czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Razem znaczy lepiej i mądrzej

Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica

Czas to prawdziwy życiowy sprinter…

Włodzimierz Chlebosz
wójt Włodzimierz Chlebosz

– …i pierwsze półrocze minęło błyskawicznie. A w naszej gminie kolejne inwestycje i następne projekty, choć muszę przyznać, że w pierwszej kadencji nie wszystko udało się zrobić, dlatego niektóre zadania projektowane w zeszłym roku były realizowane właśnie teraz.

Co jest dzisiaj waszym inwestycyjnym priorytetem?

– Przede wszystkim budowana jest duża, wielofunkcyjna hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach, w której będą boiska do koszykówki i siatkówki, sala gimnastyczna z zapleczem magazynowym, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz siłownia. Widownia pomieści ponad 200 osób, dlatego też hala będzie dobrym miejscem do różnych większych spotkań i mam nadzieję, że na inaugurację lipcowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2020 w Tokio zostanie oddana do użytku. Ale oprócz tego przedsięwzięcia przygotowywany jest projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej, gdzie m.in. ma powstać stołówka. Ponadto remontowany jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy, gdzie wykonywane są prace związane z instalacją hydrantową i wymianą pionów centralnego ogrzewania. Poza tym remontujemy ulice Sportową w Chrząstawie Wielkiej oraz Krzykowską i Miedzianą w Nadolicach Wielkich. Warto też podkreślić, iż wykonywane są kolejne prace dotyczące projektowania i budowy oświetlenia ulic.

A co z budową obwodnicy Łany – Długołęka?

– Nie jest to pytanie do mnie, tylko do urzędu marszałkowskiego, ale czekamy z niecierpliwością na to, aby w końcu prace ruszyły. Wiem, że toczą się rozmowy z wykonawcą i dobrze by się stało, aby finał tych rozmów okazał się szczęśliwy dla wszystkich gmin zlokalizowanych przy południowo-wschodniej części Wrocławia.

Obwodnica zapewne zdynamizuje rozwój tych gmin.

– Tak pewnie będzie, a nasza gmina ma tam kilkadziesiąt hektarów przeznaczonych pod przemysł i usługi. Tereny te tylko w części są już sprzedane, a teraz będą uzbrajane w media i będzie budowana prowadząca do nich droga. Ważne jest także to, że są już pierwsze firmy, które chcą rozpocząć budowę i swoją działalność na tym obszarze.

Jak w pierwszym półroczu wyglądała współpraca władz gminy Czernica z radnymi?

– Najlepiej o tej współpracy świadczy wynik sesji absolutoryjnej. Otrzymałem jednogłośne absolutorium (na piętnastu radnych, czternastu było za udzieleniem absolutorium, jedna osoba była nieobecna – przyp. autora), co pokazuje, iż mimo tego, że mamy inne spojrzenia na niektóre sprawy, to potrafimy współdziałać w sprawach ważnych i iść razem w wybranym wspólnie kierunku. Ponadto uważam, iż Rada Gminy Czernica doceniła to wszystko, co zostało zrealizowane w roku ubiegłym, a radni doszli do wniosku, że działając razem, można zrobić więcej dla naszej całej gminnej społeczności. Pracujemy, hołdując zasadzie zrównoważonego rozwoju gminy – i to ma głęboki sens.

A kiedy dożynki gminne?

– Dożynki odbędą się 24 i 25 sierpnia w Chrząstawie Wielkiej i serdecznie zapraszam na nie wszystkich czytelników „Gminy Polskiej”!

Rozmawiał Sławomir Grymin