niedziela, 2 październikaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Zainwestuj w gminie Czernica

W ostatnim czasie gmina Czernica stała się atrakcyjnym miejscem rozwijania aktywności gospodarczej. Dobre skomunikowanie z Wrocławiem dzięki Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz stosunkowo niskie ceny zakupu nieruchomości, korzystnie usytuowanych względem Wrocławia – to atuty, które przyciągają coraz więcej inwestorów.

Do tej pory Czernicę postrzegano jako gminę nastawioną głównie na budownictwo jednorodzinne, stanowiące „zaplecze sypialne” dla mieszkańców Wrocławia. Odległość od centrum miasta w tym rejonie wynosi od kilku do kilkunastu kilometrów, a dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej gminy, bezpłatnej wewnątrzgminnej komunikacji do węzłów przesiadkowych przystanku kolejowego w Czernicy i pętli autobusowej, w Łanach z gminy do granicy miasta Wrocławia, dofinansowaniu trzech linii autobusowych (845, 855, 865) z gminy do centrum Wrocławia oraz rewitalizacji linii kolejowej nr 292 z Wrocławia do Jelcza-Laskowic, było jedynie kwestią czasu zainteresowanie przedsiębiorców tym atrakcyjnym gospodarczo obszarem.

Tereny inwestycyjne w Dobrzykowicach przyciągają uwagę inwestorów. W miejscowości tej gmina posiada do sprzedaży grunty o powierzchni ok. 52 ha. Obszar o powierzchni 10 ha, podzielony na mniejsze działki o powierzchni 0,5-1,7 ha, znalazł już nabywców. Tereny te, położone w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego zjazdu ze Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, przeznaczone pod usługi, produkcję przemysłową, parkingi, place składowe i manewrowe oraz obiekty handlowe o powierzchni do 2000 m kw., stanowią bardzo atrakcyjną ofertę inwestycyjną. Lokalizacja biznesu na obrzeżach aglomeracji miejskiej umożliwia prowadzenie efektywnej działalności na zapleczu miasta z wykorzystaniem potencjału, jaki daje większa przestrzeń użytkowa i alternatywnie niższe koszty jej utrzymania.

W Dobrzykowicach, bezpośrednio przy ul. Wrocławskiej (droga powiatowa nr 1535D), położone są nieruchomości przeznaczone pod przemysł i usługi. Na sprzedanych nieruchomościach, przy wjeździe na teren gminy Czernica od strony Wrocławia, inwestorzy mogą budować między innymi stację benzynową, a w jej sąsiedztwie obiekty usługowo-handlowe. Dobrzykowice, dzięki wjazdowi na obwodnicę w pobliskich Łanach, mają zapewniony dostęp do dużych centrów logistyczno-transportowych, takich jak Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, lotnisko, autostrada A4, a także mniejszych miejscowości: Oławy, Jelcza-Laskowic, Oleśnicy, Długołęki, Siechnic. Trwają też prace nad zaprojektowaniem północnego odcinka obwodnicy z Łan do Długołęki. Trasa pobiegnie po wschodniej stronie Kiełczówka, dalej między Kiełczowem i Piechowicami.

Przewiduje się, że rozwój infrastruktury drogowej znacząco wpłynie na podniesienie atrakcyjności terenów aktywności gospodarczej w Dobrzykowicach. Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł i usługi, położone w odległości kilku kilometrów od miasta, to niewątpliwie inwestycja, która nie traci na wartości. Gmina Czernica bardzo aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami. W siedzibie Urzędu Gminy Czernica odbywają się cykliczne spotkania z udziałem lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z terenu gminy. Celem tych spotkań jest nie tylko wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów biznesowych, ale przede wszystkim wzmocnienie wizerunku gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej gminy Czernica. Inwestorzy mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie ze strony lokalnego samorządu. Gmina chce być partnerem dla przedsiębiorców i liczy na dalszą, wzajemną współpracę, której celem będzie podniesienie jej konkurencyjności gospodarczej i dalszego rozwoju. (TS)

www.czernica.pl