poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Zgoda się opłaca

Ten samorząd już nas przyzwyczaił do sytuacji, że w gminie nie dzieje się nic specjalnego. A to „nic specjalnego” to realizacja zamierzonych planów, konsekwencja w działaniu, dobre relacje wójta z radnymi i spokojna praca bez awantur i czczych sporów. Gmina Czernica rozwija się w sposób zrównoważony i na razie temu rozwojowi nic specjalnego nie zagraża.

Do końca listopada w gminie Czernica zakończono większość zaplanowanych w tym roku inwestycji i remontów dotyczących dróg gminnych i budowy oświetlenia ulicznego. – Będzie znacznie bezpieczniej, bowiem na odcinku około 4 km zamontowano 85 lamp oświetlenia drogowego, a remontami i modernizacjami objęto drogi o długości około 27,5 km i objęły one około 90 ulic – wylicza Stefan Dębski, wójt gminy Czernica. – Dzięki temu polepszyły się warunki jazdy na gminnych drogach, bezpieczniej mają kierujący pojazdami i piesi.

W roku 2013 przeprowadzono w gminie – w ramach zamówień publicznych – 25 przetargów na zadania inwestycyjno-remontowe, usługi przewozowe, dostawę oleju opałowego i paliwa oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości. Aż 20 zadań dotyczyło zadań inwestycyjno-remontowych, ale najpoważniejsze dwie inwestycje związane były z budową kanalizacji sanitarnej i będą realizowane jeszcze w roku przyszłym. To przebudowa oczyszczalni ścieków na węzeł przerzutowy do kanalizacji miejskiej Wrocławia i przebudowa układu tłocznego przepompowni ścieków bytowych i gospodarczych przy ul. Studziennej w Kamieńcu Wrocławskim. Za to najwięcej przetargów (7) dotyczyło oświetlenia ulicznego.

– Warto podkreślić, że na początku roku przyjęliśmy do realizacji tylko jedno zadanie drogowe, tj. modernizację ul. Stawowej w Nadolicach Wielkich, ale w trakcie roku zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do budżetu wielu innych zadań drogowych – wyjaśnia wójt Dębski. – Na prośbę sołtysów i mieszkańców dostarczono 5600 ton kruszywa, które zagospodarowano w czynie społecznym.

W roku 2013 w gminie Czernica przeprowadzono przetargi na modernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej: termomodernizację budynku publicznego gimnazjum wraz z ociepleniem, remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim, przebudowę i modernizację budynku OSP w Chrząstawie Wielkiej, remont przyziemia klubu środowiskowego „Kuźnia” w Kamieńcu Wrocławskim i remont pokrycia dachu Przedszkola Publicznego w Czernicy. – Znaczącym osiągnięciem było także kupno nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamieniec, a ponadto w tegorocznym budżecie znalazły się zadania, które przeszły z płatnościami z roku ubiegłego – dodaje Stefan Dębski. – Przykładem jest budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla potrzeb szkół w Czernicy i jednej ze wspólnot mieszkaniowych.

Poza tym dokończono budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich, remontowano i wyposażano świetlice wiejskie, place zabaw dla dzieci, boiska i place sportowo-rekreacyjne, a w Dobrzykowicach przy szkole podstawowej powstał parking.

Dużo inwestycji przeprowadzono w tym roku w gminie Czernica, ale tak jest już od wielu lat, a do dobrego człowiek się przyzwyczaja i zazwyczaj z każdym rokiem chce więcej. Dlatego przed władzami gminy i radnymi nowe wyzwania i ponownie nowy rok. Oby był co najmniej tak dobry jak ten odchodzący 2013.

S.G.