niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czystsze powietrze dla Wrocławia

Nowa instalacja do odsiarczania spalin planowana do uruchomienia we wrocławskiej Kogeneracji wpłynie na poprawę jakości powietrza we Wrocławiu.

Inwestycje częściowo dofinansuje pożyczka w wysokości 99 milionów złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W ostatnich dniach października została podpisana umowa w tej sprawie. Ten ważny dokument parafowali: Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu i członkowie zarządu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A:Henryk Zajas i Roman Traczyk.

Zastosowanie nowej metody mokrego odsiarczania spalin w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. jest jednym z czynników wpływających na poprawę jakości powietrza we Wrocławiu. Dzięki nowej inwestycji znacząco ograniczona zostanie emisja dwutlenku siarki (4,5-krotnie).

Metoda mokrego odsiarczania spalin polega na przemywaniu, uprzednio odpylonych w elektrofiltrze gazowych zanieczyszczeń, wodną zawiesiną mączki wapiennej. W efekcie powstaje nieszkodliwy gips, który można ponownie wykorzystywać m.in. w budownictwie i rolnictwie. Nowa instalacja pozwoli również Kogeneracji wypełnić unijne dyrektywy środowiskowe. Wartość całej inwestycji to ponad 244 milionów złotych. Zakończenie wszystkich prac jest planowane na koniec 2015 roku. (inf)