poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Debet radnego

W oświadczeniu majątkowym radny musi ujawnić wszelkie zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. złotych. Dotyczy to może także debetu na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który został spłacony przed złożeniem oświadczenia.

Tak wynika z opinii prawnej sporządzonej przez mgr Jacka Piecha z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Instytut Nauk Prawno – Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podała „Rzeczpospolita”, jest ona odpowiedzią na pytanie zadane przez jeden z urzędów miejskich w ramach bazy dobrych praktyk – systemu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego. (RP)