niedziela, 26 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dobre praktyki samorządów

Targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (11-14.10.2016) są dla samorządowców miejscem, gdzie nie tylko mogą zapoznać się z ofertą służącą polepszeniu funkcjonowania miast i wsi, ale są również platformą do rozmów z ekspertami rynku.

Jak efektywnie radzić sobie ze sporą ilością odpadów, w tym osadów ściekowych? Które technologie OZE wybrać? Skąd pozyskać środki finansowe na ekoinwestycje? Budynki zielone w użyteczności publicznej – od czego zacząć? To tylko niektóre z licznych dylematów, przed jakimi stają włodarze wsi i miast. Targi POL-ECO-SYSTEM stanowią sposobność do znalezienia odpowiedzi, rozwiązań i kontaktów biznesowych, mających na celu rozwój regionów.

Inwestycja w kontakty

Tegoroczna ekspozycja umożliwi zorientowanie się, co aktualnie proponuje rynek, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami i recykling, technikę komunalną, OZE, gospodarkę wodno-ściekową, rewitalizację i rekultywację, ochronę powietrza czy też rozwiązania z zakresu aranżacji przestrzeni miejskiej, informatyzację i cyfryzację obszarów miejskich, budownictwo komunalne i energooszczędne czy doradztwo finansowe. W Poznaniu wystawią się liderzy z Polski, Norwegii, Niemiec, Szwecji, Szwajcarii, Holandii, Austrii, Francji i Włoch.

Dodatkowo zaplanowano szereg spotkań członków stowarzyszeń i instytucji branżowych, m.in.: NFOŚiGW, KFDZOM, KIGO, Rady RIPOK, dyrektorów Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Forum Prezydentów Miast czy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Odbędą się również bezpłatne spotkania kooperacyjne Eco-Match, polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne BMBF oraz spotkania kooperacyjne Ambasady Królestwa Norwegii.

Inwestycja w wiedzę

Podczas targów POL-ECO-SYSTEM zaplanowano wiele konferencji i seminariów dedykowanych samorządom. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza: Międzynarodowy Kongres Envicon (organizator: Abrys), wydarzenie „Smart Gmina – Strefa Dobrych Praktyk Samorządowych” (organizator: Fundacja Promocji Gmin Polskich), konferencja „Wieś polska – wieś innowacyjna” (organizator: KSS), VI Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska pt.„Polityka ochrony środowiska na obszarach miejskich” (organizator: WFOŚiGW w Poznaniu przy współpracy z pozostałymi funduszami), debata „Cyfrowa Polska” (organizator: ZIPSEE), Forum Recyklingu (organizator: redakcja czasopisma „Recykling”), Forum Czystej Energii (organizator: redakcja czasopisma „Czysta Energia”), Forum RIPOK (organizator: Abrys i MTP), konferencja „Składowanie odpadów – zagrożenia i bezpieczniejsza przyszłość” (organizator: SITP i KW PSP w Poznaniu). Planowana jest również debata dla społeczności lokalnej „Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Poznaniu”.

Zwiedzanie targów POL-ECO-SYSTEM oraz udział w większości wydarzeń są bezpłatne (po rejestracji na www.mtp24.pl do 10.10.2016). Więcej: www.polecosystem.pl.

(IN)