środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Demokracja dla każdego

Budżety obywatelskie – rozwiązanie umożliwiające mieszkańcom współdecydowanie o wydatkach jednostek samorządu terytorialnego – stają się coraz bardziej popularne.

 

We wrześniu ubiegłego roku do grupy miast, które wprowadziły projekt budżetu obywatelskiego dołączyła Warszawa. Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w stolicy to element szerzej zakrojonego projektu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”, w efekcie którego Warszawa „ma być miastem bezpiecznym i uporządkowanym, ma być miastem dialogu, komunikacji i zaufania, ma być miastem odpowiadającym na rzeczywiste potrzeby mieszkańców”. Inne problemy poruszane w ramach tego przedsięwzięcia to m.in. polityka rodzinna, budowa społeczeństwa obywatelskiego, rewitalizacja miasta oraz strategia rozwoju Warszawy.

Radni są „za”

Warszawscy radni 16 stycznia poparli pomysł wprowadzenia w stolicy budżetu obywatelskiego, a 20 stycznia ruszył nabór projektów, które – zgodnie z wolą warszawiaków – miałyby zostać zrealizowane w ramach budżetu. Warszawski budżet partycypacyjny to de facto 18 budżetów wyodrębnionych w poszczególnych dzielnicach miasta. Z budżetu każdej z nich wydzielono kwotę od 0,5 do ponad 1 procentu. W sumie do podziału zgodnie
z projektami zgłoszonymi przez mieszkańców przeznaczono ponad 25 milionów złotych. Jak będzie wyglądała procedura wyłaniania projektów do realizacji?

Pomysł może mieć każdy

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje na formularzu dostępnym na stronie internetowej poświęconej stołecznemu budżetowi obywatelskiemu, stronach poszczególnych urzędów dzielnic oraz w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców. W formularzu należy opisać swój pomysł oraz podać szacunkowe koszty jego realizacji. Do propozycji trzeba dołączyć podpisy co najmniej 15 osób popierających dany projekt. Pomysły zagospodarowania środków w ramach budżetu partycypacyjnego mają obejmować projekty mieszczące się w zadaniach dzielnic. Można także zgłaszać propozycje dotyczące terenów ogólnodostępnych i będących we władaniu miasta stołecznego Warszawy, możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Dodatkowo – pod warunkiem, że dana dzielnica dopuści taką możliwość – akceptowane są również propozycje projektów przedsięwzięć dotyczących terenów niebędących we władaniu miasta; w takim przypadku do formularza zgłoszeniowego trzeba dołączyć zgodę właściciela terenu. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do 9 lutego br. Co interesujące, prawo do zgłaszania projektów mają również dzieci; w takiej sytuacji wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

Dzieci mają głos

Po sprawdzeniu pod względem formalnym, lista projektów zostanie w pierwszej połowie maja przekazana zespołowi ds. budżetu partycypacyjnego do weryfikacji. Na przełom maja i czerwca zaplanowano publiczne dyskusje nad zgłoszonymi propozycjami. Od 20 do 30 czerwca tego roku warszawiacy będą mogli głosować na wybrane przez siebie projekty; głosowanie będzie odbywać się drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednej, wybranej przez siebie dzielnicy. Uczestników głosowania nie obejmuje żaden limit wieku, co oznacza, że prawo głosu będą także miały mieszkające w stolicy dzieci. Warto podkreślić, że to ciekawe rozwiązanie pozwoli uwzględnić w polityce miejskiej specyficzne potrzeby i oczekiwania niepełnoletnich mieszkańców. Wyłonione w efekcie głosowania projekty zostaną zrealizowane w 2015 roku.

Instytut Spraw Publicznych