czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Długołęka: Zmiana przynosząca owoce

Są miejsca na samorządowej mapie Polski, gdzie stabilność władzy jest swoistą wartością dodaną, lecz są również takie, w których zmiany włodarzy gmin dodały owym gminom energii w rozwoju, spokoju w działaniu i konsekwencji w realizacji wszelkich przedsięwzięć. Taką właśnie gminą jest dolnośląska Długołęka, w której praca wre pełną parą, gdzie zgodne i owocne współdziałanie nie jest jedynie czczą gadaniną, lecz determinantem sukcesu. Ten sukces miejscowy samorząd wykuwa dzisiaj z powodzeniem, a wszystko na rzecz miejscowej społeczności.

Na początek wojna, pomoc i inflacja

– Ten rok zaczął się smutno i tragicznie, bo wojną w Ukrainie, która zdeterminowała nasze działania – ocenia wójt Wojciech Błoński. – Oczywiście włączyliśmy się w pomoc zarówno uchodźcom wojennym, jak i mieszkańcom naszego partnerskiego miasta Sarny, przeznaczając na to spore środki finansowe. Doszły także kłopoty z inflacją i zwyżką cen nośników energii, paliw, artykułów budowlanych, a w zasadzie wszystkiego. Ogromnie to widać przy organizowanych przez nas przetargach wyłaniających wykonawców inwestycji. Dotyczy to także nawet rozstrzygniętych przetargów, bowiem często kończymy inwestycje, do których zmuszeni jesteśmy dokładać pieniądze z naszego budżetu. Wszystko podrożało, firmy występują o renegocjacje umów i kontraktów, i mają do tego prawo. Ale my również musimy dbać o fundusze gminy, zatem trzeba siadać do rozmów, ponieważ dialog jest najważniejszy. Nie chcemy doprowadzać do bankructwa firm, lecz nasze finanse są nie mniej istotne. Warto zatem szukać kompromisu.

Gmina naprawdę nowoczesna

– W tym roku wkopaliśmy kamień węgielny pod budowę nowej siedziby ośrodka kultury i oświaty, aby w roku przyszłym do dyspozycji mieszkańców było miejsce spotkań z prawdziwego zdarzenia – podkreśla wójt Wojciech Błoński. – W mojej ocenie naszą gminę w roku 2022 wyróżniała przede wszystkim regularna i dobra praca na wszystkich szczeblach samorządowej działalności oraz weryfikacja wprowadzanych procedur, co m.in. wpłynęło niezmiernie pozytywnie na obsługę – na najwyższym poziomie – klientów z niepełnosprawnościami. Ponadto, testując autobusy elektryczne, kontynuowaliśmy działania na rzecz ekorozwiązań w komunikacji zbiorowej naszej gminy. Natomiast po największych falach pandemii Covid-19 zorganizowaliśmy dwudniowe Dni Gminy Długołęka oraz gminne dożynki. Chcę także zaznaczyć, że rok 2022 był dla nas rokiem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, z czego jestem bardzo dumny. Otrzymaliśmy także miano najbardziej cyfrowej gminy Narodowego Spisu Powszechnego. To wszystko jest bardzo satysfakcjonujące i przyjemne, ale też motywujące do dalszych działań.

Dotacje zewnętrzne i współpraca władz z radnymi

Rok 2022 był rokiem przejściowym między okresami programowania funduszy z Unii Europejskiej. Zatem liczba konkursów oraz naborów wniosków o dotacje była znacznie ograniczona, a konkursy w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 nie zostały jeszcze ogłoszone. Pomimo tego gminie Długołęka udało się pozyskać aż 12 160 350 zł z programów krajowych i finansowych źródeł unijnych z mijającej perspektywy 2014-2020. Nieźle układała się również współpraca władz gminy z radnymi.

– Poza tradycyjną, merytoryczną pracą na posiedzeniach komisji czy podczas sesji, radni chętnie angażowali się w organizowane przez samorząd wydarzenia – ocenia wójt Wojciech Błoński. – Mają oni naprawdę wielkie serca, co dobitnie pokazali podczas bezinteresownej współpracy przy zbiórce, pakowaniu i transporcie darów dla mieszkańców naszej partnerskiej gminy Sarny na Ukrainie. Nie przesadzę wcale, jeśli powiem, że drzwi mojego biura są dla wszystkich zawsze otwarte.

