj budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. Koszt budowy opiewa na około 4 mln zł. Kolejnym naszym wyzwaniem będzie budowa nowoczesnego przedszkola, która pochłonie około 6 mln zł – wylicza wójt Artur Ciosek. – Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie tego zadania i czekamy na jego rozstrzygnięcie. Przedsięwzięcia te wzbogacą infrastrukturę naszej gminy, ale przede wszystkim są inwestycjami w przyszłość, bowiem właśnie dzieci i młodzież, ich zdrowie i prawidłowy rozwój intelektualny oraz fizyczny stanowią przyszłość naszej gminy i jej wielki potencjał. Jeśli gmina zapewni im od samego początku właściwy rozwój i opiekę, będzie to w przyszłości owocowało i dobrze działało na rzecz całej naszej społeczności.

Gmina Dobroszyce – jak wszystkie chyba polskie samorządy – liczy na dofinansowania stojących przed nią zadań w ramach nowego unijnego projektowania 2014-2020. – Wspomniałem już o dużych, kosztochłonnych inwestycjach infrastrukturalnych, które możemy zrealizować jedynie dzięki pozyskaniu zewnętrznych pieniędzy – dodaje wójt Artur Ciosek. – Niestety, przy naszym budżecie nie jesteśmy w stanie tych przedsięwzięć przeprowadzić. Na budowę wspomnianej przeze mnie sali gimnastycznej uzyskaliśmy już dofinansowanie w ramach programu ministerialnego, wynoszące około 1,5 mln zł. Ponadto ruszył już Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, a my nie zasypiamy gruszek w popiele, złożyliśmy wnioski dotyczące interesujących nas grantów i czekamy na ich rozstrzygnięcia. To wnioski złożone do Regionalnego Programu Operacyjnego, realizowanego przy wsparciu urzędu marszałkowskiego, dotyczące budowy, przebudowy i modernizacji przedszkoli i bardzo liczymy na to, iż uda się nam pozyskać dofinansowanie budowy naszego przedszkola.

Poza tym Rada Gminy Dobroszyce podjęła uchwałę o realizacji międzygminnego porozumienia dotyczącego budowy, wraz z gminą Oleśnica, ponadkilkukilometrowego odcinka kanalizacji.

– W samych Dobroszycach powstaje piękne osiedle, o atrakcyjnej lokalizacji, zasiedlane przez młode pokolenie. Domy tam rosną jak grzyby po deszczu i my, widząc potrzebę skanalizowania dużego terenu, zgłosiliśmy wniosek o wsparcie finansowe. Ponadto, widząc dynamikę rozwoju miejscowości, można łatwo przewidzieć w perspektywie kilku lat połączenie dwóch miejscowości – Dobroszyc i Nowosiedlic. Już dziś zdecydowaliśmy się na wspólne działanie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, występując z wnioskiem o dofinansowanie budowy chodnika między tymi dwiema miejscowościami, wzdłuż drogi wojewódzkiej. Te pieniądze udało się nam pozyskać – wyjaśnia wójt Ciosek.

Dużo się dzieje dobrego w niewielkiej dolnośląskiej gminie Dobroszyce, a dzieje się tak też dlatego, że parafrazując popularne powiedzenie „małe jest piękne”, można powiedzieć: „małe jest piękne, ale także często zapobiegliwe i gospodarne”.

S.G.