wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: To była niezła robota

Rozmowa ze Stefanem Dębskim, wójtem gminy Czernica

Prawdopodobnie to nasze ostatnie – po kilkunastu latach współpracy – spotkanie i ostatni wywiad, który robię z panem jako wójtem gminy Czernica. Za tę współpracę – w imieniu redaktor naczelnej „Gminy Polskiej” Anity Tyszkowskiej i wydawcy naszego miesięcznika redaktora Tomasza Miareckiego oraz swoim własnym – serdecznie panu dziękuję. Spotkania z panem i promowanie zarządzanej przez pana gminy były dla nas zaszczytem i przyjemnością. Jestem dumny, że mogłem promować Czernicę – moim zdaniem jedną z najlepiej rozwijających się gmin, jakie poznałem w swoim dziennikarskim życiu.

– Bardzo dobrze oceniam wieloletnią współpracę z panem i zespołem redakcyjnym, który pan reprezentuje. Każde wydanie waszej gazety uważnie czytam i artykuły w niej zamieszczane były czasami inspiracją do niektórych moich działań. Robicie dobrą robotę dla samorządów i lokalnych społeczności. Nasze spotkanie jest okazją do podsumowania mijającej, niezwykle udanej kadencji, co najlepiej potwierdzają zrealizowane przez gminę dochody i wydatki, przeprowadzone inwestycje i remonty, a także przyrost liczby mieszkańców gminy na skutek rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Świadczą o tym także sukcesy naszych stowarzyszeń, zespołów wokalno-instrumentalnych i innych organizacji działających na terenie naszej gminy, a powodem do dumy są także wyniki naszych placówek oświatowych i wysokość pozyskanych środków zewnętrznych.

W zarządzaniu gminą ważne są środki finansowe.

– Planowane dochody w naszej gminie w latach 2011-2014 wyniosły 147,6 mln zł, a zrealizowano 157,1 mln zł. Z tej kwoty na same inwestycje wydaliśmy blisko 31 mln zł, a na remonty około 4 mln zł. Poza tym były jeszcze zakupy inwestycyjne i chodniki, budowane wraz urzędem marszałkowskim i powiatem wrocławskim. Zatem w sumie na inwestycje i remonty przeznaczyliśmy około 35 mln zł.

Na co poszło najwięcej?

– Prawie połowę budżetów pochłaniała corocznie oświata, a jeśli chodzi o przedsięwzięcia infrastrukturalne, to najwięcej środków – prawie 17 mln zł – przeznaczyliśmy na kanalizację, ale dzięki temu ponad 85 proc. gminy jest skanalizowane. Chcę też podkreślić, że w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych gmina Czernica w najbliższej kadencji ma przypisane ponad 20 mln zł.

A drogi?

– Pochłonęły wiele milionów – budowa dróg asfaltowych to prawie 2,7 mln zł, a remonty i modernizacje nawierzchni około 3 mln zł. Ponadto udało się nam rozbudować, wyremontować i wyposażyć świetlice, wyremontować wiele szkół, na place zabaw przeznaczyliśmy blisko 400 tys. zł, a na przepusty i udrożnienie rowów też poszło prawie milion złotych. Wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy remizy OSP, a poza tym na gminną komunikację w tej kadencji przeznaczyliśmy prawie 3,5 mln zł. Krótko mówiąc, wykonaliśmy niezłą robotę.

Co doradzi pan swojemu następcy?

– Powinien szanować ludzi, być otwartym na ich sprawy i reagować na ich problemy. W naszej gminie jest zgoda i dobra kadra, dlatego nie radziłbym mu rewolucji kadrowych, a kardynalna zasada brzmi: nie psuj tego, co jest dobre.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Niektóre ważne inwestycje zrealizowane w gminie Czernica w latach 2010-2014

• Budowa kanalizacji w Nadolicach Wielkich. • Wsparcie przedszkoli. • Ogrodzenie boisk w Nadolicach Wielkich i Chrząstawie Wielkiej. • Remonty świetlic w Wojnowicach, Chrząstawie Wielkiej, Ratowicach, Gajkowie, Krzykowie i Kamieńcu Wrocławskim. • Modernizacji sieci informatycznej i budowa oświetlenia ulicznego. • Budowa boisk do koszykówki w Chrząstawie Małej i Gajkowie. • Wyposażenie placu zabaw w Chrząstawie i modernizacja placu zabaw przy SP w Ratowicach. • Budowa węzła przesyłowego i kanalizacja w Krzykowie. • Termomodernizacja budynków gminnych. • Konserwacja rowów w Jeszkowicach, Krzykowie Chrząstawie Małej, Nadolicach Wielkich, Dobrzykowicach, Kamieńcu Wrocławskim i Gajkowie. • Usuwanie azbestu. • Remont klubu środowiskowego Kuźnia i zakup samochodu dla OSP Kamieniec Wrocławski. • Budowa oświetlenia ulicznego w ośmiu miejscowościach i rewitalizacja parku w Kamieńcu Wrocławskim. • Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej. • Zakup książek do biblioteki.