Inwestycje ważne i strategiczne

– W zasadzie pod względem komunikacyjnym zmieniliśmy w ostatnim czasie całą naszą gminę – zaznacza wójt Wojciech Błoński. – To strategiczne przedsięwzięcie podzieliliśmy na trzy etapy, ponieważ, szanując naszych mieszkańców, nie chcieliśmy przeprowadzać od razu całkowitej rewolucji komunikacyjnej. Także dlatego, że logistyka przeprowadzenia tego zadania byłaby trudna – zwłaszcza że część głównych dróg nie robiliśmy my, tylko przebudowywała je firma budująca wały przeciwpowodziowe między Wilczycami a Kiełczówkiem. To także – mówiąc kolokwialnie – rozsypało naszą komunikację, która na szczęście wróciła do normalności. Przed nami najbardziej rewolucyjny etap tego zadania, który ma doprowadzić do tego, aby do każdej miejscowości gminy Długołęka, można było dojechać – czasami z przesiadką – naszą komunikacją wewnętrzną. Ale proszę mieszkańców jeszcze o chwilkę cierpliwości.

Wojciech Błoński

Rok 2023 czasem nowych wyzwań

Gmina Długołęka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin na Dolnym Śląsku, lecz miejscowy samorząd nie spoczął na laurach. Są nowe pomysły i wyzwania, które trzeba i warto realizować dla dobra ogółu i polepszenia komfortu życia miejscowej społeczności. Na pewno nie będzie to proste zadanie, ponieważ realizacja przyszłorocznego budżetu nie będzie prosta dla gminy Długołęka, tak jak dla wielu polskich gmin.

– Rozstrzygamy przetargi rozbudowy dwóch szkół – wylicza wójt Wojciech Błoński. – Przetarg jest już rozstrzygnięty w Brzeziej Łące, gdzie występuje intensywny przyrost liczby mieszkańców, a szkoła miała być rozbudowana już przed paru laty. Druga placówka, w Wilczycach, to szkoła, która mieści się w małym budyneczku, zatem trzeba ją rozbudować, a jednym z jej zadań będzie odciążenie szkoły w Kiełczowie. Ponadto nieopodal Kiełczowa budujemy boisko wielofunkcyjne przy ul. Leśnej oraz w przyszłym roku zakończymy budowę Centrum Usług Wspólnych w Długołęce. Mamy też wstępny projekt biblioteki publicznej, która ma powstać w Długołęce. Generalnie rzecz biorąc, konstruując budżet na rok 2023 staraliśmy się zapewnić ciągłość zadań bieżących gminy, ale także kontynuację już rozpoczętych inwestycji. W roku 2023 na inwestycje planujemy przeznaczyć 80 mln zł, lecz niestety – jak większość polskich gmin – mieliśmy trudności z pokryciem bieżącymi dochodami wydatków bieżących na edukację, administrację, energię elektryczną i remonty, na co ogromny wpływ miała reforma podatkowa Polski Ład. Przez to także przyszłoroczny budżet naszej gminy po stronie dochodowej będzie niższy od tegorocznego o ponad 56 mln zł, a wydatki będą mniejsze o 27 mln zł. Będzie jednak na tyle dobrym budżetem, aby zrealizować z powodzeniem wszelkie zamierzone cele.

Zadyszkę pokonamy

– Plan, który założyliśmy sobie 4,5 roku temu, a w zasadzie 6 lat temu, jest konsekwentnie realizowany i nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wszystkich pracowników – uśmiecha się wójt Wojciech Błoński. – Choć przyznaję, że w związku z sytuacją gospodarczą w kraju – przede wszystkim inflacją i wojną w Ukrainie – trochę mamy zadyszkę i wcale nie pociesza nas to, że dotknęła ona wszystkie samorządy w kraju. Jednak nie załamujemy rąk, radzimy sobie nieźle z problemami i będziemy realizować plany i inwestycje. Dlatego też będę ubiegał się o ponowne wójtowanie w gminie Długołęka. Mówiąc nieskromnie, chcę, lubię i potrafię dobrze pracować na rzecz ogółu – całej naszej społeczności.

S.G.