czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Długołęka: Milowy skok w przyszłość

W Kiełczowie – dzięki determinacji samorządu Długołęki, wielomilionowemu zewnętrznemu dofinansowaniu i w nowoczesnej technologii modułowej – powstają żłobek i przedszkole, które mają być ukończone do 18 grudnia tego roku. To strategiczna dla gminy – ze względu na jej położenie – inwestycja, która jest bardzo oczekiwana przez miejscowe społeczności. Na terenie obiektu zaplanowano sześć oddziałów żłobka i dwanaście przedszkola, łącznie dla 450 dzieci (150 w żłobku i 300 w przedszkolu). Warto też podkreślić, iż jest to pierwsza tego typu budowa z przeznaczeniem dla najmłodszych obywateli na Dolnym Śląsku.

W Kiełczowie, przy ul. Wrocławskiej, 23 lipca uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę żłobka i przedszkola.

– Wierzę, że w grudniu będziemy świętować otwarcie tej placówki – mówił wójt gminy Długołęka Wojciech Błoński, witając zaproszonych gości – przedstawicieli duchowieństwa, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, firmy Climatic realizującej inwestycję oraz miejscowego samorządu. – Dzisiaj to przedsięwzięcie zrealizowane jest w 40 proc., a jest to inwestycja w przyszłość, w naszych najmłodszych mieszkańców gminy i warto przypomnieć, że gdy rozpoczynałem wójtowanie, to mieliśmy w przedszkolach aż o 300 miejsc za mało. A teraz mamy już wybudowane nowe przedszkole na 175 miejsc w Borowej, a do tego dojdzie ta fetowana dzisiaj placówka, i to jest w tej sferze prawdziwie milowy skok do przodu. Takie przedsięwzięcia trzeba realizować, aby gmina Długołęka była atrakcyjna pod względem osadnictwa, a przecież szkoła, żłobek, przedszkole czy też drogi i chodniki to jedne z podstawowych zdobyczy cywilizacji. Warto to robić dla dobra ogółu, poprawy bezpieczeństwa i poziomu życia mieszkańców.

O inwestycji mówił także przedstawiciel wykonawcy z firmy Climatic.

– W budownictwie modułowym najważniejsza jest współpraca – podkreślił dyrektor Kamil Kowalski – bowiem chwila nieuwagi może spowodować to, że inwestycja się opóźni. Ta współpraca przebiega tutaj znakomicie.

Zewnętrzne dofinansowanie znacznie przyczyniło się do powodzenia przedsięwzięcia.

– Fundusze zewnętrzne wpływają na rozwój samorządu i zmieniają naszą gminę, a miejsce, w którym się teraz znajdujemy, jest tego najlepszym przykładem – podkreśliła Dagmara Parfonowicz, kierownik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Gminy w Długołęce. – Ta wspaniała inwestycja jest pod wieloma względami wyjątkowa. To piękny projekt architektoniczny, obiekt jest wykonywany w wyjątkowej technologii oraz imponuje tempo realizacji zadania. Rekordowa jest również dziesięciomilionowa wartość dofinansowania inwestycji.

Przed podpisaniem aktu erekcyjnego przemówił także przedstawiciel miejscowego duchowieństwa.

– Gmina ma zabezpieczyć mieszkańcom odpowiedni poziom życia i byt materialny – zaznaczył m.in. ksiądz Maciej Spisz, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kiełczowie – a dyżurnym tematem w naszej parafii są najważniejsze potrzeby młodych rodzin i dzieci, czyli właśnie żłobek i przedszkole.

Teren pod budowę obiektu przekazały gminie Długołęka władze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którego rektor zabrał głos na koniec oficjalnej części uroczystości.

– W gminie Długołęka mamy ponad 1700 ha swoich użytków, lecz najbardziej dostępną po odrolnieniu i gotową pod budowę była ta część Kiełczowa, w której teraz jesteśmy – wyjaśnił prof. Tadeusz Trziszka. – Jako Uniwersytet Przyrodniczy cieszymy się ze współpracy z gminą Długołęka, a innowacyjny i strategiczny program Zielona Dolina chcemy realizować również właśnie z tą gminą i z całą waszą społecznością, w którą warto inwestować.

S.G.