niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Terminowo i bez przeszkód

Rok 2014, jak każdy z wielu poprzednich, będzie dla gminy Czernica rokiem ważnym ze względu na ambitne plany inwestycyjne i liczbę zadań, które miejscowy samorząd – używając kolokwializmu – będzie musiał przerobić, realizując uchwalony budżet, w którym wydatki zaplanowano na około 45 mln zł. Będzie to także ważny rok ze względu na listopadowe wybory samorządowe, w których mieszkańcy gminy wybiorą nowego gospodarza. Nie będzie już nim wieloletni i niezmiernie zasłużony dla miejscowej społeczności dotychczasowy wójt Stefan Dębski, który postanowił nie kandydować. A chętnych do przyszłego wójtowania w tej zamożnej gminie jest na dzisiaj kilku.

Od kilku już lat w gminie Czernica niemałe nakłady finansowe pochłania rozbudowa i modernizacja obiektów publicznych, świetlic, remiz, a także sport i rekreacja. W roku 2014 nie jest inaczej i w czernickim budżecie znalazło się miejsce na: modernizację świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim, przebudowę systemu grzewczego z olejowego na gazowy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim, świetlicy w Nadolicach Wielkich oraz budynku policji i „kuźni” w Kamieńcu Wrocławskim, modernizację remizy OSP w Chrząstawie, modernizacje świetlic w Krzykowie i Ratowicach i parkingu przy świetlicy w Wojnowicach oraz remont dachu budynku ZGK w Ratowicach, rozbudowę świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach i zakupy do świetlic w ramach funduszu sołeckiego.

Przewidziana jest także budowa boisk przy Zespole Szkół w Czernicy, Dobrzykowicach i Gajkowie i zaplanowana – przy wsparciu funduszu sołeckiego – budowa placów rekreacyjno-sportowych w siedmiu sołectwach. Niemało środków przeznaczono na oświetlenie uliczne, zakup tłuczni i klińca, opracowanie projektów budowy szkoły podstawowej w Dobrzykowicach i cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, budowę i remonty przepustów drogowych, budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ratowicach, ochronę i konserwację zabytków w miejscowych kościołach oraz zakup i montaż ogrodzenia przy ZS w Chrząstawie.

– Można śmiało ocenić, że wszystkie poważniejsze zadania zaplanowane na rok 2014 są już w trakcie realizacji albo przygotowywane są do nich przetargi – mówi sekretarz gminy Marian Zaraś. – Naszym priorytetowym zadaniem jest przesył ścieków do Wrocławia i zlikwidowanie naszej starej oczyszczalni ścieków, a inwestycja ta będzie kosztować prawie 7,2 mln zł. W związku z tym, że przesyłamy ścieki do aglomeracji wrocławskiej, stajemy się aglomeracją powyżej 15 tysięcy równoważnej liczby mieszkańców i dlatego po raz pierwszy od wielu lat mogliśmy zwrócić się do funduszu wspierającego duże aglomeracje w porządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej i liczymy na to, że dostaniemy prawie 4,5 mln zł dotacji. Najprawdopodobniej pierwsze ścieki prześlemy zgodnie z umową pod koniec października, wszystko jak do tej pory idzie terminowo, bez specjalnych przeszkód i zadanie to nie jest zagrożone. Ważne też jest, że na terenach naszej oczyszczalni, czyli na 60 hektarach, zostanie stworzony obszar inwestycyjny pod przemysł, usługi, składy i bazy, a istotnym walorem tych gruntów jest to, że położone są one w bezpośredniej bliskości budowanej dzisiaj obwodnicy. Jest przecież tajemnicą poliszynela, że inwestorzy idą przede wszystkim tam, gdzie tereny są dobrze skomunikowane. Wykorzystały to na przykład Kobierzyce i Kąty Wrocławskie.

Zatem przed gminą Czernica perspektywy optymistyczne, bowiem z dużą pewnością można założyć, że teren przy obwodnicy szybko zostanie zagospodarowany. Już interesują się nim potencjalni inwestorzy, a nowe firmy to większy budżet gminy, więcej zadań i inwestycji i lepszy poziom życia mieszkańców.

HS