sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Damy i historia

W tym roku kolejna edycja cyklu „Portrety kobiet” będzie miała miejsce w sobotę, 27 maja, w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu . Tytuł tego spotkania to „Polskie arystokratki i ich dolnośląskie epizody”. Organizatorem jest Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu.

Związek Szlachty Polskiej to jedno z wielu stowarzyszeń, które starają się ustrzec przed „pułapką pustki”, przed odrzuceniem historii i doświadczeń tych, którzy byli przed nami. Wychodząc z założenia, że związki jednostek z poprzednimi pokoleniami i tradycjami rodzinnymi są wielkim wsparciem, przedstawiciele ZSzP starają się również upowszechniać wiedzę o przeszłości. W ramach cyklu „Portrety kobiet” od trzech lat w ciekawy sposób przybliżają zainteresowanym mniej lub bardziej znane postaci z bliższej i dalszej przeszłości.

Przed rokiem spotkanie nosiło tytuł „Polskie dziewczyny Bonda”. Mieliśmy okazję poznać historie Krystyny Skarbek, Klementyny Mańkowskiej i Władysławy Macieszyn – polskich agentek, które wydatnie przyczyniły się do sukcesów zarówno wywiadu polskiego jak i brytyjskiego. Bohaterkami tegorocznego spotkania będą nieco inne panie. To trzy arystokratki, które w swoich arcyciekawych życiorysach mają ważne dolnośląskie epizody.

Magdalena Dąbrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego opowie o Katarzynie z Sapiehów, Łowczyni Wielkiego Księstwa Litewskiego, właścicielce Rawicza, Koźmina, Radlina i dóbr cieszkowskich (któż nie zna okolicznych dolnośląskich lasów). Katarzyna znana była m.in. z pewnych skandali obyczajowych (wyszła za mąż za swojego kamerdynera), i z oddania Polsce (wsparła konfederatów barskich). Kolejną bohaterką tegorocznego spotkania będzie Eliza Radziwiłłówna, której postać przybliży Rafał Górny z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Dowiemy się m.in. o wielkiej choć nieszczęśliwej miłości Elizy i Wilhelma, syna królowej Luizy i Fryderyka Wilhelma III Pruskiego, późniejszego cesarza Niemiec. Trzecią bohaterką spotkania będzie Barbara z Mańkowskich Kwilecka. O jej powstańczych losach z 1863 roku czy domu Kwileckich we Wrocławiu, który stanowił ważny ośrodek dla tamtejszych Polaków, zwłaszcza dla młodzieży akademickiej, opowie Daniel Kamiński.

„Portrety kobiet”, 27 maja sobota, Dolnośląska Biblioteka Pubiczna we Wrocławiu, Rynek 58, sala nr 35, III piętro

(tom)