wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Debata o inwestycjach

W ubiegłym miesiącu w Zamku Topacz w Ślęzie odbyła się pierwsza edycja Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego. Inicjatorem tego wyjątkowego spotkania był starosta wrocławski Roman Potocki.

Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego było debatą o możliwościach inwestycyjnych w regionie. Było to jednak na swój sposób spotkanie wyjątkowe, bo w jednym miejscu spotkali się przedstawiciele samorządów, inwestorów, instytucji uczestniczących w rynku sprzedaży nieruchomości w kraju i za granicą, podmiotów zajmujących się prawną i społeczną stroną związaną ze wsparciem inwestycyjnym.

W przypadku samorządów zyski ze sprzedaży nieruchomości stanowią ważne źródło finansowania zadań publicznych. To zresztą znalazło się u podstaw pomysłu zorganizowania Forum.

– Teraz jest naprawdę dobry czas, by rozmawiać o możliwościach rozwoju naszego kraju, regionu, powiatu wrocławskiego – mówił, otwierając spotkanie w Zamku Topacz, starosta wrocławski Roman Potocki. – Wielkość sprzedaży gruntów w ostatnich dwóch latach nie była zbyt duża. Co zrobić? Powołaliśmy w tym celu specjalny zespół. Efekty jego pracy to między innymi organizacja Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego. Tutaj dziewięć gmin naszego powiatu ma okazję do szerszego zaprezentowania potencjału, jaki mają. Wcześniej nasz region prezentowaliśmy w Cannes. Przeprowadziliśmy też szereg spotkań z przedstawicielami firm aktywnie działających na rynku nieruchomości i rynku inwestycyjnym. Pierwsze efekty już widać. Istnieje potrzeba wielosektorowej współpracy, by promować to, co posiadamy.

Podczas kilku godzin konferencji jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z potencjałem inwestycyjnym sektora publicznego i prywatnego regionu wrocławskiego, a także wziąć udział w dyskusji nt. współpracy przy kreowaniu optymalnych warunków do rozwoju gospodarczego w naszym kraju.

– Spotykają się tutaj wszystkie strony procesu inwestycyjnego. Są samorządy, jest biznes, są przedstawiciele instytucji dysponujących między innymi ciekawymi terenami. To znakomite miejsce do przedstawienia koncepcji rozwoju powiatu, a także do nawiązania kontaktów, które – mam nadzieję – już niedługo zaowocują bardzo realnymi konkretami – mówił uczestniczący w Forum wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz.

Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego miało charakter konferencyjno-targowy. Obok sali, w której odbywała się konferencja, swoje stoiska wystawiennicze miały samorządy, agencje, deweloperzy oraz instytucje otoczenia biznesu. Konferencja składała się z czterech paneli tematycznych, w trakcie których zostały przedstawione oferty inwestycyjne samorządów powiatu wrocławskiego oraz wałbrzyskiej i tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej. Tomasz Jakacki, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” (największej SSE w Polsce), mówił m.in. o włączeniu do strefy kolejnych terenów w rejonie Kobierzyc.

Podczas spotkania w Zamku Topacz swoje oferty przedstawili również partnerzy strategiczni Forum. W części konferencyjnej wystąpił m.in. Zbigniew Sieja, dyrektor wrocławskiego Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego, partnera Forum, który wyjaśnił proces nabywania nieruchomości od AMW oraz przedstawił korzyści związane z zakupem powojskowych działek i obiektów. Propozycje inwestycyjne, w tym m.in. liczne obiekty zabytkowe, zaprezentował także Sławomir Sprawka, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, partnera Forum.

W programie konferencji znalazły się również wystąpienia przedstawicieli Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, które stanowiły formę analitycznego podejścia do tematyki oczekiwań i potrzeb inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych. Swoją prezentację miało również Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, które pochwaliło się nowoczesnymi narzędziami wsparcia biznesu, informacji i promocji gospodarczej, a także Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, przedstawiając instrumenty wsparcia lokalnego rynku pracy.

Patronat nad Forum objęli: minister gospodarki, marszałek województwa dolnośląskiego oraz Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

TM